Megérkezett a Milka Dark Milk

Tiskové zprávy   •   Úno 06, 2019 17:04 CET

Az új, exkluzív termék az étcsokoládé intenzitását és a Milka tejcsokoládé lágyságát egyesíti

Vepiš se do srdce s Milkou

Tiskové zprávy   •   Led 30, 2019 16:15 CET

• Oblíbená jemná čokoláda využívá emocemi nabitého valentýnského svátku a nabízí možnost vytvoření osobního láskyplného vzkazu pro své milované • Své romantické vzpomínky v kampani odhalí i známé tváře. V Čechách to bude partnerská dvojice Roman Vojtek a Petra Vraspírová.

BeBe Dobré ráno podporuje snídaně

Tiskové zprávy   •   Led 17, 2019 15:28 CET

• Na sociálních sítích personalizuje svou komunikaci a tři různé cílové skupiny žen oslovuje s jiným příběhem a sdělením • Tváří televizní kampaně zůstává herec Lukáš Hejlík

Opavia opět stmeluje generace

Tiskové zprávy   •   Pro 05, 2018 14:17 CET

• V předvánoční kampani upozorňuje na vzájemné obohacování mezi dětmi a staršími lidmi • Charitativní projekt podpoří projekty neziskové organizace Mezi námi

Milka bude mít zmrzlou vánoční vesničku v teple

Tiskové zprávy   •   Lis 29, 2018 09:30 CET

• Čokoláda z portfolia Mondelēz International letos přesune svou předvánoční zážitkovou aktivaci do vnitřních prostor nákupního centra • Společně s Ester Ledeckou budou hlavními tvářemi kampaně ve svátečním období zpěvačka Celeste Buckingham a youtuber GoGoManTV

Společnost Mondelēz International požaduje 100% trvalou udržitelnost a 100% transparentnost při získávání palmového oleje

Tiskové zprávy   •   Lis 12, 2018 15:07 CET

Praha 12. listopadu 2018 – Společnost Mondelēz International dnes zintenzivnila svůj požadavek adresovaný dodavatelům palmového oleje, aby přijali cíl stoprocentní trvalé udržitelnosti a stoprocentní transparentnosti v celém odvětví produkce palmového oleje. Společnost takto apeluje na svůj dodavatelský řetězec i celé odvětví již od roku 2010.

V průběhu let společnost Mondelēz International soustavně zvyšovala své požadavky pro sebe i své dodavatele. Podařilo se jí přitom dosáhnout výrazného posunu s tím, že respekt dodavatelů k dodržování pravidel trvalé udržitelnosti a dohledatelnosti původu palmového oleje se neustále zvyšuje. V rámci odvětví je však stále potřeba pracovat na zlepšení postupů v dodavatelském řetězci, aby se zcela zamezilo odlesňování. Dodavatelé společnosti Mondelēz International dosahují díky přijetí principů stanovených v takzvaném Akčním plánu pro palmový olej[1] vysoké míry dohledatelnosti původu jejich palmového oleje, a to i nad běžný rámec celého průmyslu. Přesto stále existují rezervy ve srovnání se současnou situací a cílem dosažení stoprocentní trvalé udržitelnosti a transparentnosti.

K odstranění těchto rezerv je potřeba učinit další opatření v celém dodavatelském řetězci. Jejich nastavení přitom musí zároveň přinášet užitek lidem, ekosystémům i ekonomikám v zemích, kde je olej produkován. V souvislosti s nadcházejícím konáním šestnáctého ročníku konference týkající se udržitelné produkce palmového oleje[2] společnost Mondelēz International vyzývá dodavatele, aby:

1. se zavázali k mapování koncesí k produkci palmového oleje, které je klíčovým krokem k odpovědnosti a změně. Mapování koncesí umožňuje společnosti Mondelēz International a jejím dodavatelům identifikovat a zaměřit se na oblasti, kde hrozí největší riziko odlesňování. Mapování koncesí a jejich zveřejňování ale bohužel nepokračuje dostatečně rychle. V roce 2016 společnost Mondelēz International požádala svoje dodavatele, aby zmapovali všechna místa původu jimi nakupovaného palmového oleje na platformě Global Forest Watch (GFW), a zároveň, aby zde zveřejnili jejich vlastní koncese a zavázali své vlastní subdodavatele ke stejnému kroku. Ačkoliv v této oblasti bylo dosaženo značného pokroku, společnost nyní požaduje poskytnutí univerzální mapy koncesí pro celou skupinu dodavatelů a jejich subdodavatelů jako podmínku pro vzájemné obchodování.

