Gå direkt till innehåll
Stora tapp för turismen i Dalarna – men även nya möjligheter

Pressmeddelande -

Stora tapp för turismen i Dalarna – men även nya möjligheter

Pandemin har fått stora konsekvenser för turismen i Dalarna, visar ny statistik från Visit Dalarna. 900 arbetstillfällen försvann under 2020 – fler än riksgenomsnittet – liksom hundratals miljoner i förlorade intäkter. Dock kan pandemins erfarenheter ge regionen stora fördelar när resandet återigen ökar och besökarnas nya beteenden gör Dalarna till en än mer attraktiv destination.

År 2020 var ett omvälvande år för turismen, när pandemin slog till och förändrade allt. Turism är beroende av förflyttning och när denna begränsas för att minska smittspridningen drabbas branscher som lever av turism hårt. En ny undersökning som konsultföretaget Resurs genomfört på uppdrag av Visit Dalarna kan nu redovisa effekterna på turistnäringen i regionen under 2020.

– Minskningen är förståelig med tanke på allt som hände förra året. Försvunna arbetstillfällen och många krisande företag är påtagligt negativa konsekvenser. Dalarna har förlorat hela 15 % eller 900 av arbetstillfällena i besöksnäringen, vilket är mer än Sverige som helhet där tappet uppgår till ca 10 %. Tappet av besökare innebär också tappade skatteintäkter, där regionens och kommunernas skatteintäkter från besöksnäringen minskat med 131 miljoner kronor och uppgick därmed till sammantaget 850 miljoner kronor under 2020. Det är förstås oroväckande för framtiden, när näringen nu förhoppningsvis börjar komma på fötter igen.

De branscher som har förlorat störst omsättning är shopping med ett tapp på 34 %, aktiviteter (vilket inkluderar exempelvis liftkort) med 31 % och restaurang med 25 %.

Förändrade resmönster – nya möjligheter

Förutom allmänt minskat resande innebar 2020 även förändrade resmönster och framför allt en omfördelning i Dalarna, där turisterna sökte sig till mer enskilt boende och speciellt fritidshusgästnätter ökade kraftigt (46 %). Detta medan affärsresandet har drabbats extra hårt med ett tapp på drygt 40 %, vilket framför allt påverkat hotellen. Även den närmast totala frånvaron av internationella gäster har varit kännbar. 9 av 10 (93 %) av gästnätterna i Dalarna var svenska besökare. Totalt minskade antalet gästnätter i Dalarna med 560 000 nätter under 2020, jämfört med 2019.

– När vi blickar framåt har vi ett viktigt arbete i att återstarta besöksnäringen. Nya beteenden och resemönster har uppkommit i pandemins spår och är troligtvis här för att stanna. Då behöver vi ställa om och utveckla våra företag och erbjudanden för att matcha den efterfrågan. Vi behöver också samlas i gemensam kommunikation för att lyfta Dalarna som ett tryggt, säkert och attraktivt resmål, det vill säga jobba hårt för att locka tillbaka de besökare vi har tappat under pandemin. Om vi klarar den här omställningen och fortsätter arbetet med att utveckla Dalarna som destination ser framtiden ändå ljus ut. För något som också kommit ur pandemin är en ännu starkare längtan till naturen, det äkta och genuina. Allt det vi har så mycket av här i Dalarna, säger Jonas Rosén.

Nyckeltal i korthet för turismen i Dalarna 2020

 • Turismen i Dalarna hade en omsättning på 7,2 miljarder kronor under 2020.
 • Resultatet innebär att 5 179 personer var sysselsatta inom turism, en minskning med 900 arbetstillfällen.
 • 429 miljoner kronor i totala skatteintäkter till regionen.
 • 820 miljoner kronor i totala skatteintäkter för kommunerna.
 • Totalt antal gästnätter 2020 var 15 miljoner nätter, en minskning med 560 000 nätter jämfört med 2019.
 • Hyrd privatstuga/-rum var den vanligaste kommersiella övernattningskategorin med 51 % av samtliga kommersiella övernattningar.
 • Boende i egna fritidshus var den klart dominerade övernattningskategorin med 6,5 miljoner gästnätter (43 %).
 • Totalt gjordes 15 miljoner turistiska övernattningar under 2020.
 • 9 av 10 (93 %) var svenskar.
 • Den utländska turismomsättningen i Dalarna 2020 var 471 miljoner kronor och motsvarar 6,5 % av den totala turismomsättningen.

  Om undersökningen

  Undersökningen ”TEM® 2020 DALARNA: Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Dalarna 2020” är utförd av konsultföretaget Resurs på uppdrag av Visit Dalarna.

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner


  Destinationsbolaget Visit Dalarna har det regionala uppdraget att utveckla, marknadsföra och sälja besöksregionen Dalarna nationellt och internationellt.

  Dalarna är idag Sveriges fjärde största besöksregion med målet att år 2030 vara norra Europas ledande och mest attraktiva destination som erbjuder välkomnande och äkta upplevelser året runt.

  Besöksnäringen i Dalarna är en viktig basnäring med en omsättning på 7,6 miljarder. Visit Dalarna företräder regionens besöksnäring, marknadsför och säljer Dalarna som attraktivt besöksmål samt driver utvecklingsfrågor i samverkan med företag och organisationer. Visit Dalarna AB ägs av Dalarnas 15 kommuner i nära samverkan med 700 medlemsföretag i Dalarnas Besöksnäring Ekonomisk Förening. Bolaget har ca 45 anställda och omsätter ca 50 miljoner SEK. Huvudkontoret finns i Rättvik.

  Presskontakt

  Cecilia Jansson

  Cecilia Jansson

  Presskontakt Chef Marknad och Kommunikation
  Chatarina Eriksson

  Chatarina Eriksson

  Presskontakt VD +46 (0)10-600 29 10

  Uppdrag

  Destinationsbolaget Visit Dalarna har det regionala uppdraget att utveckla, marknadsföra och sälja besöksregionen Dalarna nationellt och internationellt.

  Besöksnäringen i Dalarna är en viktig basnäring och Dalarnas vision är att vara norra Europas ledande och mest spännande besöksregion. Dalarna är Sveriges fjärde största besöksregion med en omsättning på 7,2 miljarder med ett mål på 12,5 miljarder år 2030.

  Vi företräder regionens besöksnäring och driver utvecklingsfrågor i samverkan med företag och organisationer. Destinationsbolaget Visit Dalarna AB ägs av Dalarnas 15 kommuner och agerar i nära samverkan med 700 medlemsföretag i Dalarnas Besöksnäring Ekonomisk Förening. Bolaget har ca 45 anställda och ca 70 miljoner i omsättning. Huvudkontoret finns i Rättvik.

  Visit Dalarna AB
  Vasagatan 6
  795 30 Rättvik
  Sverige
  Besök våra andra nyhetsrum