Gå direkt till innehåll
Världsledande svenskt hållbarhetspris för unga tilldelas anti-korruptionsnätverk i Colombia

Pressmeddelande -

Världsledande svenskt hållbarhetspris för unga tilldelas anti-korruptionsnätverk i Colombia

Det internationella hållbarhetspriset WIN WIN riktar i år strålkastaren mot korruption och hotet den utgör för en hållbar framtid. Genom ungdomspriset WIN WIN Youth Award uppmärksammas initiativ från unga mellan 13 och 29 år som med engagemang och mod bekämpar korruption och maktmissbruk. Av 220 nomineringar från 52 länder står det nu klart att det är det colombianska ungdomsnätverket RedUva som vinner WIN WIN Youth Award 2021.

Årets tema för det internationella hållbarhetspriset WIN WIN är anti-korruption, en oumbärlig byggsten i arbetet för en hållbar värld. Nu står det klart att colombianska Red Universitaria Anti-corrupción är 2021 års vinnare av det prestigefulla priset WIN WIN Youth Award. Nätverket RedUva grundades av colombianska universitetsstudenter med syfte att bekämpa den utspridda korruptionen i Colombia och prisas nu med 50 000 svenska kronor som delas ut i samband med WIN WIN Gothenburg Awards prisceremoni den 21 oktober 2021.

– RedUva visar på vikten av att arbeta mot korruption såväl proaktivt som reaktivt. Deras innovativa sätt att främja en kultur byggd på rättvisa, transparens och inkludering genom multidisciplinära utbildningsinsatser och informationsspridning har skapat ett stort engagemang i Colombia, samtidigt som det inspirerar unga även utanför landets gränser. Vi är mycket stolta över att kunna presentera RedUva som årets vinnare av WIN WIN Youth Award, säger juryns ordförande Ahmed Al-Qassam.

I sin motivering framhåller juryn även RedUvas förmåga att mobilisera och stärka ungdomar i den allmänna politiken i Colombia. För Daniela León, ordförande för RedUva, är utmärkelsen en välkommen bekräftelse av unga rösters betydelse:

– Vi anser att ungdomar är en nyckelgrupp i arbetet för en välmående, rättvis och hållbar framtid. Att veta att det finns andra människor och organisationer i världen som anser detsamma och tror på vikten av vårt deltagande fyller oss med motivation och stolthet.

Daniela León fortsätter:

– Colombia är ett land så genomsyrat av korruption men även fullt av unga människor som vill förändra detta. Vår största motivation är att bidra till uppbyggnaden av ett land som vi vill bo i och inte lämna. Att tilldelas WIN WIN Youth Award är en stor ära och visar yngre generationer att det är värt att agera.

WIN WIN Gothenburg Sustainability Award har varit ett ledande globalt hållbarhetspris i mer än 20 år. Sedan 2020 delas även den internationella utmärkelsen WIN WIN Youth Award, tillsammans med 50 000 kronor, ut till unga mellan 13–29 år. Bland 220 inkomna nomineringar från 52 länder har juryn utsett RedUva som årets vinnare med följande motivering:

”Korruption skadar alla. Det påverkar inte bara den ekonomiska utvecklingen utan även fördelningen av resurser över hela världen, vilket driver på fattigdom och bromsar effektiva klimatåtgärder. I slutändan resulterar konsekvenserna i förhindrad mänsklig utveckling. Därför är bekämpning av korruption en av de viktigaste åtgärderna för att skapa ett hållbart samhälle, nu och i framtiden. Genom att synliggöra korruption från den styrande eliten och samtidigt utbilda befolkningen i principer och värderingar för att skapa en kultur kring transparens, visar den ungdomsledda colombianska organisationen RedUva att studenter, genom att mobilisera ungdomar, kan skapa strukturella förändringar samtidigt som de utmanar orättvisan. Med innovativa metoder och ett inspirerande ungt ledarskap som engagerar såväl barn som unga vuxna i och utanför Colombia belönas RedUva med WIN WIN Youth Award 2021.”

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


WIN WIN Gothenburg Sustainability Award (SV)

Sedan år 2000 har världens främsta hållbarhetspris uppmärksammat framstående insatser över hela jorden. Utöver att belöna banbrytande gärningar, syftar priset också till att stimulera kreativitet och långsiktiga synergieffekter – till förmån för människan, naturen och vår gemensamma framtid.

WIN WIN Gothenburg Sustainability Award (ENG)

The world’s leading sustainability award aims to recognize and support outstanding contributions from around the world. Our goal is to stimulate creativity and achieve lasting synergies as we strive to strike the right balance between ecological, environmental and social needs. The award has been presented in Gothenburg since 2000.

WIN WIN Youth Award (SV)

WIN WIN Youth Award är ett internationellt pris som syftar till att belöna unga personer i åldrarna 13-29 år med nyligen genomförda eller pågående projekt som bidrar till omställningen till en mer hållbar värld. Priset på 50 000 kronor tas emot i Göteborg på prisceremonin för WIN WIN Gothenburg Sustainability Award den 21 oktober.

WIN WIN Youth Award (ENG)

The WIN WIN Youth Award is an international award that aims to empower and reward young people who play an active role in the creation of a more sustainable future. The winner of the WIN WIN Youth Award will receive SEK 50.000 in Gothenburg at the WIN WIN Award ceremony on 21 October.


Presskontakt

Ahmed Al-Qassam

Ahmed Al-Qassam

Chair member of the WIN WIN Youth Award jury

Relaterat innehåll

WIN WIN är ett av världens främsta hållbarhetspris som belönar banbrytande gärningar till förmån för vår gemensamma framtid.

Sedan år 2000 har världens främsta hållbarhetspris uppmärksammat framstående insatser över hela jorden. Utöver att belöna banbrytande gärningar, syftar priset också till att stimulera kreativitet och långsiktiga synergieffekter – till förmån för människan, naturen och vår gemensamma framtid.

WIN WIN Gothenburg Sustainability Award
Aschebergsgatan 44
411 33 Gothenburg
Sweden