Gå direkt till innehåll
Viking Line första rederi i världen att verifieras av DNV GL i covid-19-hantering

Pressmeddelande -

Viking Line första rederi i världen att verifieras av DNV GL i covid-19-hantering

Viking Line har som första rederi i världen verifierats av klassningssällskapet Det Norske Veritas Germanischer Lloyd (DNV GL) enligt My Care-metoden. Verifikatet, som gäller för flottans samtliga sju fartyg samt verksamheten i sex terminaler, bekräftar Viking Lines förmåga att hantera och förebygga infektionsrisker inklusive covid-19.

Viking Line har sedan länge arbetat förebyggande gällande infektionsrisker och smittsjukdomar. Med DNV GL:s My Care-verifikat får Viking Line sitt smittskyddsarbete under pandemin kvalitetssäkrat och kontrollerat av tredje part. Viking Line är det första rederiet i världen att få My Care-verifikatet. Kvalitetssäkringen gäller för Viking Lines samtliga fartyg Viking Grace, Amorella, Rosella, Viking Cinderella, Gabriella, Mariella och Viking XPRS, samt terminalerna i Stockholm, Kapellskär, Mariehamn, Åbo, Tallinn och Helsingfors. Resenärerna kan läsa mer om My Care - Infection Prevention Ready online eller genom att skanna in en QR-kod där ytterligare information finns om DNV GL: s bedömning.

– Våra resenärers och medarbetares säkerhet är alltid högsta prioritet för Viking Line, så också under rådande pandemi. Alla ska kunna resa tryggt med oss. Vi har sedan länge arbetat förebyggande gällande smittskydd och valde nu att bli utvärderade av tredje part för att kvalitetssäkra vårt arbete i samband med covid-19. Våra medarbetares gedigna insatser är imponerande. Tack vare deras kompetens och engagemang har vi uppnått detta, säger Jan Hanses, vd Viking Line.

Viking Lines möjlighet att bedriva trafik på Östersjön styrs av de beslut som myndigheterna i Sverige, Finland och Estland fattar. En central del i rederiets säkerhetsarbete är de hälsodirektiv och smittskyddsmanualer som ständigt används och uppdateras i verksamheten. Med anledning av covid-19-pandemin har detta arbete nu intensifierats och utökats. Insatserna inleds redan vid terminalerna innan ombordstigning och avslutas vid avstigning. Personalen i land samt fartygens besättningar informeras kontinuerligt om rådande riktlinjer och vilka arbetssätt och skyddsutrustning som görs gällande för angiven tidsperiod.

– Vi vill gratulera Viking Line till My Care-verifikatet. Tillämpningen av My Care skapar förtroende då det gäller att förebygga smittsjukdomar. Det visar också ett starkt engagemang hos Viking Lines i att ytterligare utveckla sina HSE (Health, Security, Environment)-processer. En utvärdering från tredje part ger en försäkran om att rätt åtgärder vidtagits för att skydda människor, verka transparent samt öka förtroendet hos passagerare och andra intressenter, säger Luca Crisciotti, CEO, DNV GL Business Assurance.

My Care-verifieringen
DNV GL är en världsledande global aktör av utvärderingar och certifikat och verkar i mer än 100 länder. Genom certifiering, verifiering, utbildning och digitala försäkringslösningar hjälper DNV GL företag att hantera risker och säkerställa en hållbar verksamhet.Att hantera risker kräver nya strategier i ett post-covid-landskap. Att förstå hur man svarar på nya utmaningar från kunder och intressenter har stor betydelse. Kunderna och de egna anställda måste kunna lita på att åtgärderna är på plats för att säkerheten är tryggad. DNV GL:s My Care tillhandahåller utvärderingstjänster för att försäkra om att hanteringen av infektionsrisker är kärnan i företaget. DNV GL: s egenutvecklade My Care-metod utvärderar företagens riskhanteringssystem och tillämpar sjukhuskvalitetsstandarder och -system. Läs gärna mer här.


För mer information, kontakta gärna:
Johanna Boijer-Svahnström, informationsdirektör, Viking Line Abp
johanna.boijer@vikingline.com, tel: +358-18-27000

Eleonora Hansi, informationschef Viking Line Skandinavien
eleonora.hansi@vikingline.com, tel: 070-452 41 41

Cecilie Lone, presskontakt DNV GL
Cecilie.Lone@dnvgl.com, tel: +47 90581704


About DNV GL -Business Assurance:
DNV GL is one of the world’s leading certification bodies. We help businesses manage risk and assure the performance of their organizations, products, people, facilities and supply chains through certification, verification, assessment, and training services. We combine technical, digital and industry expertise to empower companies’ decisions and actions. Within healthcare we help our customers achieve excellence by improving quality and patient safety through hospital accreditation, managing infection risk, management system certification and training.

Ämnen

Kategorier


Viking Line Skandinavien är det marknadsledande varumärket i passagerartrafiken på Östersjön med trafik mellan Finland, Åland och Sverige samt mellan Finland och Estland. Rederiet erbjuder passagerartrafik, rekreation samt frakttransporter med fartygen Gabriella, Mariella, Amorella, Rosella, Viking Cinderella, Viking XPRS samt Viking Grace. Koncernen omsätter ca 504 miljoner euro. Den årliga trafikvolymen uppgår till 6,5 miljoner passagerare och ca 119 500 fraktenheter. Läs mer på www.vikingline.se.

Kontakter

Eleonora Hansi

Eleonora Hansi

Presskontakt Informationschef Viking Line Skandinavien

Relaterat innehåll

Viking Line länkar samman länderna runt Östersjön

Viking Line Skandinavien är det marknadsledande varumärket i passagerartrafiken på Östersjön med trafik mellan Sverige, Åland och Finland samt mellan Finland och Estland. Rederiet erbjuder passagerartrafik, rekreation samt frakttransporter med fartygen Viking Cinderella, Viking Grace, Viking Glory, Gabriella samt Viking XPRS. Den årliga trafikvolymen uppgår till 5 miljoner passagerare och ca 119 500 fraktenheter. Läs mer på www.vikingline.se.

Viking Line Sverige
Box 4154, Hästholmsvägen 28
131 04 Nacka
Sverige