Pressmeddelande -

Woodsafe ökar kapacitet i samarbete med System Hall.

Ökad kapacitet hos Woodsafe Timber Protection AB i samarbate med System Hall.

Efterfrågan av brandskyddade träytskiktfortsätter att öka kraftigt och Woodsafe säkerställer efterfrågan genom att beställa utrustning från System Hall. Investeringen beräknas till 7miljoner, berättar Thomas Bengtsson, VD och ägare av Woodsafe Timber Protection AB.

Efterfrågan ökar stadigt | Byggande med trä ökar i hela Europa och efterfrågan på våra tjänster att brandsäkra trä har ökat vecka efter vecka under första kvartalet 2020. En viktig del och en av anledningarna är att Woodsafe tillhandahåller dokumenterade egenskaper för brandtekniska egenskaper och i skrivande stund den enda tillverkare med innehav av långtidsbeständiga egenskaper enligt SS-EN16755 EXT vilket är oerhört viktigt eftersom brandskydd utan EN16755 EXT är inte brandsäkerhet.

Investeringen säkerställer leveranskapacitet |Woodsafe har mångårig erfarenhet av att samarbeta med System Hall, och nu har ännu en specialanpassad ströläggningsutrustning beställts för att tillgodose ökad efterfrågan. Utrustningen som anpassas helt och hållet utifrån vår spetskompetens kommer installeras och driftsättas efter semestern, berättar produktionschef Stefan Hedqvist. 

Ämnen

  • Arkitektur

Om Woodsafe Timber Protection:

Woodsafe Timber Protection är ledande tillverkare av brandsäkert trä för användning i interiör och exteriör applikation. Våra tjänster är en förädlingslänk till träindustrin i hela Europa med varunamnen Woodsafe PRO och Woodsafe Exterior WFX. Brandsäkert trä som lämnar vår fabrik är CE certifierad enligt EUs byggprodukt förordning (CPR 305/2011) och dito relevant produktstandard EN14915:2013 samt EN13986:2004+A1:2015 samt innehav av nationellt typgodkännandebevis vilket fastställer att våra tjänster uppfyller Boverkets BBR och Plan, -och Bygglagen PBL (SFS 2010:900).

Woodsafe Exterior WFX är den enda CE-certifierade och TG-godkända vattenfasta brandimpregnering med användningsområde bl.a. träfasader där träet tillåts monteras i exteriör miljö för naturlig åldring, helt utan krav på ytbehandling och återkommande underhåll av brandskyddet.

Kontakter

Thomas Bengtsson

Presskontakt VD / CEO Brandteknisk support och försäljning +46 10 2067231

Relaterat innehåll