Gå direkt till innehåll
Skärgårdsbåtar livstidsförlängda 20 år

Pressmeddelande -

Skärgårdsbåtar livstidsförlängda 20 år

Waxholmsbolagets fartyg Värmdö, Vånö, Väddö, Viberö och Vaxö har genom omfattande renoveringar livstidsförlängts för ytterligare cirka 20 års drift. Bland annat har båtarna fått nya motorer, nya livräddningssystem och nyinstallerade värmepumpar som minskar oljeförbrukningen.

Projektet med livstidsförlängande renoveringar av de så kallade V-båtarna har pågått sedan 2008 och under våren 2012 färdigställdes den sista av båtarna. Fokus i renoveringarna har legat på miljö, komfort och säkerhet samt besättningens arbetsmiljö.

Värmepumpar har installerats i fartygen för att minska på oljeförbrukningen när båtarna ligger till kaj på vintern. V-båtarna har också fått ett nytt livräddningssystem med större livflottar som är fjärrutlösta och försedda med så kallade slides, vilket underlättar evakueringen vid en eventuell nödsituation.

Båtarnas huvudmotorer och backslag är utbytta, liksom värmepannor och vissa hjälpmotorer. För att minska belastningen på motorerna har även nya propellrar installerats. V-båtarna har genomgått skrovkontroller och reparationer. Inne i fartygen har både mattor, paneler, durkbeläggningar och stolar rustats upp eller bytts ut. Fönstren har tätats med nya lister. Även besättningsutrymmena har genomgått en omfattande ombyggnad för att förbättra besättningens arbets- och boendemiljö.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Waxholmsbolaget grundades 1869. Allt sedan dess har vi trafikerat Stockholms skärgård varenda dag året runt, från Arholma i norr till Landsort i söder. Idag är vi en del av Stockholms läns landsting, där vi har i uppdrag att driva den kollektiva sjötrafiken. Det betyder att vi går i reguljär linjetrafik året runt. Sammanlagt transporterar vi över 4 miljoner passagerare och 7 000 ton gods per år.

Kontakter

Claes Keisu

Claes Keisu

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50
Elin Lindström

Elin Lindström

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50
Andreas Strömberg

Andreas Strömberg

Presskontakt Presschef 08-123 315 50

Waxholmsbolaget tar dig till Stockholms skärgård!

Waxholmsbolaget grundades 1869. Allt sedan dess har vi trafikerat Stockholms skärgård. Waxholmsbolagets båtar går varje dag året runt till hundratals bryggor mellan Arholma i norr och Landsort i söder. I dag är Waxholmsbolaget en del av Region Stockholm, där vi har i uppdrag att driva den kollektiva sjötrafiken i Stockholms skärgård. Waxholmsbolaget har omkring 1,8 miljoner resenärer per år och transporterar cirka 10 000 ton gods per år.

Waxholms Ångfartygs AB (Waxholmsbolaget)
Lindhagensgatan 100
Stockholm