2. jednali rychleji v zájmu zamezení odlesňování v jejich dodavatelském řetězci s palmovým olejem prostřednictvím časově vymezených nápravných opatření, jinak společnost Mondelēz International přistoupí k ukončení smluvních vztahů. Mondelēz International podporuje snahy o evidenci společností, které neprodukují palmový olej udržitelným způsobem, zároveň však nabízí příležitost k zjednání nápravy tam, kde vidí úsilí o zlepšení s konkrétními výsledky. Z důvodů porušení pravidel společnost v poslední době ukončila spolupráci s dvanácti dodavateli.

„Mondelēz International je nadále odhodlána podporovat změnu v odvětví produkce palmového oleje a dnešní krok proti dvanácti externím dodavatelům tento závazek vyjadřuje,“ uvedl Jonathan Horrell, globální ředitel pro oblast trvalé udržitelnosti společnosti Mondelēz International. „Budeme se nadále věnovat stávajícím a novým iniciativám, které usilují o účinnou změnu v rámci komunit věnujícím se produkci palmového oleje. Společnost chápe, že tento náročný úkol může být vyřešen pouze prostřednictvím spolupráce se všemi zainteresovanými stranami v celém dodavatelském řetězci, od pěstitelů palem až po dodavatele a zákazníky, a také místní samosprávu, vládní i nevládní organizace.“

Podrobnější informace naleznete na palmoil.mondelezinternational.com

[1]Palm Oil Action Plan

[2]16th Annual Roundtable Conference on Sustainable Palm Oil

CZ: Společnosti Mondelez Czech Republic s.r.o. a Mondelez Slovakia s.r.o. jsou součástí skupiny společností Mondelēz International, která je předním světovým výrobcem čokolády, sušenek, žvýkaček a bonbonů. V současné době zaměstnává 90 tisíc zaměstnanců a své výrobky prodává ve 165 zemích světa. Mezi její nejznámější značky patří čokoláda Milka a Cadbury, sušenky Oreo a LU nebo žvýkačky Trident. Do portfolia produktů na českém a slovenském trhu patří značky BeBe Dobré ráno, Brumík, Fidorka, Figaro, Halls, Kolonáda, Miňonky, TUC či Zlaté. Mondelēz International je v České republice a na Slovensku jedničkou ve výrobě sušenek a čokoládových cukrovinek. Ve čtyřech továrnách, dvou obchodních jednotkách a centru sdílených služeb zaměstnává téměř 2,5 tisíce lidí. Obchodní zastoupení firmy zde prodává 430 produktů pod 19 značkami. Více na www.mondelezinternational.com, www.facebook.com/mondelezinternational a www.twitter.com/MDLZ.

SK: Spoločnosti Mondelez Czech Republic s.r.o. a Mondelez Slovakia s.r.o. sú súčasťou skupiny spoločností Mondelēz International, ktorá je popredným svetovým výrobcom čokolády, sušienok, žuvačiek a bonbónov. V súčasnosti zamestnáva 90 tisíc zamestnancov a svoje výrobky predáva v 165 krajinách. Medzi jej najznámejšie značky patria čokolády Milka a Cadbury, sušienky Oreo a LU alebo žuvačky Trident. Do portfólia produktov na českom a slovenskom trhu patria značky BeBe Dobré ráno, Brumík, Fidorka, Figaro, Halls, Kolonáda, Miňonky, TUC či Zlaté. Mondelēz International je v Českej republike a na Slovensku jednotkou vo výrobe sušienok a čokoládových cukroviniek. V štyroch továrňach, dvoch obchodných jednotkách a centre zdieľaných služieb zamestnáva takmer 2,5 tisíc ľudí. Obchodné zastúpenie firmy tu predáva 430 produktov pod 19 značkami.

Ďalšie informácie nájdete na www.mondelezinternational.com, www.facebook.com/mondelezinternationalwww.twitter.com/MDLZ.

