Gå direkt till innehåll
Med finansiering från Energi Försäljning Sverige och Naturskyddsföreningens fonder får företagen ekonomiskt stöd i att investera i dyrare miljöprojekt som kan ta deras miljö och CSR-arbete till nästa nivå.
Med finansiering från Energi Försäljning Sverige och Naturskyddsföreningens fonder får företagen ekonomiskt stöd i att investera i dyrare miljöprojekt som kan ta deras miljö och CSR-arbete till nästa nivå.

Pressmeddelande -

Energi Sverige vill ha hjälp att spendera fondpengar i miljöprojekt - erbjuder miljonstöd

Energi Försäljning Sverige i samarbete med Naturskyddsföreningen erbjuder sina kunder att ansöka om projektstöd från en miljöfond där miljontals kronor från grön elförsäljning sätts undan varje år.
– Samtliga kunder kan ansöka om att nyttja pengarna som en del i sitt miljöarbete för en grönare framtid, säger Ulf Dahlin, vd på Energi Försäljning Sverige. 

I samarbete med Naturskyddsföreningen sätter Energi Försäljning Sverige undan miljontals kronor från sin försäljning av Bra miljöval El varje år. Pengarna samlas i en miljöfond, en energieffektiviseringsfond och en investeringsfond där företagskunder kan ansöka om projektstöd. Med finansiering från Energi Försäljning Sverige och Naturskyddsföreningens fonder får företagen ekonomiskt stöd i att investera i dyrare miljöprojekt som kan ta deras miljö och CSR-arbete till nästa nivå.
– Det kan handla om allt från att minska vattenkraftens skadeverkningar på naturen till att fokusera på minskad energianvändning och byte av exempelvis uppvärmningsmetod, till att investera i ny avancerad miljöteknik. På så sätt hjälper vi företag att förverkliga sina miljömål, säger Ulf Dahlin, vd på Energi Försäljning Sverige.

Behöver hjälp av företagskunderna att spendera fondpengarna
Just nu finns det 27 miljoner i tre fonder att tillgå och som Energi Försäljning Sverige behöver hjälp av sina företagskunder att spendera. Man hoppas därför att fler företag nu vill ansöka om pengarna. Ansökan kan göras när som helst under året och Naturskyddsföreningens ambition är att dela ut projektstöd så snabbt som möjligt.
– Vi har stora förhoppningar om att fler företag vill satsa på miljön och därför vill vi väcka uppmärksamheten kring miljöfonderna. Vi vet att stora förändringar kan kosta mycket pengar, speciellt om man vill investera i helt ny teknik eller byta ut föråldrad utrustning i stor omfattning. Just nu finns 27 miljoner kronor som alla våra kunder är berättigade att ansöka om. Förhoppningsvis så kan vi tillsammans skapa en grönare framtid, säger Ulf Dahlin.

Allt fler elhandelsbolag levererar idag grön el, men Energi Försäljning Sverige tar miljöarbetet till nästa nivå tack vare samarbete med Naturskyddsföreningen.
– Bra Miljöval El är ett steg i rätt riktning eftersom elen är 100 % grön och vi kan garantera var den kommer ifrån, den bidrar även till ytterligare miljöarbete genom samarbetet med Naturskyddsföreningen och miljöfonderna. I fonderna kan företagen själva ansöka om pengar och är fria att välja vad deras miljöarbete ska gå ut på. Det känns rätt i tiden att jobba på det här viset eftersom vi måste fortsätta att satsa på vår miljövänliga framtid, säger Ulf Dahlin.

Energi Försäljning Sverige startade 2007 och är en del av Energi Danmark Group. Energi Danmark Group är i dag en av Nordens ledande el-aktörer på företagsmarknaden med över 31 TWh i leveranser i Finland, Norge, Sverige, Tyskland samt Danmark. Det gör koncernen till ett av Nordens största elhandelsbolag. Verksamheten drivs mot både energikonsumenter och energiproducenter och med stor kunskap och erfarenhet av riskhantering och optimering. På Energi Försäljning Sverige hanterar man balansen mellan försäljning, inköp och analys av miljövänlig energi så som vindkraft, solenergi och vattenkraft. Idag har Energi Försäljning Sverige två basprodukter med 100 % grön el, GoO (Guarantee of Origin) och Bra Miljöval El där man i båda fall kan garantera kunderna ursprunget på elen samt minska elproduktionens miljöpåverkan.

Bra Miljöval El: Genom att välja el märkt med Bra Miljöval gör du en stor insats för miljön på ett enkelt sätt. Bra Miljöval är idag Sveriges enda miljömärkning på el. Det ställs hårda krav på hur elen produceras. Skillnaden mellan Naturskyddsföreningens miljömärkning och så kallad ursprungsmärkning är att ursprungsmärkning endast garanterar att elen kommer från en viss energikälla utan att ställa några miljökrav. El märkt Bra Miljöval genererar pengar till fonder som stödjer olika projekt för att reparera miljöskador och minska elanvändningen genom energieffektivisering.

GoO: Ursprungsgarantier, GoO, Guarantees of Origin, är ett bevis för att redovisa från vilka energikällor el har producerats. Ursprungsgarantierna, är reglerade i lag och utfärdas i ett elektroniskt system (En GoO per MWh) hos Energimyndigheten.


Läs mer på Energi Försäljning Sveriges hemsida: https://www.energi-sverige.se/vaar-miljoe/

Eller på Naturskyddsföreningen: https://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/el

Ämnen

Taggar


Energi Sveriges affärsidé är att vara en trovärdig, kraftfull och effektiv elleverantör till företagskunder i Sverige. Genom våra kundteams gedigna kunskap om elmarknaderna och deras kvalificerade och aktiva handel, riskhantering och förvaltning blir vi en värdeskapande partner och en viktig del i våra kunders värdekedja. Effektiva system, transparens och flexibla lösningar ger oss möjligheten att leverera kunskap, kraft och kvalitet till våra kunders elaffär.

Presskontakt

Jessica Hemborg

Jessica Hemborg

Presskontakt Office Coordinator 040-627 18 80

Relaterat material

Relaterade nyheter