Gå direkt till innehåll
Ljudmiljön i skolan ett hinder för lärande

Pressmeddelande -

Ljudmiljön i skolan ett hinder för lärande

De svenska skolorna är i många fall fel byggda för undervisning och lärande. Ljudmiljön är i vissa fall en ren katastrof och blir till ett hinder för lärandet. Svaga studieresultat och slitna lärare är en konsekvens som nu börjar uppmärksammas. Detta framkom på en paneldebatt arrangerad av rumsakustikföretaget Ecophon, ett företag i Saint-Gobain koncernen, på Almedalsveckan.


Jonas Christensson från Ecophon började med att påpeka att vår hörsel genom evolutionen anpassats till utemiljön. När vi idag tillbringar 90% av vår tid inomhus får vi problem.
 - ­ De negativa effekterna av skolornas dåliga ljudmiljö kan räknas i både pengar och förstörd hälsa, menade Staffan Hygge, professor inom environmental psychology på högskolan i Gävle. Det handlar om miljardbelopp i samhällskostnader varje år och för många innebär den dåliga ljudmiljön förstörda förutsättningar till ett bra liv genom att de inte kan ta till sig undervisningen.

Att det är illa ställt med ljudmiljön i landets skolor intygades även av Viveka Lyberg Åhlander, filosofie doktor och logoped samt verksam vid Lunds Universitet.
 - ­ Lärarnas röster håller helt enkelt inte i de skolmiljöer många arbetar i, förklarade hon. Här finns ett stort behov av förbättringsåtgärder.

Situationen som beskrevs från forskarhåll bekräftades av lärare i publiken som ställde frågan vad som kan göras för att komma tillrätta med problemen. Lösningarna finns menade deltagarna i panelen som även bestod av Anna Forsberg, chef för området Gröna Affärer på Skanska Sverige, Lennart Nilsson, akustiker på LN Akustikmiljö, Bengt Wånggren, VD för Sweden Green Building Council, Emma Feldman, ordförande för Järfälla kommuns planutskott och slutligen Jonas Christensson från Ecophon och ansvarig för konceptutveckling av utbildningslokaler.

En avgörande faktor som snabbt skulle kunna förbättra nybyggnationen av utbildningslokaler i landet är att i ett tidigt skede ta in rätt kunskap om ljudmiljöer, akustik och material.
 -  ­ Vi som materialleverantörer har mycket kunskap om de här frågorna som skulle kunna hjälpa både arkitekter och byggföretag i deras arbete, förklarade Jonas Christensson. Det finns mycket att tjäna på att ta med oss i ett tidigt skede av planprocessen. Färre misstag och lokaler som byggs rätt från början skulle bli resultatet.

Bland åtgärder i befintliga lokaler pekade man på möjligheten att ersätta traditionella anslagstavlor med anslagstavlor av ljudanpassad typ. Likaså ljuddämpande material som kan eftermonteras under förutsättning att det görs av företag med rätt kompetens.
 ­- Det är viktigt att en montör vet hur arbetet ska göras utifrån rummets beskaffenhet, menade Jonas Christensson och Lennart Nilsson.

Emma Feldman från Järfälla berättade att ljudmiljön är en fråga som kommunen börjat uppmärksamma inför planeringen av nya stadsdelen Barkarbystaden.
 - ­ Vi bygger bland annat en ny skola som fått så kallade guldklassificering enligt Miljöbyggnad, sade hon, vilket fick applåder från publiken.

Bengt Wånggren förklarade på en direkt fråga om varför Sweden Green Buidling Council inte täcker in ljudklassificering i sina bedömningskriterier, att man ska ta med detta i nästa revidering. Han passade samtidigt på att bjuda in sakkunniga att bidra med sin kunskap.

Slutligen berättade Anna Forsberg att Skanska är med och bygger ett antal skolor med högsta nivån på miljöklassificeringen och att man lägger stor kraft på att utveckla hållbart byggande där bland annat ljudmiljön är prioriterad.

Under veckan i Almedalen arrangerar Saint-Gobain totalt fyra seminarier på Samhällsbyggararenan på Strandvägen 5, Hamnplan med paneldebatt inom området Hållbart Byggande. I dag onsdag behandlas frågan om energisnålt byggande och i morgon torsdag diskuteras ämnet byggandets utformning idag och i morgon där bland annat utformningen av Nya Karolinska sjukhuset tas upp.

Kontakt:
Jonas Christensson, Ecophon
E-post: Jonas.Christensson@ecophon.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Weber är ett varumärke som i Sverige marknadsförs av Saint-Gobain Byggprodukter AB.

Weber, Saint-Gobain Byggprodukter AB utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och system för bygg och anläggning inom områdena mur och puts, golvavjämning, betong, plattsättning/tätskikt samt Leca® lättklinker, -lättklinkerblock, -husgrunder och -element.

Weber, Saint-Gobain Byggprodukter AB har en marknadsledande ställning inom mineralbaserade byggprodukter på den svenska marknaden. Företaget ingår i den franska Saint-Gobain-koncernen. I Sverige bidrar drygt 300 anställda till en omsättning på ca 1,3 miljarder SEK. Läs mer på www.weber.se.

Presskontakt

Marith Harén

Presskontakt Kommunikationschef 0708-555 197

Relaterat innehåll

Relaterade event

Weber - sunda system och produkter för hållbart byggande

Weber har en marknadsledande ställning inom mineralbaserade byggprodukter på den svenska marknaden. Weber marknadsförs i Sverige av Saint-Gobain Sweden AB som ingår i den franska Saint-Gobain koncernen. www.se.weber

Weber, Saint-Gobain Sweden AB
Box 415, Norra Malmvägen 76
191 24 Sollentuna
Sverige