• Společnost vyzývá dodavatele palmového oleje k rychlému jednání s cílem zamezit odlesňování • Žádá dodavatele, aby mapovali a sledovali všechny plantáže a vydané koncese • Vyloučila dvanáct subdodavatelů z dodavatelského řetězce z důvodu porušování pravidel

Přečíst více »

Mondelēz International se zavazuje mít do roku 2025 všechny obaly recyklovatelné

Tiskové zprávy   •   Lis 05, 2018 11:03 CET

 • Všechny papírové obaly budou zároveň už do roku 2020 z udržitelných zdrojů 
 • Do roku 2020 společnost celosvětově zredukuje 65 milionů kilogramů obalového materiálu 
 • Informace o recyklaci budou na všech obalech produktů prodávaných v celém světě do roku 2025 

Praha 5. listopadu 2018 – Společnost Mondelēz International se zavazuje mít do roku 2025 pouze recyklovatelné obaly a zároveň uvádět informace o správné recyklaci na každém obalu svých produktů. Ve spolupráci s dalšími partnery přitom bude usilovat o shromažďování a recyklaci obalových materiálů na všech trzích světa. Uvedené závazky jsou součástí strategie společnosti směřující k oběhovému obalovému hospodářství a mají pomoci k naplnění dlouhodobého cíle nulového obalového odpadu. V České republice je společnost jedním z akcionářů společnosti EKO-KOM, která provozuje systém sběru a recyklace obalových odpadů. Díky činnosti tohoto neziskového subjektu u nás 73 % obyvatel aktivně třídí odpady. Místní systém přitom patří mezi jeden z nejúspěšnějších a nejefektivnějších v Evropě. 

„Coby přední světová výrobní a prodejní společnost se zavazujeme používat recyklovatelné obaly a materiály z udržitelných zdrojů jako součást našeho aktivního přispění k zavedení oběhového hospodářství a omezení tohoto odpadu,“ uvedl Rob Hargrove, viceprezident pro výzkum, rozvoj, kvalitu a inovace. „Plastový odpad a jeho dopad na planetu je široká problematika intenzivně sledovaná našimi spotřebiteli a vyžaduje komplexní odpověď. Společně s partnery z celého odvětví, stejně jako veřejnými a soukromými subjekty, můžeme pomoci při vývoji praktických řešení, která povedou k pozitivnímu dopadu na životní prostředí,“ doplňuje Hargrove a zároveň dodává, že většina obalů společnosti je již recyklována, recyklovatelná nebo připravena k recyklaci. Zhruba 75 procent jejích obalových materiálů je vyrobeno ze skla, papíru nebo kovu a asi 70 procent papírových obalů pochází z udržitelných zdrojů. 

Společnost Mondelēz International má zároveň řadu dalších závazků týkajících se dopadu své činnosti na životní prostředí. Především jde o udržitelné pěstování surovin, kde má pro své klíčové komodity kakao a mouku vlastní programy, ale i o omezení dopadu samotné výrobní činnosti. V České republice je vlajkovou lodí továrna v Opavě, jejíž nová hala je držitelem mezinárodní certifikace pro ekologicky šetrné budovy. Kromě úsporného osvětlení a vytápění se zde například používá dešťová voda pro splachování toalet. 

Podle zprávy společnosti EKO-KOM se podařilo v roce 2017 v České republice vytřídit a předat k dalšímu zpracování tři čtvrtiny všech vyprodukovaných obalů. „Díky husté sběrné síti kontejnerů a dlouhodobé komunikaci u nás pravidelně třídí odpady velmi vysoké procento populace,“ říká ředitel komunikace Lukáš Grolmus ze společnosti EKO-KOM a dodává: „Sběr, třídění a recyklace odpadů je komplexní proces, jehož aktivní součástí musí být výrobci, spotřebitelé, ale i obce a další subjekty. Díky osvětovým a vzdělávacím programům se nám daří zvyšovat povědomí o významu a důležitosti odpovědného nakládání s odpady. Vítáme a podporujeme proto i takové aktivity našich klientů, které pomáhají udržovat naši planetu v lepší kondici,“ dodává Grolmus s tím, že díky aktivnímu přispění umožnila společnost Mondelez v České republice jenom v loňském roce zpětný odběr a recyklaci 3 519 tun obalových odpadů. 

