Pressmeddelande -

DIN ANDNINGSKAPACITET MINSKAR MED TVÅ PROCENT PER ÅR

En 80-åring har normalt bara hälften så stor andningskapacitet som en 30-åring. Det är en av anledningarna till att äldre personer lättare blir andfådda. Andningskapaciteten minskar med två procent per år. Den processen går att bromsa med andningsträning, som kombinerar inandning av ånga med motståndsandning.

Lungvolymen minskar med 2 % per år (se graf). Med åldern blir bröstkorgen stelare och andningen mindre effektiv. Andningsmusklerna försvagas och vi blir lättare andfådda. För att bromsa processen på ett effektivt sätt krävs regelbunden andningsträning. Alla känner till att vi behöver motionera – promenera, cykla eller träna på andra vis, för att bibehålla vår hälsa. Många äldre kan inte alltid ge sig ut och promenera eller cykla. För dem rekommenderas ett andningsverktyg för att förbättra andningen. Det är lika viktigt att träna andningsmuskulaturen som resten av kroppen. Det kan också vara svårt att veta hur man ska träna dessa muskler effektivt. Andningsträning en effektiv träningsmetod både får dem som lider av olika slags andningsbesvär och friska personer. 

Andningsmuskulaturen kan tränas genom egna andningsövningar, yogaandning, eller med hjälp av olika andningsredskap. Ett effektivt redskap som kombinerar motståndsandning med inandning av ånga är Well02. Ett redskap som har utvecklats i Finland som stärker andningsmuskulaturen på ett effektivt och mångsidigt sätt. 

Olika studier visar att övningar med motståndsandning stärker andningskapaciteten och hjälper till vid  återhämtningen från en lunginfektion. Inandning av varm ånga har effekt på slemhinnornas funktion i luftvägarna och gör dem mer motståndskraftiga mot infektioner. Ångan förbättrar också fuktigheten och gör slem mer flytande och lättare att hosta upp. Andningsapparaten tränar andningsmusklerna och stärker lungfunktionen.

- Med hjälp av ett andningsverktyg, som kombinerar motståndsandning med inandning av ånga kan man stärka andningsmuskulaturen och effektivisera syreupptagningen i lungorna, säger Anssi Sovijärvi, professor emeritus inom klinisk fysiologi vid Helsingfors universitet. Andningsverktyget Well02 innebär att förhållandet mellan ventilation och blodcirkulation i lungorna förbättras. De som lider av olika andningsbesvär, även friska äldre, har stor nytta av dessa andningsövningar.

För mer information kontakta: Anssi Sovijärvi, professor emeritus i klinisk fysiologi, Helsingfors Universitet, +358 40 042 3211, anssi.sovijarvi@welho.com eller Patrik Wigelius, Nordenchef Well02, 076 141 4100, patrik.wigelius@well02.com eller Ilpo Kuronen, medicinsk sakkunnig Well02, tel. +358 45 139 3757, ilpo.kuronen@wello2.com eller inger.soderholm@mainstation.se


FAKTA
EFFEKT AV ANDNINGSTRÄNING

Ökad andningskapacitet
Andningsmusklerna stärks och andningen blir på sikt mer effektiv. Lungventilationen blir bättre och jämnare och syreupptagningen i lungorna förbättras. Bröstkorgen blir rörligare och diafragman fungerar bättre. Andfåddheten minskar.

Direkt lättare att andas
Fuktigheten ökar i slemhinnorna vilket innebär att luftvägarna lättare transporterar bort slem och partiklar. Det känns direkt lättare att andas, till exempel vid astma eller bronkit.

Minskad risk för infektioner
Luftvägarna värms och fuktas regelbundet av ångan vilket förbättrar slemhinnornas kondition och minskar risken för att virus och infekterade partiklar fäster. Det bidrar till mindre irritation i luftvägarna och minskad risk för infektioner.

Hjälper vid återhämtning efter covid-19
Att andas med motstånd är en etablerad metod för att förbättra sin andning och minska andfåddhet som har beskrivits i vetenskapliga studier sedan 1980-talet. Andningskapaciteten förbättras – det har man konstaterat i studier med bland annat patienter som har astma och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom).

Nya studier visar att andningsträning också hjälper vid återhämtning efter covid-19 och att träningen kan minska risken för intensivvård vid sjukdomen.


Relaterade länkar

Ämnen

 • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

 • astma
 • röst
 • pollenallergi
 • hälsa
 • andning
 • åldrande
 • corona
 • lungor
 • stämband
 • andningsträning

Well02 skapades av uppfinnaren Aulis Kärkkäainen. Han utvecklade ett andningsredskap för att förbättra sin egen andning. Ett redskap som hjälpt tusentals andra personer.
WellO2 kombinerar andning med motstånd och vattenånga. Motståndet vidgar luftvägarna och stärker andningsmuskulaturen, vilket förbättrar andningskapaciteten. Varm vattenånga löser samtidigt upp slem, minskar irritation och ökar skyddet mot infektioner.

Kontakter

Patrik Wigelius

Presskontakt Nordic Manager Sweden, Norway, Denmark +46 76 14 14 100

Relaterat innehåll