Skip to main content

Bæredygtige hele vejen

Pressemeddelelse   •   Jul 10, 2019 13:31 CEST

Ved fuld batteridrift nedbringes kuldioxidudledningerne med omkring 65 procent, svarende til 23 000 t kuldioxid om året.

Bæredygtige hele vejen

Overgangen til batteridrift reducerer ForSeas emissioner og har fået stor opmærksomhed. Samtidig gennemsyrer bæredygtighedsarbejdet hele virksomheden og fokuserer på alt lige fra energibesparelser og affaldshåndtering til certificerede råvarer og social ansvarlighed.

I efteråret indviede ForSea verdens største batterifærger. Ved fuld batteridrift nedbringes kuldioxidudledningerne med omkring 65 procent, svarende til 23 000 t kuldioxid om året.

- Selvfølgelig er vi stolte over batteriprojektet, som hjælper os med at nå vores vigtigste mål om nulemissioner i færgetrafikken, siger Jan Bagger, Head of Safety & Environment hos ForSea. Jeg er også stolt over, at vi har fået en så fin respons internt i virksomheden. Mange ønsker at være med og gennem deres egen indsats bidrage til den bæredygtighedsrejse, som vi foretager sammen.

Fælles bæredygtighedsrejse

Selv om overgangen til batteridrift har nedbragt emissionerne kraftigt, har rejsen imod en mere bæredygtig virksomhed varet længere, end mange måske er klar over. Alle i 2007 var virksomheden blandt de første i verden til at benytte katalysatorrensning på samtlige maskiner.

- Og siden starten af 1990'erne har vores skibe sejlet på et brændstof med lavere svovlindhold end det, der kræves i henhold til de nyeste regler, fortæller Anna Prytz, Head of Sustainability hos ForSea. En anden milelpæl var ISO-certifieringen i 2016, som hjælp os med at få en strategisk tilgang til bæredygtighedsområdet.

- I dag har vi høje ambitioner og arbejder bredt, for eksempel med at begrænse kemikaliehåndteringen, reducere madspildet i restauranterne, øge andelen af certificerede råvarer, men også med at tage et socialt ansvar for de 750 medarbejdere og deres sundhed, fortsætter hun.

En i virksomhed, som hvert år transporterer millioner af passagerer og store godsmængder, er sikkerheden naturligvis i centrum. Det er også grunden til, at sikkerheds- og bæredygtighedsarbejdet hænger tæt sammen.

- Lige som for emissioner har vi en nulvision for ulykker og skader, forklarer Jan Bagger. Sammenlignet med gennemsnittet for andre brancher har vi også få ulykker. Her i juni måned havde vi ikke en eneste arbejdsulykke, hvilket føles meget positivt.

I fokus i 2019

I løbet af 2019 fortsætter arbejde med at nedbringe emissionerne, blandt andet ved at sænke energiforbruget yderligere og gå over til "grøn el" i hele virksomheden. Arbejdet med at reducere energiforbruget foregår på tværs af alle afdelinger og spænder fra at skifte til LED-pærer, frekvensstyrede pumper til mere brændstofeffektive kørselsstrategier, såkaldt ECO-driving. Et nyt hjælpemiddel i bæredygtighedsarbejdet bliver også energiledelsessystemet ISO 50001:2011, som ForSea i 2018 besluttede at indføre.

- Energiledelsessystemet skal være på plads i 2019, mens selve certificeringen sker i 2020. Dette system hjælper os med at prioritere rigtigt og letter også arbejdet med opfølgninger og forbedringer. På den måde kan vi gøre vores energimæssige ydeevne endnu bedre, konstaterer Jan Bagger.

- Hvis vi kigger på nogle af de andre områder, planlægger vi til efteråret at certificere håndteringen af fisk og skaldyr i henhold til MSC og ASC, fortæller Anna Prytz. Desuden er vi netop begyndt at sortere bioaffald fra restauranterne om bord og vil udvide dette til restauranterne i land i løbet af efteråret. Bioaffald omdannes derefter til biogas eller biogødning.

- Vores indsats for at blive mere bæredygtige bekræfter, at ForSea er en aktiv og moderne virksomhed i en traditionel branche, sammenfatter Johan Röstin, CEO for ForSea. Det gør os til en mere attraktiv arbejdsgiver, hvilket også er et vigtigt fremtidsspørgsmål for os.

Helsingør-Helsingborg overfarten er regionens flydende bro, der består af de fem færger: Aurora, Tycho Brahe, Hamlet, Mercandia IV og Mercandia VIII. Færgerne er udrustet med katalysatorer. Herudover er både Aurora og Tycho Brahe konverteret til batteridrift for en total investering på ca. 300 mio. SEK. INEA, et forvaltningsorgan for innovation og netværk i EU, har støttet med ca. 120 mio. SEK. I 2018 transporterede ForSea 7 mio. passagerer samt 1,3 mio. personbiler, 452.000 lastbiler og 16.600 busser. Det svarer til 20% af de køretøjer, der passerede Øresund I 2018. Overfarten fremmer integrationen og væksten i Øresundsregionen og drives af 750 medarbejdere, som dagligt arbejder for en sikker og effektiv forbindelse mellem Sverige og Danmark med en målsætning om at gøre rejsen så behagelig som muligt. Forbindelsen bidrager derudover med at skabe omkring 2000 arbejdspladser i regionen. Johan Röstin er CEO hos ForSea AB, som ejes af investeringsselskabet First State Investments.

Vedhæftede filer

PDF-dokument