Pressmeddelande -

Sveriges enda typgodkända träpanel med vattenfasta brandegenskaper.

Woodsafe Timber Protection AB presenterar stolt Sveriges enda typgodkända träpaneler med vattenfasta brandsäkra egenskaper. Allt i riktlinjer med Boverkets BBR och Plan ochBygglagen PBL (SFS2010:900), certifierad av RISE (f.d. SP).

Ämnen

  • Byggnadsindustrin

Kategorier

  • 16755
  • 15912
  • typgodkännandebevis
  • vattenfast
  • sp-fire 105

Om Woodsafe:

Woodsafe Timber Protection har sedan 2002 utfört legoimpregnering av träprodukter med brandtekniska egenskaper som B-s1,d0 , SP-Fire 105, K210/B-s1,d0 med flera. Woodsafe Timber Protection har samarbete med flertalet ledande industripartner i Norden och Europa. Tillverkningen är certifierad och godkänd enligt EU:s byggproduktförordning CPR 305/2011, tillverkningen är certifierade enligt prestandakrav harmoniserad standard EN14915:2013, EN13986:2004+A1:2015, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015.

Presskontakt

Thomas Bengtsson

Presskontakt VD / CEO Brandteknisk support och försäljning +46 10 2067231

Relaterat innehåll