Pressmeddelande -

Pulse™ Smartpen – Svensk lansering på Riksstämman

PulseTM Smartpen är en penna som synkroniserar anteckningar och skisser med inspelat ljud - både ditt eget och andras.

Smartpen är ett utmärkt verktyg för den som arbetar med intervjuer, tar anamneser m m.

För första gången visas nu den omtalade Smartpen-pennan på en utställning i Sverige.

På Riksstämman i Göteborg den 26-28 november kan du se och testa den hos SMIT-Smart Med IT i monter C02:14.

Vill du läsa mer, se bifogat dokument.

Kontakta:

Kalle Wannberg

XnX Data AB

Box 6058

192 06 Sollentuna

Tel: 08-626 71 00

E-post: info@xnxdata.se

Web: www.xnxdata.se

eller

Fredrik Hildebrandsson

SpeechCom Systemutveckling AB

Hemvägen 11

442 77 ROMELANDA
Tel: 0303-24 41 42

E-post: info@speechcom.se

Web: www.speechcom.se

 

 

 

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • smartpen
  • anteckningshjälpmedel
  • studiehjälpmedel
  • bandspelare
  • inspelare

XnX Data - ett kreativt företag med innovativa datalösningar. Vår specialkompetens finns inom taligenkänning och röststyrning, dokumenthantering/OCR, webbenkäter, översättnings-, läs- , inspelnings- och skannerpennor, utbildnings- och inlärningsprogram, databaser samt IT-säkerhet.

Relaterat innehåll