CZ: Společnosti Mondelez Czech Republic s.r.o. a Mondelez Slovakia s.r.o. jsou součástí skupiny společností Mondelēz International, která je předním světovým výrobcem čokolády, sušenek, žvýkaček a bonbonů. V současné době zaměstnává 90 tisíc zaměstnanců a své výrobky prodává ve 160 zemích světa. Mezi její nejznámější značky patří čokoláda Milka a Cadbury, sušenky Oreo a LU nebo žvýkačky Trident. Do portfolia produktů na českém a slovenském trhu patří značky BeBe Dobré ráno, Brumík, Fidorka, Figaro, Halls, Kolonáda, Miňonky, TUC či Zlaté. Mondelēz International je v České republice a na Slovensku jedničkou ve výrobě sušenek a čokoládových cukrovinek. Ve čtyřech továrnách, dvou obchodních jednotkách a centru sdílených služeb zaměstnává téměř 2,5 tisíce lidí. Obchodní zastoupení firmy zde prodává 430 produktů pod 19 značkami. Více na www.mondelezinternational.com, www.facebook.com/mondelezinternational a www.twitter.com/MDLZ.

SK: Spoločnosti Mondelez Czech Republic s.r.o. a Mondelez Slovakia s.r.o. sú súčasťou skupiny spoločností Mondelēz International, ktorá je popredným svetovým výrobcom čokolády, sušienok, žuvačiek a bonbónov. V súčasnosti zamestnáva 90 tisíc zamestnancov a svoje výrobky predáva v 160 krajinách. Medzi jej najznámejšie značky patria čokolády Milka a Cadbury, sušienky Oreo a LU alebo žuvačky Trident. Do portfólia produktov na českom a slovenskom trhu patria značky BeBe Dobré ráno, Brumík, Fidorka, Figaro, Halls, Kolonáda, Miňonky, TUC či Zlaté. Mondelēz International je v Českej republike a na Slovensku jednotkou vo výrobe sušienok a čokoládových cukroviniek. V štyroch továrňach, dvoch obchodných jednotkách a centre zdieľaných služieb zamestnáva takmer 2,5 tisíc ľudí. Obchodné zastúpenie firmy tu predáva 430 produktov pod 19 značkami.

Ďalšie informácie nájdete na www.mondelezinternational.com, www.facebook.com/mondelezinternationalwww.twitter.com/MDLZ.

• Všechny papírové obaly budou zároveň už do roku 2020 z udržitelných zdrojů • Do roku 2020 společnost celosvětově zredukuje 65 milionů kilogramů obalového materiálu • Informace o recyklaci budou na všech obalech produktů prodávaných v celém světě do roku 2025

Přečíst více »

Česká zimní královna Ester Ledecká se spojuje se značkou Milka jako její nejnovější ambasadorka

Tiskové zprávy   •   Říj 25, 2018 12:00 CEST

České lyžařské eso Ester Ledecká dnes společně se značkou Milka oznámily nové partnerství. Pro dvě nadcházející sezóny se Ledecká stane tváří marketingových kampaní známé čokolády a sušenek.

Jogínka v rovnováze prezentuje nové BeBe NaMěkko

Tiskové zprávy   •   Zář 27, 2018 10:08 CEST

· Animované spoty mají pomoci s uvedením nového produktu řady BeBe Dobré ráno NaMěkko · Mondelēz v České republice znovu využívá personifikovanou kampaň s mluvící sušenkou

Společnosti Mondelēz International se daří naplňovat strategické cíle udržitelnosti naplánované do roku 2020

Tiskové zprávy   •   Zář 25, 2018 12:47 CEST

 • Pokrok při naplňování cílů trvalé udržitelnosti naplánovaných do roku 2020 v oblasti snižování emisí CO2, spotřeby vody, objemu odpadu a množství obalových materiálů.
 • V dalších sedmi zemích zavedeny programy na podporu zdravého životního stylu, které poskytují osvětu v oblasti výživy, příležitost k aktivním hrám a přístup k čerstvým potravinám pro děti a jejich rodiny v ohrožených regionech.
 • Více než 12 % výnosů nyní pochází z jednotlivě balených produktů s kontrolovatelnou velikostí porce s energetickou hodnotou 200 kalorií či nižší. Společnost je tak na dobré cestě ke splnění 15% podílu v roce 2020.

