Gå direkt till innehåll
Daudi Jjemba, ansvarig över Namayumba Epicenter Water and Sanitation
Daudi Jjemba, ansvarig över Namayumba Epicenter Water and Sanitation

Pressmeddelande -

SustainTech-bolaget Wayout i samarbete med den globala organisationen The Hunger Project

Wayout och The Hunger Project har i dagarna ingått avtal om att lansera Wayouts revolutionerande vattenförsörjningskoncept på The Hunger Projects Epicenter i Namayumba utanför Kampala, Uganda. Wayouts koncept möjliggör tillgång till 70 000 liter dricksvatten av högsta kvalité per månad. Med hjälp av Wayouts moderna teknologi och distributionssystem skapas också affärsmöjligheter för konkurrenskraftig lokal försäljning för THP. På detta sätt vill The Hunger Project och Wayout öka den lokala användningen av rent vatten – och därmed också folkhälsan och samhällsutvecklingen i området. Efter utvärdering av Wayouts koncept är avsikten att genomföra Wayouts koncept på THPs samtliga Epicenter i Afrika.

”Vi är mycket stolta och glada att få lansera vårt koncept tillsammans med The Hunger Project. Mänsklighetens stegrande utmaningar med ekonomiska klyftor, klimatförändringar och pandemier har till stora delar skapats genom att föråldrade system för produktion och distribution av livsmedel upprätthålls”, säger Ulf Stenerhag, VD för Wayout. ”Om det är något vi lärt oss 2020 så är det att det inte längre är möjligt att förlita sig på globala värdekedjor. Vi måste bryta mönstret, vi behöver börja producera lokalt och bli självförsörjande på hållbart sätt. Vatten är liv.”

Bristande tillgång till rent dricksvatten är ett ökande problem över planeten. Vatten förpackat i plastflaskor använder 2 000 gånger mer energi än kranvatten. Varje dag transporteras och säljs 1,4 miljarder plastflaskor världen runt. Mindre än tio procent återvinns. Avsaknaden av system för återvinning och avfallshantering påverkar människors välbefinnande, särskilt i de underprivilegierade delarna av världen. Bristande eller ohållbara distributionssystem för vatten och livsmedel försämrar hälsa och livskvalité. Avsaknaden av rent dricksvatten är också ett hinder för skolgång och ekonomisk tillväxt vilket ytterligare försvårar långsiktig samhällsutveckling.

SustainTech-bolaget Wayout utvecklar hållbara moderna lösningar för lokal produktion och distribution av rent dricksvatten. Wayouts soldrivna mikrofabriker renar alla typer av vatten lokalt, till och med havsvatten. Det renade vattnet mineraliseras och distribueras i återanvändbara kärl i rostfritt stål. Kärlen och mikrofabrikerna är uppkopplade i egna fristående datanätverk där datan används för att garantera vattnets kvalité och optimera kretsloppet med distribution i återanvändbara kärl. Varje system eliminerar upp till 200 000 plastflaskor och upp till åtta ton koldioxid per månad.

The Hunger Project är en global organisation med målet att komma till rätta med lokal försörjning på hållbart sätt. THPs strategi går ut på att samla och engagera mindre samhällen i gemensamma ”Epicenter” där kommuninvånarna skapar och driver sina egna utvecklingprogram för att tillgodose grundläggande behov. I Afrika är THP idag verksamt i åtta länder där 1,4 miljoner människor engageras i självförsörjande lösningar för lokal samhällsutveckling.

”Vi är mycket glada för partnerskapet med Wayout och ser fram emot samarbetet kring att förse Namayumba-området med dricksvatten. Vi ser också fram emot att få utväxling för teknologin som inte bara kommer höja levnadsstandarden genom säkert dricksvatten men också ge intäkter till Epicentret och ha positiv återverkan på miljön. Konceptet kommer definitivt och dramatiskt förbättra livsvillkoren i området”, säger Dr. Daisy Owomugasho, Regional Chef för Östafrika, The Hunger Project.

Wayouts nyckelfärdiga koncept är avsett att ersätta befintliga ohållbara lösningar och kan snabbt installeras var som helst. Det skalbara modulära konceptet är framtaget för att passa olika behov och sammanhang, från mindre bostadsområden och lokala kommersiella verksamheter till vattenförsörjning och beredskap på rikstäckande nivå.

Wayouts koncept installeras i Namayumba, Uganda i november 2020. Epicentret når ca 22 000 människor i området.

www.wayoutwater.com

Ladda ned högupplösta foton (av Märta Thisner):https://we.tl/t-pPunS3UWNz

Ämnen


Wayout tillverkar nyckelfärdiga och miljövänliga mikrofabriker som hyrs ut till lokala organisationer och entreprenörer som ser fördelarna med lokal produktion av vatten och andra drycker. Istället för att skeppa färdigförpackade drycker kors och tvärs över planeten med tonvis av koldioxid och plastsopor som följd erbjuder Wayout ett hållbart och kommersiellt alternativ för lokal försörjning av vatten och drycker.

Presskontakt

Carolina Gahn

Presskontakt Gahn Fishing PR +46 737-854632

Relaterat material