Pressmeddelande -

Freja stärker inloggningsskydd i Sheffield

Verisec lanserar sin autentiseringsserver Freja i engelska Sheffield, som valt att använda Freja för att stärka inloggningsskyddet i sin verksamhet. Freja tillhandahålls i Sheffield som en tjänst genom Capita, Storbritanniens ledande outsourcingföretag.

I England har mängden dataintrång ökat dramatiskt de senaste åren med följden att viktig personlig information har försvunnit från organisationer och myndigheter. Som en konsekvens av detta har man höjt säkerhetskraven för åtkomst till delad information och data. Ett av dessa krav är anslutning till GCSx (Government Connect Secure Extranet) som också förutsätter användning av tvåfaktorautentisering.

Freja är väl anpassad för att möta GCSx-kraven och lanseras nu i Sheffield som en tjänst genom outsourcingföretaget Capita. Därmed har Freja etablerats som en effektiv och efterfrågad ID-lösning på den engelska marknaden.

"Intresset för att stärka skyddet kring inloggning och digital identifiering ökar ständigt, säger Johan Henrikson, vd på Verisec ABFreja

Freja är en autentiseringsserver som används för att stärka identitetskontrollen vid inloggning till olika nätverk och system. Genom att basera Freja på öppna standarder (OATH) kan stark autentisering erbjudas till konkurrenskraftiga priser med bibehållen hög säkerhet. Den öppna standarden ger också kunderna frihet att välja mellan en mängd olika enheter (allt från mobiltelefoner till traditionella lösenordsdosor).

Freja bygger på s.k. ”tvåfaktorsautentisering” (2FA), vilket syftar på ett system där två faktorer, exempelvis lösenordsdosa + pinkod, tillsammans används för att stärka ett identitetsbevis. Stark autentisering med hjälp av två faktorer är en teknik som används av internetbanker, företag och regeringar över hela världen.

Ladda ner PDF om Freja

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Henrikson

CEO

Mob  +46 733 45 89 02

Dir  +46 8 696 99 82

Tel +46 8 723 09 00

Fax  +46 8 723 09 10

E-mail  johan.henrikson@verisec.com

Relaterade länkar

Ämnen

  • Datasäkerhet

Kategorier

  • eas
  • digital identifiering
  • otp
  • oath
  • johan henrikson
  • verisec
  • 2fa
  • freja
  • tvåfaktorsautentisering

Om Verisec

Verisec AB är ett internationellt IT-säkerhetsföretag som med innovativ teknik levererar säkerhetslösningar till banker, offentlig sektor och större organisationer. Med en kombination av produkter och tjänster erbjuder Verisec helhetslösningar för att säkra digitala identiteter och minska hotbilden i den digitala världen.

Verisec etablerades 2002 och är ett svenskt privatägt aktiebolag med säte i Stockholm och kontor i Sverige och England. Företaget har levererat produkter till över 6 miljoner användare i hela världen.

Läs mer på www.verisec.com

Kontakter

Johan Henrikson

Presskontakt CEO +46 733 45 89 02

Relaterat innehåll