Gå direkt till innehåll
Hållbart cykelprojekt i Umeåregionen under 2020. Foto: Andreas Nilsson.
Hållbart cykelprojekt i Umeåregionen under 2020. Foto: Andreas Nilsson.

Pressmeddelande -

Visit Umeå får stöd för hållbart cykelprojekt

Bakgrund
Under hösten 2019 bedrevs en förstudie för att utveckla cykelturismen i Umeåregionen. Man tittade på utvecklingsbara cykelvägar kopplade till redan befintliga verksamheter inom besöksnäringen och pekade på särskilt intressanta områden att fortsätta jobba med för att utveckla en hållbar cykelturism i området. Gravel biking, dvs cykling på grusvägar, är en trend som växer explosionsartat och där bedöms destinationen ha särskilt goda förutsättningar att utvecklas.

Förstudien pekade ut ett antal potentiella områden att jobba vidare med runt den nedre delen av UNESCOs nyligen utnämnda biosfärsområde Vindelälven Juhtatdahka. Med studien som grund ansökte därför Visit Umeå om pengar för projektet Nedre Vindelälven Juhtatdahka – ett pilotprojekt för hållbar utveckling av cykelturismen i Umeåregionen.


​Medel har beviljats
Visit Umeå AB har nu beviljats medel för att under 2020 genomföra Nedre Vindelälven Juhtatdahka – ett pilotprojekt för hållbar utveckling av cykelturismen i Umeåregionen. Tillväxtverket beviljar 80 procent (maximalt 1 032 000 kr) av kostnaderna för att genomföra projektet. Beslutet har fattats med stöd av regeringens beslut (N2019/02257/RTL) om att stärka besöksnäringen i landsbygderna, bland annat genom att främja den strategiska utvecklingen och samverkan mellan aktörerna inom naturturism. 

Övriga medel kommer från Stiftelsen Ume Älvdal, Umeå kommun, Vindelns kommun, Vännäs kommun samt biosfärsområdet Vindelälven Juhtatdahka. Projektet kommer att pågå 1 januari till 31 oktober 2020.


Sirpa Kärki, Visit Umeås destinationsutvecklare Umeåregionen, är nöjd över beskedet:

Det är roligt att vi kan gå vidare med att utveckla cykelturismen i Umeåregionen under 2020. Genom projektet kan vi positionera oss inom segmentet grusvägscykling (gravel biking) och på så sätt locka en växande målgrupp av cyklister. Det är även spännande att se hur vi på detta sätt kan ha en gemensam utveckling av besöksnäringen inom biosfärsområdet.


​Projektets mål är att konceptualisera cyklingen inom biosfärsområdet utifrån ett hållbarhetsperspektiv med hänsyn till boende, markägare, natur och besökare. Utvecklingen av cyklingen är något som ska gynna alla parter.

Regionens långsiktiga mål med projektet är att skapa en sammanhållen cykeldestination i Umeåregionen och i övriga delar av Vindelälven-Juhtatdahka biosfärsområde samt att attrahera nationella och internationella besökare, som bidrar till hållbar tillväxt i hela regionen.


Ytterligare upplysningar fås av:

Sirpa Kärki, Visit Umeå AB
Destinationsutvecklare Umeåregionen

sirpa.karki@visitumea.se

Tel: +46 (0)70 67 22 809​


Ämnen

Kategorier

Regioner


Om Visit Umeå
Destinationsbolaget Visit Umeå arbetar med att utveckla, marknadsföra och sälja in Umeå och Umeåregionens turistiska utbud mot prioriterade och relevanta målgrupper. Målsättningen är att driva fler inresande privat-, grupp- och mötesresenärer till destinationen. Destinationsbolaget arbetar också med att utveckla, marknadsföra och sälja in Umeå centrum mot prioriterade målgrupper för att driva fler besökare till centrum och bidra till en attraktiv och levande stadskärna. Bolaget ägs gemensamt av företag inom besöksnäring, mötesindustri, handel, fastighetsbolag och Umeå kommun.

Presskontakt

Gabriella Hed Vall

Gabriella Hed Vall

Presskontakt Evenemang, möten och konferenser Visit Umeå 070-601 03 57

Relaterat innehåll

Umeå och Umeåregionens officiella destinationsbolag

Destinationsbolaget Visit Umeå arbetar med att utveckla, marknadsföra och sälja in Umeå och Umeåregionens turistiska utbud mot prioriterade och relevanta målgrupper. Målsättningen är att driva fler inresande privat-, grupp- och mötesresenärer till destinationen. Destinationsbolaget arbetar också med att utveckla, marknadsföra och sälja in Umeå centrum mot prioriterade målgrupper för att driva fler besökare till centrum och bidra till en attraktiv och levande stadskärna. Bolaget ägs gemensamt av företag inom besöksnäring, mötesindustri, handel, fastighetsbolag och Umeå kommun.

Visit Umeå