Skip to main content

Nya studieresultat publiceras i JAMA – allergivaccination effektivt även för behandling av allergisk astma hos kvalsterallergiker

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2016 09:30 CEST

The Journal of American Medical Association, JAMA, har publicerat nya resultat från en fas 3-studie som utvärderat effekten av Acarizax – ALKs vaccinationstablett mot husdammskvalsterallergi – för behandling av allergisk astma och rinit. 834 vuxna kvalsterallergiker med symtom av allergisk rinit och astma som inte uppnått tillräcklig symtomlindring med hjälp av inhalationssteroider deltog i studien. Studien visade att behandling med Acarizax medförde 34 procents minskad risk att drabbas av medelsvåra till svåra försämringsepisoder (astmaexacerbationer), jämfört med placebo.

Allergisk rinit och allergisk astma är starkt kopplade till varandra. Hälften av patienterna med allergisk rinit orsakade av husdammskvalster har också astma.(1,2) Allergisk rinit beror på en inflammation i näsans slemhinnor som orsakas av en allergisk reaktion till protein i kvalstrens avföring. Kliande och rinnande ögon, nästäppa, nysningar och klåda i näsan är vanliga symtom. När de nedre luftvägarnas slemhinnor drabbas av liknande inflammation uppstår allergisk astma. Inflammationen orsakar svullnad, slemproduktion och hyperreaktivitet, vilket gör de nedre luftvägarna känsliga för retning.

Enligt artikeln i JAMA visade studien att Acarizax 12 SQ-HDM (den dos som godkänts i EU) minskade risken för medelsvåra till svåra försämringsepisoder av astma i förhållande till placebo. Detta till en hazard ratio (HR) på 0,66 vilket motsvarar en statistisk signifikant riskreduktion på 34 %, vilket inkluderar följande mätparametrar:

 • 36 % (HR:0,64) minskad risk för nattligt uppvaknande eller en ökning av symtom under dagtid
 • 48 % (HR:0,52) minskad risk för en ökad användning av kortverkande betastimulerare
 • 42 % (HR:0,58) minskad risk för en försämring av lungfunktionen 

 • – Allergivaccination tar itu med själva orsaken till allergin genom att skapa en ökad tolerans mot, i detta fall, kvalsterallergenen säger Lars Olaf Cardell professor och överläkare ÖNH-kliniken, Karolinska sjukhuset i Stockholm och fortsätter – studien har visat att vaccinationsbehandling med Acarizax tabletter verkar vara en bra behandlingsstrategi för de kvalsterallergiker som har allergisk astma.


  Om studien

  Mellan augusti 2011 och april 2013 genomfördes den randomiserade, dubbelblinda, placebo-kontrollerade studien vid 109 center i 13 europeiska länder. I studien deltog 834 vuxna med allergisk astma och allergisk rinit på grund av allergi mot husdammskvalster och som inte varit tillräckligt hjälpta av inhalationssteroider. Som ett dagligt tillägg till patienternas grundbehandling med inhalationssteroider och kortverkande betastimulerare, gavs Acarizax tabletter (12 SQ-HDM eller 6 SQ-HDM) eller placebo. Efter en behandlingsperiod på 7 till 12 månader halverades mängden inhalationssteroider i 3 månader, för att nästkommande 3 månader helt tas bort, för de patienter som inte upplevde försämringsepisoder av sin astma under behandlingsperioden.

  Se publikationen i JAMA här

  För ytterligare information, vänligen kontakta: Peter Arvidsson, Medicinskt ansvarig ALK Nordics. e-post: parno@alk.net tele: +46 300 185 45

  Referenser:

  (1) Ten Brinke A et al. Eur respire J 2005;26:812-818

  (2) Linneberg A et al. Allergy 2002;57:1048-1052.

  ALK är ett internationellt läkemedelsföretag som fokuserar på att förebygga, diagnostisera och behandla allergier. Företaget specialiserar sig på allergivaccination – en unik behandlingsform som inte bara lindrar allergisymptom, utan också behandlar den underliggande orsaken till den specifika allergin.

  ALK har dotterbolag, produktionsanläggningar och distributörer över hela världen och uppemot 1 800 anställda. ALK:s huvudkontor ligger i Hörsholm i Danmark och företaget är noterat på den danska fondbörsen NASDAQ (OMX: ALK B).

  Bifogade filer

  PDF-dokument