25. září 2018 – Společnost Mondelēz International zveřejnila zprávu o naplňování svých strategických cílů udržitelnosti naplánovaných do roku 2020, kde uvádí významné pokroky v oblasti podpory trvale udržitelného zemědělství, omezování dopadu na životní prostředí a globálních programů zaměřených na zdravý životní styl a výživovou osvětu v ohrožených komunitách. Zpráva rovněž dokládá, jak jsou programy společnosti Mondelēz sladěny s cíli udržitelného rozvoje OSN naplánovanými do roku 2030 a jak podporují jejich naplňování.

„Mít pozitivní vliv na naši planetu a na komunity, s nimiž obchodujeme, je zásadní pro naši firemní identitu,“ uvádí Dirk Van de Put, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Mondelēz International. „Dnes vyrábíme pochutiny udržitelnějším způsobem, s nižší spotřebou energie a vody a s nižším objemem odpadu. Zároveň získáváme hlavní suroviny tak, abychom omezovali odlesňování. Podporujeme zemědělce a investujeme do komunitních programů, které pomáhají zlepšit životní podmínky dětí a jejich rodin.“

Platforma Impact For Growth společnosti Mondelēz International staví na firemní tradici pozitivního vlivu ve čtyřech oblastech klíčových pro zajištění dobrých životních podmínek na světě, mezi něž patří udržitelný rozvoj, zdravé svačiny zařazované mezi jídly, partnerství s komunitami a bezpečnost. Jako hlavní pokroky za rok 2017 uvádí zpráva následující:

Udržitelnost

 • Snížení celkových emisí CO2 přivýrobě o 10 %.
 • Omezení spotřeby vody o 25 % v lokalitách, které trpí jejím největším nedostatkem.
 • Snížení spotřeby obalových materiálů o 53,5 tisíce metrických tun – dosaženo 80 % cíle naplánovaného pro rok 2020.
 • Další rozšíření programu Cocoa Life zaměřeného na podporu udržitelného pěstování kakaa, nyní zapojeno 120 500 pěstitelů (o 31 % více než v roce 2016) v 1085 komunitách (nárůst o 26 %).
 • Podpora ekologicky šetrných postupů při pěstování pšenice v Evropě prostřednictvím programu Harmony, dosaženo snížení spotřeby pesticidů o 20 %.
 • Navýšení závazku programu Harmony – do roku 2022 v EU zvýšit podíl udržitelně pěstované pšenice na 100 % spotřeby této obilniny.
 • Cíl pro využití palmového oleje RSPO (Kulatý stůl pro trvale udržitelnou produkci palmového oleje) ze 100 % nadále udržen, zpětně sledovatelný původ až k lisu u 96 % palmového oleje.
 • Dosaženo 15% podílu vajec z bezklecových chovů z celkové globální spotřeby, na dobré cestě k cílivyužívat od roku 2020 100 % vajec z bezklecových chovů v USA a Kanadě a od roku 2025 i ve zbytku světa.

Zdravé svačiny mezi jídly

 • Růst zdravých značek dvojnásobným tempem oprotizákladnímu portfoliu.
 • 12,8 % výnosů pochází z jednotlivě balených produktů s kontrolovatelnou velikostí porce a energetickou hodnotou 200 kalorií či méně, společnost je tak na dobré cestě ke splnění 15% podílu v roce 2020.
 • Celosvětové snížení obsahu soli o 1,4 % v celém portfoliu pochutin a o 2 % u sušenek Oreo, snížení obsahu nasyceného tuku v jemném pečivu Barni (v ČR prodáván pod značkou Brumík) o 13 % a v krekrech Ritz a TUC o 2 %, resp. 3 % a celosvětové snížení obsahu cukru o 1 % v sušenkách belVita (v ČR prodávány pod značkou BeBe Dobré ráno) a o 5 % v čokoládách Green & Black’s.
 • Zdvojnásoben podíl celozrnné mouky v krekrech Club Social prodávaných v Latinské Americe.

