Pressmeddelande -

Sverige avancerar som turistekonomi

Sverige tjänar mer på internationell turism än Japan, Nederländerna och Portugal. En färsk rapport från UNWTO visar att Sverige klättrade i inkomstligan för internationell turism under 2012 och rankas på plats 19 i världen. I en europeisk jämförelse klättrar Sverige till en nionde plats. 

Sveriges ställning som en allt starkare destination håller i sig. En färsk rapport från FN:s turistorganisation UNWTO visar att Sverige klättrade från 21:a till 19:e plats bland världens länder med de största totala intäkterna från utländsk turism under 2012. Det placerar Sverige före länder som Nederländerna, Grekland, Japan och Mexiko. Bland Europas länder klättrar Sverige från elfte till nionde plats.

-  De senaste åren har de flesta siffror pekat åt samma håll. Sveriges attraktion som destination och som land växer och med vår nittonde plats kan vi börja tävla med de stora och mer etablerade resmålen, säger Thomas Brühl, vd för VisitSweden. Det här är bland annat ett resultat av ett långsiktigt arbete i partnerskap med företag och organisationer i besöksnäringen.

USA är det land i världen som har störst intäkter från turism, följt av Spanien, Frankrike och Kina. Sverige på 19:e plats har mer än dubbelt så höga intäkter från turism än Danmark (på plats 41) och tre gånger så höga som Norge (på plats 43). Internationell turism i Sverige omsatte cirka 100 miljarder kronor under 2011.

-  Sverige har vuxit som destination, men vi har mycket kvar att hämta. Genom fortsatt effektiv marknadsföring, bra tillgänglighet och fler attraktiva destinationer som är gångbara internationellt har Sverige möjlighet att fortsätta utnyttja den potential som finns och attrahera fler resenärer. Besöksnäringens vision är att omsättningen av internationell turism i Sverige ska öka till 200 miljarder år 2020, fortsätter Thomas Brühl.

VisitSweden, som har statens och besöksnäringens uppdrag att marknadsföra Sverige utomlands, arbetar både med imagemarknadsföring för varumärket Sverige och marknadsföringskampanjer tillsammans med svenska regioner, upplevelseföretag, transportörer och boendeanläggningar för att öka resandet hit. Bilden av Sverige ska förstärkas bland annat genom att fokusera på områden som mat, design, mode, natur och den svenska livsstilen. VisitSweden riktar marknadsföringen till en utvald målgrupp av resenärer på 12 prioriterade utlandsmarknader.

Fakta

Intäkter från internationell turism

25 största länderna i världen. Rankingen avser intäkter från besökares direkta utlägg i landet samt de tjänster de köpt före resan. Intäkterna inkluderar inte kostnad för transporter till Sverige.

1.  USA

14. Singapore

2.  Spanien

15. Österrike

3.  Frankrike

16. Indien

4.  Kina

17. Kanada

5.  Italien

18. Schweiz

6.  Macao

19. Sverige

7.  Tyskland

20. Japan

8.  Storbritannien

21. Sydkorea

9.  Hong Kong

22. Nederländerna

10. Australien

23. Grekland

11. Thailand

24. Mexiko

12. Turkiet

25. Taiwan

13. Malaysia39. Danmark

43. Norge

50. Finland


20 största länderna i Europa. Rankingen avser intäkter från besökares direkta utlägg i landet samt tjänster de köpt före resan. Intäkterna inkluderar inte kostnad för transporter till Sverige.

 1. Spanien

11. Grekland

 1. Frankrike

12. Belgien

 1. Italien

13. Ryssland

 1. Tyskland

14. Portugal

 1. Storbritannien

15. Polen

 1. Turkiet

16. Kroatien

 1. Österrike

17. Tjeckien

 1. Schweiz

18. Danmark

 1. Sverige

19. Norge

 1. Nederländerna

20. Ungern

23. Finland


För mer information om VisitSweden |www.visitsweden.com/partner  


För ytterligare information | kontakta

Thomas Brühl, vd VisitSweden, tel 08-789 10 00
Ulrika Hallesius, tel 0704-20 09 00, ulrika.hallesius@visitsweden.com
Bitte Olsson, pressansvarig VisitSweden, tel 070-525 04 56, bitte.olsson@visitsweden.com  


Relaterade länkar

Ämnen

 • Ekonomi

Kategorier

 • internationell marknadsföring
 • utländska besökare
 • varumärke sverige
 • turistekonomi
 • turistekonomisk betydelse
 • turister sverige
 • besöksnäring
 • thomas brühl

VisitSweden är ett kommunikationsföretag med uppdrag att internationellt marknadsföra Sverige som resmål och att marknadsföra varumärket Sverige. Marknadsföringen riktas till en utvald målgrupp och VisitSweden har genom närvaro på 12 prioriterade utlandsmarknader kunskap om deras resepreferenser och kännedom om Sverige. VisitSweden ägs till lika delar av svenska staten genom Näringsdepartementet och svensk turistnäring genom Svensk Turism AB. Under 2011 gjordes 16,7 miljoner utländska besök till Sverige. Svensk turistindustri står för 2,9 procent av BNP, omsätter 264 miljarder kronor och sysselsätter drygt 162 300 personer (räknat i helårsverken). Exportvärdet är 98,8 miljarder kronor. (Källa: Tillväxtverket, siffrorna avser 2011.) www.visitsweden.com/partner

Kontakter

Press

Presskontakt Sverige/Norden +46706446412

Pressfrågor om koncernen Visit Sweden

Presskontakt Jim Hofverberg Chief Officer, Corporate Communications +46706446412

Pressfrågor om Sverige som resmål, Sverige

Presskontakt Ebba Ekelund PR Manager Sweden & Nordics +46701865282

Relaterat innehåll