Gå direkt till innehåll
Fakta om Viking Lines säkerhetsarbete

Pressmeddelande -

Fakta om Viking Lines säkerhetsarbete

Viking Line arbetar konsekvent och fortlöpande med förebyggande säkerhetsarbete. För rederiet är resenärernas säkerhet och trygghet det viktigaste av allt – från sjösäkerhet och allt som kringgärdar resan till den upplevda stämningen och tryggheten ombord. Viking Line tar bestämt avstånd från all form av kriminalitet och har nolltolerans mot våldshandlingar ombord.

Av Viking Lines sju fartyg är nöjeskryssaren Viking Cinderella det enda svenskflaggade fartyget. Cinderella går varje kväll från Stockholm till Mariehamn och tillbaka. Övriga fartyg är främst riktade till barnfamiljer, seniorer och reguljärresenärer.

- Ursprungligen var åldersgränsen på Viking Cinderella 23 år för män och 20 år för kvinnor. Detta justerades till 21 år för alla i samband med att EU:s likabehandlingsdirektiv trädde i kraft 2009.

- År 2009 slutade man även att sälja alkohol i taxfreebutiken på Viking Cinderellas utresor från Stockholm på helgkvällarna.

- Resenärerna genomgår en säkerhetskontroll inklusive scanning av bagage inför Cinderellas helgavgångar. Medhavd dryck får inte tas med ombord. I kombination med den stängda alkoholförsäljningen har det så kallade hyttfestandet minimerats.

- Rondering i hyttgångarna på Viking Cinderella sker på alla kryssningar. 

- De offentliga utrymmena ombord kameraövervakas. Filmupptagningarna sparas i två veckor och skickas alltid vid anmodan till polisen.

- I samtliga hytter finns interntelefon med direktnummer till vakterna.

- Under perioden 2011-2013 deltog Viking Line i projektet Safe Baltic Cruises i nära samarbete med polis och övriga myndigheter. Genom projektet utbildades organisationen ytterligare i frågor kring tryggheten ombord.

- 2015 förstärktes säkerhetsorganisationen ytterligare med en säkerhetsinspektör för att skapa ett ännu närmare samarbete med polis och övriga myndigheter. 

- I januari 2016 infördes ombordtjänsten Securitymanager för att leda och styra vakternas arbete.

- Vakterna bär alltid gula neonvästar för att vara extra synliga och lättillgängliga för samtliga resenärer.

- Viking Lines arbete kring säkerhet och trygghet utvecklas fortlöpande med utbildning och kontinuerlig fortbildning av personalen.Utbildningarna genomförs både i egen regi och i samarbete med berörda myndigheter. Det förebyggande säkerhetsarbetet är en central del i hela säkerhetsorganisationens verksamhet.


För mer information, vänligen kontakta:
Johanna Boijer, informationsdirektör Viking Line
johanna.boijer@vikingline.com, +358 40 724 5655

Eleonora Hansi, informationschef Viking Line Skandinavien
eleonora.hansi@vikingline.com, +46 70 452 41 41

Ämnen

Taggar


Viking Line Skandinavien är det marknadsledande varumärket i passagerartrafiken på Östersjön med trafik mellan Finland, Åland och Sverige samt mellan Finland och Estland. Rederiet erbjuder passagerartrafik, rekreation samt frakttransporter med fartygen Gabriella, Mariella, Amorella, Rosella, Viking Cinderella, Viking XPRS samt Viking Grace. Koncernen omsätter ca 504 miljoner euro. Den årliga trafikvolymen uppgår till 6,5 miljoner passagerare och ca 119 500 fraktenheter. Läs mer på www.vikingline.se.

Presskontakt

Eleonora Hansi

Eleonora Hansi

Presskontakt Informationschef Viking Line Skandinavien 070-452 41 41

Relaterade nyheter