Gå direkt till innehåll

Vi planterar träd som tar människor ur fattigdom

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som bekämpar fattigdom och klimatförändringar tillsammans. Grunden för Vi-skogens arbete är agroforestry – att plantera träd och grödor tillsammans. Det ger bättre skördar, mat och inkomster. Samtidigt ökar den biologiska mångfalden och motståndskraften mot klimatförändringarnas effekter. Sedan starten 1983 har Vi-skogen bidragit till att plantera 156 miljoner träd. Numera är Vi-skogen en expertorganisation som arbetar med lokala partnerskap för att driva utvecklingsprojekt inom jordbruk. Målet är en hållbar miljö där småskaliga bönder och deras familjer – särskilt kvinnor, ungdomar och barn som lever i fattigdom – kan förbättra sina liv. Projekt drivs i Kenya, Tanzania och Uganda. Under de senaste tio åren har drygt 2,4 miljoner människor stärkts genom Vi-skogens arbete. Läs mer på www.viskogen.se

Vi-skogen
Alsnögatan 7
116 41 Stockholm
SVERIGE