Bezpečnost

 • Snížení počtu ohlašovaných pracovních úrazů o 33 % a celkové úrazovosti o 27 % u všech zaměstnanců.
 • 91 % externích výrobců a 98 % dodavatelů certifikováno dle normy FSSC 22000 (Certifikace systému bezpečnosti potravin), celosvětové uznávaného systému Globální iniciativy pro bezpečnost potravin (GFSI).

Spolupráce s komunitami

 • Přes 45 milionů amerických dolarů vyčleněno na partnerství s komunitami zaměřené na podporu zdravého životního stylu, s dopadem na životy 1,5 milionu dětí v 18 zemích zvyšováním povědomí o správné výživě, poskytováním příležitostí k fyzické aktivitě a přístupem k čerstvému ovoci a zelenině. 

CZ: Společnosti Mondelez Czech Republic s.r.o. a Mondelez Slovakia s.r.o. jsou součástí skupiny společností Mondelēz International, která je předním světovým výrobcem čokolády, sušenek, žvýkaček a bonbonů. V současné době zaměstnává 90 tisíc zaměstnanců a své výrobky prodává ve 165 zemích světa. Mezi její nejznámější značky patří čokoláda Milka a Cadbury, sušenky Oreo a LU nebo žvýkačky Trident. Do portfolia produktů na českém a slovenském trhu patří značky BeBe Dobré ráno, Brumík, Fidorka, Figaro, Halls, Kolonáda, Miňonky, TUC či Zlaté. Mondelēz International je v České republice a na Slovensku jedničkou ve výrobě sušenek a čokoládových cukrovinek. Ve čtyřech továrnách, dvou obchodních jednotkách a centru sdílených služeb zaměstnává téměř 2,5 tisíce lidí. Obchodní zastoupení firmy zde prodává 430 produktů pod 19 značkami. Více na www.mondelezinternational.com, www.facebook.com/mondelezinternational a www.twitter.com/MDLZ.

SK: Spoločnosti Mondelez Czech Republic s.r.o. a Mondelez Slovakia s.r.o. sú súčasťou skupiny spoločností Mondelēz International, ktorá je popredným svetovým výrobcom čokolády, sušienok, žuvačiek a bonbónov. V súčasnosti zamestnáva 90 tisíc zamestnancov a svoje výrobky predáva v 165 krajinách. Medzi jej najznámejšie značky patria čokolády Milka a Cadbury, sušienky Oreo a LU alebo žuvačky Trident. Do portfólia produktov na českom a slovenskom trhu patria značky BeBe Dobré ráno, Brumík, Fidorka, Figaro, Halls, Kolonáda, Miňonky, TUC či Zlaté. Mondelēz International je v Českej republike a na Slovensku jednotkou vo výrobe sušienok a čokoládových cukroviniek. V štyroch továrňach, dvoch obchodných jednotkách a centre zdieľaných služieb zamestnáva takmer 2,5 tisíc ľudí. Obchodné zastúpenie firmy tu predáva 430 produktov pod 19 značkami.

Ďalšie informácie nájdete na www.mondelezinternational.com, www.facebook.com/mondelezinternationalwww.twitter.com/MDLZ.

Přečíst více »

Kontakty 2 kontakty

 • Kontakt pro média
 • Corporate & Government Affairs Manager
 • Czech Republic/ Slovakia/ Hungary
 • CoxrrpgcorzhataneAehffuzaiimrszxCZksSKna@mzmdlltz.gwcozwmrr
 • +420 775 038 045

 • Kontakt pro média
 • Corporate & Government Affairs Manager
 • Hungary
 • Petltesxr.ysKevbrtxiespmz@bymdkdlzux.cuiomts
 • +36 703 11 77 44

O Mondelez Czechia/ Slovakia/ Hungary

Součást skupiny společností Mondelēz International, která je předním světovým výrobcem cukrovinek a pečených produktů.

Mondelēz International je v České republice a na Slovensku jedničkou ve výrobě sušenek a čokoládových cukrovinek. Ve čtyřech továrnách, dvou obchodních jednotkách a centru sdílených služeb zaměstnává téměř 2,5 tisíce lidí. Obchodní zastoupení firmy zde prodává 430 produktů pod 19 značkami.