Pressmeddelande -

Göteborgs Stad och Visma ingår ett långsiktigt samarbete

Visma har blivit tilldelade att leverera dokument- och ärendehanteringssystem till Göteborgs stad. Upphandlingen för den politiska ärendehanteringen i staden omfattar samtliga 55 förvaltningar och bolag med ca 55 000 medarbetare. Affärsvärdet på uppdraget uppskattas till ca 15 MSEK och avtalsperioden är 12 + 8 år.

– Det är en stor ära för oss på Visma att bli vald som leverantör för Göteborgs stad för andra gången detta år. Införandet av Ciceron E-arkiv som tilldelades i början av året pågår för fullt och staden är en mycket kompetent och erfaren beställare. Införandet av Ciceron Dokument- och Ärendehantering har just startat och vi ser fram emot att säkerställa leverans till pilotförvaltningarna under hösten. Ciceron-systemen kommer att vara centrala funktioner i plattformen för tillgänglighet och transparens gentemot stadens förtroendevalda och medborgare, säger Erika Berggren, säljchef på Visma Consulting.

Systemet är tänkt att stödja samtliga förvaltningar och bolag och kunna hantera ärenden som hanteras av eller på delegation av en nämnd/styrelse, samt kunna registrera allmänna handlingar från samtliga verksamhetsområden inom staden och stödja en effektiv nämnd-/styrelseadministration.

Då Göteborgs stad består av flera myndigheter behöver systemfunktionalitet förhålla sig till verksamhetsspecifika speciallagstiftningar så väl som kommunallagen, förvaltningslagen, tryckfrihetsförordningen, arkivlagen, dataskyddförordningen och offentlighets- och sekretesslagstiftningen.

Målsättningen är att på sikt kunna integrera fler och fler verksamhetssystem och bygga nya e-tjänster till stadens hemsida som kan underlätta för medborgarna.

Upphandlingen av ärendehanteringssystem för leverans OnPrem för den politiska ärendehanteringen i Staden omfattar samtliga förvaltningar och bolag i Staden. Staden har totalt ca 55 000 medarbetare där en uppskattning av antalet användare i det upphandlade Systemet initialt uppskattas till ca 4 000.

För mer information, kontakta:

Erika Berggren, Säljchef på Visma Consulting AB via mobil: +46 70 588 66 24
eller e-post: erika.berggren@visma.com.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kategorier

  • kommun
  • digitalisering

---------------------
Visma erbjuder programvara och tjänster som förenklar, digitaliserar och effektiviserar affärsprocesser inom privat och offentlig sektor. Koncernen verkar i Norden, Benelux, Centraleuropa och Östeuropa. Med 12 500 anställda, 1 000 000 kunder och en omsättning på 1 741 miljoner euro under 2020 är koncernen ett av de ledande programvaruföretagen i Europa. Besök Visma.se

Kontakter

Richard Börjesson

VD Visma Consulting AB 070-5989200