Pressmeddelande -

Nya sätt att arbeta med Pulse Smartpen … pennan som spelar in både text och ljud

Vad var det hon sa? Citerar jag verkligen rätt?
Smartpen spelar in ljud, handskriven text och synkroniserar dessa. För att snabbt hitta önskad del av inspelningen, sätter man pennan där stödordet är skrivet och pennan spelar upp det som den intervjuade sa.

Det går även att synkronisera skisser, illustrationer och formler som man skrivit i det punktkodade anteckningsblocket med det inspelade ljudet.

Utmärkt som minnesstöd
I många situationer är kravet stort på att ljud och noteringar hänger ihop. T ex för den studerande eller konferensdeltagaren som behöver höra föreläsarens förklaringar en gång till, eller besiktningsmannen som behöver vinna tid och tala in förtydliganden som komplement till anteckningar och skisser.

Andra tillfällen kan t ex vara förhör eller anställningsintervjuer, då sättet på vilket man svarar är av betydelse. Notiserna kan då innehålla information om symtom som "blir blek", "tittar bort", "svettas", etc.

Ytterligare ett användningsområde kan vara information och minnesstöd för personer med funktionsnedsättning (dyxlexi, ålder mm) i samband med instruktioner kring vardagsbestyr, recept, inköpslistor mm.

Dela information med andra
Inspelningen, med text och ljud synkroniserade, kan delas via e-post, egen webbplats eller communities som Facebook eller Livescribe. Text och illustrationer kan också exporteras som Pdf-fil. och ljudet som WAW- eller MP4-fil. Detta innebär att det i många situationer kanske räcker att bara skicka över en ljudfil med tillhörande notiser i stället för att ödsla tid på utförliga anteckningar.

Till pennan ingår också en krypterad webbplats om 250 MB.

Här är länkar till några exempel.
Intervju med systemintegratör
Intervju med politker

Pennan finns i två versioner
Den med 2 GB minne klarar 200 timmars inspelning innan den behöver tömmas till datorn. Den med 1 GB minne klarar 100 timmar.

För mer information se: www.xnxdata.se under menyn Digitalpennor eller gå direkt till denna länk.

Kalle Wannberg kalle.wannberg@xnxdata.se, 08-626 71 00.Ämnen

 • Nya produkter, tjänster

Kategorier

 • studiehjälpmedel
 • smartpen
 • intervjuer
 • föreläsningar
 • pulse™ smartpen
 • talbok
 • communities
 • dela information
 • minnesstöd
 • reportage
 • konferenser
 • inspelare
 • förhör
 • bandspelare
 • anteckningshjälpmedel
 • anoto

Regioner

 • Stockholm

Relaterat innehåll