Gå direkt till innehåll
Under 2019 hade Umeå fler besökare än någonsin tidigare. Foto Fredrik Larsson.
Under 2019 hade Umeå fler besökare än någonsin tidigare. Foto Fredrik Larsson.

Pressmeddelande -

Rekordmånga besökte Umeå under 2019

Logianläggningarna i Umeå lockade under 2019 till sig fler övernattande gäster än någonsin tidigare. Närmare 727 000 kommersiella gästnätter registrerades under året på hotell, campingar, vandrarhem och stugbyar i Umeå kommun enligt Tillväxtverket/SCBs preliminära inkvarteringsstatistik. Det är drygt 6 procent mer än föregående år.


Umeås procentuella ökning av gästnätter större än rikets

Tillväxtverket/SCB har nu kommit med sin preliminära inkvarteringsstatistik för 2019* och för Sverige som helhet ser det bra ut. Närmare 68 miljoner kommersiella övernattningar gjordes i Sverige under förra året, vilket är en ökning med ungefär 4 procent jämfört med 2018.

För Umeås del är siffrorna än mer glädjande. Den procentuella ökningen av kommersiella gästnätter är nämligen större i Umeå än för riket som helhet. Även större än för de flesta andra städer i Sverige. Närmare 727 000 kommersiella gästnätter registrerades under året på hotell, stugbyar, vandrarhem och campingar (HSVC) i Umeå kommun. Det är drygt 6 procent mer än föregående år.

Under perioden januari till december 2019 gjordes 612 818 övernattningar på något av Umeås hotell, vilket är en ökning med 8 procent (45 082 gästnätter) jämfört med 2018. Den totala andelen övernattningar, dvs övernattningar som gjordes på hotell, stugbyar, vandrarhem eller camping (HSVC) i Umeå var 726 741 till antalet, en ökning med drygt 6 procent (plus 43 241 gästnätter). Allt enligt Tillväxtverket/SCBs preliminära inkvarteringsstatistik.


Populärt att resa till Umeå

Andelen svenskar som väljer att spendera hela eller delar av sin semester hemma i Sverige ökar. 2019 ökade de svenska gästnätterna i Sverige med 5 procent. Samma trend kan ses för Umeå, där fler inhemska gästnätter är en av anledningarna till det starka resultatet. De svenska gästnätterna, 597 954 till antalet, ökade nämligen med 9 procent (plus 49 582 gästnätter) jämfört med 2018.

Umeå som stad har en generellt stark tillväxt, vilket så klart speglar av sig på gästnattsstatistiken. Vi vet också att staden under 2019 lockat till sig fler mötes- och evenemangsresenärer än tidigare, vilket är ett resultat av det hårda arbete som lagts ner av våra duktiga arrangörer och lokala mötesvärdar. Umeås närhet till unika naturupplevelser, kombinerat med stadens utbud i form av shopping, restauranger och kultur, gör att även den privata turismen växer starkt. Vår attraktivitet ökar helt enkelt – på samtliga plan, säger Sara Gustavsson, VD för destinationsbolaget Visit Umeå AB.


*) 2019 års slutgiltiga inkvarteringsstatistik från Tillväxtverket/SCB väntas vara klar i april.


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om Visit Umeå
Destinationsbolaget Visit Umeå arbetar med att utveckla, marknadsföra och sälja in Umeå och Umeåregionens turistiska utbud mot prioriterade och relevanta målgrupper. Målsättningen är att driva fler inresande privat-, grupp- och mötesresenärer till destinationen. Destinationsbolaget arbetar också med att utveckla, marknadsföra och sälja in Umeå centrum mot prioriterade målgrupper för att driva fler besökare till centrum och bidra till en attraktiv och levande stadskärna. Bolaget ägs gemensamt av företag inom besöksnäring, mötesindustri, handel, fastighetsbolag och Umeå kommun.

Kontakter

Gabriella Hed Vall

Gabriella Hed Vall

Presskontakt VD, Visit Umeå Visit Umeå 070-601 03 57

Umeå och Umeåregionens officiella destinationsbolag

Destinationsbolaget Visit Umeå arbetar med att utveckla, marknadsföra och sälja in Umeå och Umeåregionens turistiska utbud mot prioriterade och relevanta målgrupper. Målsättningen är att driva fler inresande privat-, grupp- och mötesresenärer till destinationen. Destinationsbolaget arbetar också med att utveckla, marknadsföra och sälja in Umeå centrum mot prioriterade målgrupper för att driva fler besökare till centrum och bidra till en attraktiv och levande stadskärna. Bolaget ägs gemensamt av företag inom besöksnäring, mötesindustri, handel, fastighetsbolag och Umeå kommun.

Visit Umeå