Gå direkt till innehåll
Wihlborgs är en del av Malmö Works – ett företagsinitiativ för schysta jobbresor

Nyhet -

Wihlborgs är en del av Malmö Works – ett företagsinitiativ för schysta jobbresor

På Wihlborgs arbetar vi proaktivt med hållbarhetsfrågor. Som en del i projektet Malmö Works kommer nio företag arbeta gemensamt med att bidra till Malmö Stads miljömål. Tillsammans kan vi hitta smarta och innovativa lösningar som inte bara ger miljövinster men som även på sikt kommer ge såväl hälsovinster som ekonomiska vinster.

Företagsinitiativet Malmö Works startade redan 2018. Ett flertal malmöföretag från olika branscher träffades för att diskutera hur de tillsammans skulle kunna bidra till ett mer hållbart resande - främst i samband med arbete men även resor överlag. Malmö Works är ett samarbete mellan nio olika företag och genomförs med stöd från Malmö Stad och Skånetrafiken.

- Wihlborgs medverkar i Malmö Works för att vi är en attraktiv arbetsplats med fokus på hälsa och miljö. Vi vill också bidra till stadens positiva utveckling kring hur vi möts, reser och skapar tillväxt. Med vårt engagemang vill vi bli bättre inom hållbar mobilitet - i vår verksamhet och tillsammans med våra hyresgäster, säger Ulrika Hallengren, vd på Wihlborgs.

Arbetspendling och tjänsteresor är viktiga pusselbitar i arbetet för en hållbar stad

Initiativtagarna bakom Malmö Works har identifierat arbetspendling och tjänsteresor som en stor del av Malmös totala resande och dessa är därmed viktiga pusselbitar i arbetet för en hållbar stad. Ett av målen med projektet är att vi som företag ska växla upp och hjälpas åt att skapa bättre förutsättningar.

På Wihlborgs är vi 70 medarbetare som kommer delta i projektet. Genom olika steg kommer vi undersöka, analysera och utvärdera våra resvanor. En nulägesanalys ger oss tydliga indikationer på vilka mål vi behöver sätta upp för Wihlborgs.

- Våra medarbetare har under hösten fått svara på en enkät om hur de reser idag och vad som skulle kunna göra att de väljer ett alternativt resande framöver. Vårt arbete ligger nu i att analysera svaren och under våren och sommaren kommer vi gå över till att arbeta mer konkret med olika typer av förflyttningar för att nå våra mål, säger Staffan Fredlund, miljöchef på Wihlborgs.

Relaterade länkar

Kategorier

Kontakter

Staffan Fredlund

Staffan Fredlund

Miljö- & klimatchef 040-690 57 76

Relaterat innehåll

Vårt hjärta slår för våra hyresgäster och för Öresundsregionen

Wihlborgs är det ledande fastighetsbolaget i Öresundsregionen. Vi erbjuder kommersiella lokaler till företag och organisationer i Öresundsregionen. Våra fastigheter finns i Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn och vi är marknadsledande i de tre svenska städerna. Vi ser oss som en regionsbyggare och därför lägger vi stort fokus på att bidra till en långsiktig och hållbar utveckling av Öresundsregionen.

Wihlborgs Fastigheter
Stora Varvsgatan 11 (Gängtappen)
201 20 Malmö
Sverige