Gå direkt till innehåll
Breda fastighetsfrågor hos Videum

Nyhet -

Breda fastighetsfrågor hos Videum

Videum AB äger och förvaltar över 100 000 kvm fastigheter på campus i Växjö och fastighetsansvaret spänner brett över de runt 30 byggnaderna med den äldsta från 1900 (Teleborgs slott) till expansionen av Videum Science Park 2018.

- Med ett så stort och varierat fastighetsbestånd är det viktigt med det långsiktiga arbetet och vi tar fram underhållsplaner för såväl inre som yttre miljöer både på lång och kort sikt, berättar Videums tf fastighetschef Cissi Carlsson. Detta hjälper oss att lägga en avvägd budget och planera vår arbetstid på personalstyrkan av endast sju personer.

Genom att analysera och planera kan Videum göra ständiga förbättringar och optimeringar av både byggnader och de fastighetstekniska systemen. Mycket av styrsystem, ritningar och avläsningar är idag digitaliserat. Parallellt löper arbetet med miljö och hållbarhet i allt från det praktiska arbetet till redovisning.

Fastighetsavdelningen jobbar med både planerat, förebyggande och felavhjälpande underhåll. Förebyggande underhållsarbete görs bland annat inför alla årliga revisionsbesiktningar, samt eventuella åtgärder efter besiktning vad gäller till exempel el, brand, ventilation, hissar, portar och kylmaskiner. Man ansvarar för att planera och genomföra olika byggprojekt; från mindre hyresgästanpassningar i Videum Science Park till stora ombyggnationer åt Linnéuniversitetet. Till avdelningens uppgift hör också själva uthyrningen av ändamålsenliga kontorslokaler i Videum Science Park.

- För oss på Videums fastighetsavdelning blir det daglig kontakt med både hyresgäster, entreprenörer, leverantörer och konsulter. Vi har också förmånen att flera gånger om året dela med oss av vår intressanta miljö och vår kunskap till studiebesök och praktikanter från olika tekniska utbildningar, avslutar Cissi Carlsson.

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Cissi Carlsson

Cissi Carlsson

fastighetschef Videum 0470 72 33 18

Relaterade nyheter

Videum skapar Växjös främsta miljö för företagare under devisen "idéer föds där människor möts".

Videum - ett utvecklingsbolag, en science park och ett fastighetsbolag i teknisk framkant.

Videum verkar för att på olika sätt skapa en dynamisk kunskapsmiljö för företag, studenter och forskning på campusområdet i Växjö. Detta gör vi på två sätt. Det första är att Videum äger, driver och utvecklar Videum Science Park med stora och små företag, institut och organisationer som hyresgäster. Det andra är att Videum bygger och förvaltar fastigheter med Linnéuniversitetet är den i särklass största hyresgästen. Videum AB är en del av Växjö kommun.

Videum AB och Videum Science Park
Framtidsvägen 14
352 22 Växjö
Sweden