Gå direkt till innehåll
Sex år i rad har vi sålt mest Bra Miljöval El!

Pressmeddelande -

Sex år i rad har vi sålt mest Bra Miljöval El!

Energi Försäljning Sverige AB är det elhandelsbolag som under 2019 sålt mest el märkt Bra Miljöval i Sverige. Vi levererade 25% av all Bra Miljöval El i Sverige till våra kunder.

Hållbarhet är inte längre bara viktigt utan livsviktigt och det är idag en självklarhet för de flesta företag att arbeta aktivt och långsiktigt för att driva sin verksamhet på ett så hållbart sätt som möjligt. För sjätte året i rad kan vi stolt säga att vi tack vare ett nära samarbete med våra kunder och Naturskyddsföreningen levererar mest Bra Miljöval El som minskar den negativa påverkan på vår natur.

”Vi är självklart riktigt glada och stolta över resultatet. Våra medarbetare har en hög kunskap och förmedlar också de mervärden vi kan erbjuda våra kunder i sin elaffär genom Bra Miljöval El. Att arbeta långsiktigt med miljön i fokus är ett högprioriterat och viktigt område för både oss och våra kunder och att få ta del av våra kunders projekt är otroligt givande och utvecklande” säger Mia Hansson, CEO på Energi Sverige.

”Det är kul att Energi Sverige säljer så mycket el märkt med Bra Miljöval. Ju större andel av den sålda elen som är miljömärkt, desto mer kan vi se till att miljöbelastningen från elproduktionen minskar." säger Jesper Peterson enhetschef Elenergi på Bra Miljöval.

Vårt medvetna val att arbeta med miljön i fokus har lett till att vi varje år från 2010 har ökat vår försäljning av Bra Miljöval El. De senaste sex åren har vi gått från ca 1,2 TWh 2014 till ca 2,1 TWh 2019.

Energi Sverige levererade under 2019 2,156 TWh el märkt Bra Miljöval till våra kunder vilket motsvarade 25% av all el märkt Bra Miljöval som såldes i Sverige.

Att jobba med dessa frågor och framförallt att genomföra åtgärder som förbättrar och blir permanenta är en god drivkraft. För varje kWh Bra Miljöval El som säljs avsätts en del i Naturskyddsföreningens miljöfonder. Våra miljömedvetna kunders inköp har under 2019 bidragit med 5.892.600 kronor till fonderna.

”Från fonderna kan våra kunder söka bidrag till projekt som reparerar miljöskador, minskar elanvändningen genom energieffektivisering samt investerar i hållbar elproduktion exempelvis solceller. Vi vill arbeta långsiktigt med både befintliga och nya kunder och vara en del av deras goda idéer och projekt, tillsammans kan vi se till att miljöprojekt kan genomföras med hjälp av bidrag från fonderna” säger Johanna Nilsson, Project Manager Sustainability and Operations på Energi Sverige.

Naturskyddsföreningens redovisning Bra Miljöval 2019

Ämnen


Energi Sveriges affärsidé är att vara en trovärdig, kraftfull och effektiv elleverantör till företagskunder i Sverige. Genom våra kundteams gedigna kunskap om elmarknaderna och deras kvalificerade och aktiva handel, riskhantering och förvaltning blir vi en värdeskapande partner och en viktig del i våra kunders värdekedja. Effektiva system, transparens och flexibla lösningar ger oss möjligheten att leverera kunskap, kraft och kvalitet till våra kunders elaffär.

Presskontakt

Johanna Nilsson

Johanna Nilsson

Project Manager Sustainability and Operations 040-627 18 89

Relaterade nyheter