Gå direkt till innehåll
Världsledande hållbarhetspris uppmärksammar anti-korruptionshjältar – här är årets finalister

Pressmeddelande -

Världsledande hållbarhetspris uppmärksammar anti-korruptionshjältar – här är årets finalister

Årets tema för WIN WIN Gothenburg Sustainability Award är anti-korruption. Under vintern har det världsledande hållbarhetspriset sökt efter nomineringar av individer och organisationer som aktivt motarbetar korruption och därmed förbättrar möjligheterna för världens länder att nå FNs globala mål. Nu kan juryn presentera de fem finalister som har chans att vinna årets pris, med en prissumma på en miljon kronor.

35 000 miljarder kronor. Så mycket går varje år förlorat till korruption enligt OECD, Världsbanken och IMF. En enorm siffra, vilken kan jämföras med de 25 000 miljarder kronor som är det finansiella gapet som behöver fyllas för att vi ska uppnå FN:s Globala Mål till år 2030. Insatser som motarbetar och riktar strålkastaren mot detta ljusskygga fenomen uppmärksammas i år av WIN WIN Gothenburg Sustainability Award, som konstaterar att arbetet med anti-korruption är ett nödvändigt villkor för en hållbar utveckling.

– Beräkningarna på hur mycket pengar som försvinner i beslutsfattares fickor är bara toppen på ett gigantiskt isberg. Samhällskostnaderna för korruption är ofantliga och de har stor påverkan på våra möjligheter att nå såväl ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Anti-korruption är en angelägenhet för alla och därför är vi väldigt glada över att kunna uppmärksamma framstående individer och organisationer inom området, säger juryordförande Emma Dalväg.

Korruption ökar fattigdom, hindrar effektiva klimatåtgärder och försvårar chanserna att uppnå de globala målen. Pengar som är avsatta för sjukvårds- eller hållbarhetsprojekt hamnar allt för ofta i tjänstemäns fickor, och aktörer mutar sig fria från lagar och regler som gäller alla. Det är dessutom de redan utsatta som drabbas hårdast.

Juryn för WIN WIN Gothenburg Sustainability Award har under vintern tagit emot nomineringar av initiativ och kandidater som aktivt motarbetar korruption och på så sätt stärker våra möjligheter till en hållbar framtid. Nu presenteras årets fem finalister.

– Årets finalister visar alla på en stor integritet och ett stort samhällsansvar. Bekämpning av korruption innebär stora risker och kräver mod. Vi är väldigt stolta över att presentera en bredd av finalister som på olika sätt och i olika delar av världen, kämpar för en mer rättvis och hållbar värld, fortsätter Emma Dalväg.

Här är de fem finalisterna i årets WIN WIN Gothenburg Sustainability Award:

  • Jóhannes Stefánsson är den isländske visselblåsaren som avslöjade ’The Fishrot Files’, korruptionsskandalen med rötter i Island och Namibia. Juryn nominerar Stefansson för sitt mod att lämna sin post som ledare för fiskeföretaget Samherjis verksamhet i Namibia i protest mot hur det isländska företaget gav pengar under bordet i utbyte mot fiskekvoter. Gärningen visar på vikten av att enskilda personer i näringslivet vågar ta ställning mot maktmissbruk och korruption.
  • Integrity Watch Afghanistan (IWA) är en ideell organisation i Afghanistan som arbetar för att belysa korruption genom avslöjanden, bevakning och påverkansarbete. Juryn nominerar Integrity Watch Afghanistan för sitt gedigna arbete med att på ett systematiskt sätt motverka korruption, exempelvis genom sitt program att mobilisera lokala volontärer att bevaka statliga projekt, i det både farliga och korrupta landet Afghanistan. 
  • International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) är ett globalt nätverk av reportrar och mediehus som samarbetar för att avslöja korruption bland makthavare. Juryn nominerar ICIJ för deras arbete med att belysa internationell penningtvätt och offentliggöra historier så som The Panama Papers och Kinas interneringsläger för den muslimska minoritetsgruppen uigurer. ICIJ bidrar till att stärka journalistkåren som en viktig samhällsgrupp för att motverka korruption genom att gå samman och göra den enskilda journalisten mindre sårbar.
  • Nicola Gratteri är den italienske åklagare som nyligen har drivit en storskalig operation mot den syditalienska maffiaorganisationen ’Ndrangheta’. Juryn nominerar Gratteri för att han genom sin beslutsamhet har satt kollektivets nytta framför sin egen, då han tvingas leva under ständiga hot om repressalier från de brottssyndikat han föresatt sig att bekämpa. Gratteri är ett tydligt bevis för vikten av att länder har välfungerande formella institutioner som tas på allvar och tillämpas på ett korrekt sätt
  • Hamzat Lawal är en nigeriansk anti-korruptionsaktivist och medgrundare av organisationen Connected Development och initiativet Follow the Money. Juryn nominerar Hamzat Lawal för sitt outtröttliga engagemang för att stärka det lokala civilsamhället och att han genom storskaliga kampanjer lyckats skapa öppenhet kring offentliga utgifter och säkerställa att internationella biståndsmedel hamnar där de ska. 

WIN WIN Gothenburg Sustainability Award har sedan 2000 uppmärksammat framstående insatser över hela världen till förmån för människan, planeten och vår gemensamma framtid. Årets vinnare av WIN WIN Gothenburg Sustainability Award offentliggörs den 21 april.

Inom årets tema samarbetar WIN WIN Award med den svenska grenen av den ledande antikorruptionsorganisationen Transparency International.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


WIN WIN Gothenburg Sustainability Award (SV)

Sedan år 2000 har världens främsta hållbarhetspris uppmärksammat framstående insatser över hela jorden. Utöver att belöna banbrytande gärningar, syftar priset också till att stimulera kreativitet och långsiktiga synergieffekter – till förmån för människan, naturen och vår gemensamma framtid.

WIN WIN Gothenburg Sustainability Award (ENG)

The world’s leading sustainability award aims to recognize and support outstanding contributions from around the world. Our goal is to stimulate creativity and achieve lasting synergies as we strive to strike the right balance between ecological, environmental and social needs. The award has been presented in Gothenburg since 2000.

WIN WIN Youth Award (SV)

WIN WIN Youth Award är ett internationellt pris som syftar till att belöna unga personer i åldrarna 13-29 år med nyligen genomförda eller pågående projekt som bidrar till omställningen till en mer hållbar värld. Priset på 50 000 kronor tas emot i Göteborg på prisceremonin för WIN WIN Gothenburg Sustainability Award.

WIN WIN Youth Award (ENG)

The WIN WIN Youth Award is an international award that aims to empower and reward young people who play an active role in the creation of a more sustainable future. The winner of the WIN WIN Youth Award will receive SEK 50.000 in Gothenburg at the WIN WIN Award ceremony.


Presskontakt

Emma Dalväg

Emma Dalväg

Chairperson at WIN WIN Gothenburg Sustainability Award 0739 62 82 05

Relaterat innehåll

WIN WIN är ett av världens främsta hållbarhetspris som belönar banbrytande gärningar till förmån för vår gemensamma framtid.

Sedan år 2000 har världens främsta hållbarhetspris uppmärksammat framstående insatser över hela jorden. Utöver att belöna banbrytande gärningar, syftar priset också till att stimulera kreativitet och långsiktiga synergieffekter – till förmån för människan, naturen och vår gemensamma framtid.

WIN WIN Gothenburg Sustainability Award
Aschebergsgatan 44
411 33 Gothenburg
Sweden