Gå direkt till innehåll
Turismen är dessutom den tredje största exportnäringen i världen, och kan vara en motor i utvecklingen för hela regioner och länder.
Turismen är dessutom den tredje största exportnäringen i världen, och kan vara en motor i utvecklingen för hela regioner och länder.

Pressmeddelande -

EU-miljoner till grön omställning inom skånsk turism

Visit Skåne AB beviljas fem miljoner kronor i EU-stöd för att kunna öka takten i grön omställning inom turismen i Skåne. Som partner i ett projekt tillsammans med andra turismregioner runt Nordsjön ska Visit Skåne arbeta för att minska avfall och vatten- och energiförbrukning på platser med stort besökstryck.

I Skåne är turismen ett viktigt och kraftfullt verktyg i framtidens hållbara samhällsbygge och bidrar till tillväxt i besöksnäringen och högre livskvalitet för besökare och boende. Turismen är dessutom den tredje största exportnäringen i världen, och kan vara en motor i utvecklingen för hela regioner och länder. Men utan styrning kan den också ha en negativ påverkan. För en hållbar utveckling är det viktigt att dra åt samma håll, vilket bland annat nu sker i projektet Speeding up Sustainability Skills in Tourism North Sea Region, 3ST.

Syftet med det interregionala projektet är att skynda på övergången till hållbara system för resurs- och energieffektivitet på turismdestinationer som har perioder av högt besökstryck.

Arbetet sker tillsammans med kommunerna och ska gagna småskalighet inom så kallad Community Based Tourism. Det kommer även att ge näringen ett försprång som gör det lättare leva upp till framtida krav på omställning.

Fokus och mål för projektet Speeding up Sustainability Skills in Tourism North Sea Region, 3ST, överensstämmer med Visit Skånes AB:s strategiska inriktning mot 2030 och har en direkt koppling till färdplanen, Skåne - where tourism matters!

Fakta:

Speeding up Sustainability Skills in Tourism North Sea Region och är ett interregionalt projekt med elva partners varav åtta är DMO/kluster och tre från akademi/forskning. Lead Partner är NV Economische Impuls Zeeland,Visit. Skåne deltar som projektpartner.

Projektet löper till och med februari 2027 och har en total budget på 4 403 067 euro varav budgeten för ViS AB är 464 426 euro.

För mer information:

Fredrik Albihn, projektansvarig

fredrik.albihn@skane.com

Tel: + 46 725-97 23 29

Ämnen

Kategorier

Regioner


Skånes regionala destinationsbolag, Visit Skåne AB, ska stärka Skånes varumärke internationellt, och främja besöks- och eventnäringen. I uppdraget ingår att verka för att stora evenemang, kongresser, utställningar och mässor genomförs i Skåne. Vi utvecklar skånsk besöks- och eventnäring med fokus på hållbarhet och innovation, och att öka destinationens kännedom och attraktivitet internationellt. Visit Skåne AB ägs av Region Skåne Holding AB och bildades 2023 genom en fusionering av Tourism in Skåne AB, Event in Skåne AB samt Business Region Skåne AB.

Kontakter

Sara Brynskog

Sara Brynskog

Presskontakt BI- & Kommunikationschef Business Intelligence & Corporate Communication +46(0)40-675 34 96
Karin Liliedahl

Karin Liliedahl

Presskontakt Pressansvarig +46 724596309

Relaterat innehåll

Skånes regionala destinationsbolag

I Skåne ska turismen bidra till ett bättre samhälle. Besökarna ska känna sig välkomna, men också visa hänsyn och ta ansvar. Att skapa förutsättningar för detta är hjärtat i vårt uppdrag som destinationsbolag, liksom att verka för ökad innovationskraft och  ett starkt skånskt varumärke. Visionen - Skåne - where Tourism Matters! visar oss vägen.

Visit Skåne AB

Dockplatsen 26
211 74 Malmö
Sweden