Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Viking Line omorganiserar och inleder MBL-förhandlingar

Idag måndag den 24 augusti inleder rederiet Viking Line fackliga förhandlingar för att omorganisera tjänsterna bland koncernens landanställda i Sverige, Finland, Estland och på Åland. Som en följd av covid-19-pandemin ska Viking Line omorganisera för att effektivisera, kostnadsbespara samt säkerställa bolagets framtida konkurrenskraft och ekonomiska ställning.

Den 24 augusti 2020 inleder Viking Lines svenska organisation MBL-förhandlingar som berör 110 landanställda i Stockholm och Kapellskär. Samtidigt har motsvarande process inletts för den finländska organisationen, med en kallelse till samarbetsförhandlingar med berörda fackförbund i Finland. Totalt berör omförhandlingarna ca 570 anställda inom koncernen.

För att minimera de negativa följderna av coronavirusläget omorganiserar Viking Line inom bland annat marknadsföring, försäljning, IT och terminaler. Planerandet av den nya organisationsstrukturen förväntas leda till omorganisering, nedskärning, centralisering och effektivisering av vissa funktioner, samt till ändringar inom vissa befattningar för att bättre motsvara bolagets nuvarande och framtida behov. De planerade åtgärderna uppskattas kunna leda till överföring till deltid, permittering eller uppsägning av maximalt 200 anställda. Vid eventuella uppsägningar kommer Viking Line att beakta återanställningsskyldigheten i enlighet med lagar och kollektivavtal.

–Den pågående pandemin har allvarligt försämrat koncernens verksamhetsförutsättningar. Sedan mars 2020 har verksamheten präglats av de reserestriktioner som införts. Av restriktionerna återstår fortsättningsvis den väsentligaste för Viking Lines del: nämligen restriktionerna avseende resandet mellan Sverige och Finland. Den internationella marknaden har likaså påverkats drastiskt. Det är i dagsläget svårt att uppskatta hur långvarig coronaviruspandemin blir och effekterna på Viking Lines framtida resultat, finansiella ställning och kassaflöde. I detta utmanande läge är anpassningsåtgärder tyvärr nödvändiga för att trygga bolagets framtida verksamhetsförutsättningar, säger Jan Hanses, vd för Viking Line.

Förhandlingarna inleds idag den 24 augusti 2020 i Sverige respektive tisdag den 1 september 2020 i Finland och på Åland. Motsvarande förhandlingar kommer även att hållas i Estland.


För mer information, kontakta gärna:
Peter Hellgren, vice vd Viking Line,
peter.hellgren@vikingline.com, 08-452 41 00

Eleonora Hansi, informationschef Viking Line Skandinavien,
eleonora.hansi@vikingline.com, 070-452 41 41

Ämnen


Viking Line Skandinavien är det marknadsledande varumärket i passagerartrafiken på Östersjön med trafik mellan Finland, Åland och Sverige samt mellan Finland och Estland. Rederiet erbjuder passagerartrafik, rekreation samt frakttransporter med fartygen Gabriella, Mariella, Amorella, Rosella, Viking Cinderella, Viking XPRS samt Viking Grace. Koncernen omsätter ca 504 miljoner euro. Den årliga trafikvolymen uppgår till 6,5 miljoner passagerare och ca 119 500 fraktenheter. Läs mer på www.vikingline.se.

Presskontakt

Eleonora Hansi

Eleonora Hansi

Presskontakt Informationschef Viking Line Skandinavien 070-452 41 41