Gå direkt till innehåll
Videums studentstipendium

Pressmeddelande -

Videums studentstipendium

Den 17 april delar Videum ut sina årliga studentstipendier på 10 000 kr resp 7 000 kr. Tillkännagivandet av vem av de två nominerade uppsatserna som får första- resp andrapris sker vid utdelandet. Stipendierna delas ut av Videums ordförande Kristina Knöös-Franzén. Bland femton inkomna bidrag har Videum nominerat dessa två:

John Johansson och Johan Görnebrand
UPPSATS ”A Model for Increasing Profitability of Raw Mill Processes through Effective Maintenance: A Case Study”
MOTIVERING Ett väl genomarbetat examensarbete där modellen för effektivt underhåll kan få betydelse för lönsamhetsutvecklingen i industriella processer.

Jenny Axelsson  och Nicklas Remmegård
UPPSATS ”Makt,beslut och kreativa processer -om byråverksamheten och kunden”
MOTIVERING Genom att studera makt, beslut och kreativa processer har uppsatsskrivarna på ett föredömligt sätt kunnat belysa hur makt förflyttas mellan marknadsbyråer och dess kunder i olika skeden.

Dag och tid onsdag den 17 april ca kl 13.00
(Utdelningen sker som en programpunkt på vår Forskarlunch som pågår mellan klockan 12.00-13.30.)

Plats  Videum Konferens, PG Vejdes väg 29, Växjö

Kontakt studentstipendier
Stefan Uppman (ansvarig affärsutveckling Videum Science Park)
0470-72 33 17, stefan.uppman@videum.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Videumstipendium Videum utlyser varje år ett antal studentstipendier. Stipendierna kan sökas av studenter vid Linneuniversitetet som har skrivit uppsats på kandidat, magister/master nivå. Studenter från samtliga institutioner är välkomna. Arbetet kan vara såväl självständigt som genomfört i grupp. Uppsatsen ska vara kopplad till ett samarbete mellan universitet och näringsliv/samhället, eller vara till direkt nytta för företag eller organisationer. Videum premierar konkreta resultat och kreativitet. I juryn har ingått både personal från Videum och från Linnéuniversitetet.

Videum AB är ett kommunalt utvecklingsbolag som verkar för att på olika sätt skapa en dynamisk kunskapsmiljö för företag, studenter och forskning på campusområdet i Växjö. Detta gör vi på två sätt. Det första är att Videum förvaltar 113 000 kvm fastighetsyta och Linnéuniversitetet är den i särklass största hyresgästen. Fastigheterna präglas av modern arkitektur och flexibla lokaler, men även av något så unikt som att vi äger ett eget slott. Det andra är att Videum äger, driver och utvecklar Videum Science Park. Här finns både stora och små företag, institut och organisationer som hyresgäster, sammanlagt 120 och över 600 arbetstillfällen. Science Park erbjuder tillträde till nätverk som öppnar nya affärsmöjligheter. Runt om på universitetsområdet och i Science Park, inom- och utomhus, finns en stor mängd permanenta konstverk. Dessa verk ägs av Videum och Statens konstråd.

Presskontakt

Niclas Ramström

Niclas Ramström

Presskontakt vd 072 175 18 99
Anna Joanzón

Anna Joanzón

Presskontakt kommunikationsansvarig 0470 72 33 16

Relaterat innehåll

"idéer föds där människor möts"

Videum äger och förvaltar fastigheter för mötesplatser som Linnéuniversitetet, innovationsmiljön på Framtidsvägen och Teleborg slott med tillhörande äldre byggnader. Allt på campusområdet i Växjö. Videum AB är en del av Växjö kommun.

Videum AB
Framtidsvägen 18
352 22 Växjö
Sweden