Skip to main content

FAQ: De vigtigste svar omkring terror- og skudsikring

Blogindlæg   •   Aug 21, 2017 06:30 CEST

Glas og rammer der testes for skud efter internationale standarder

Hvis en bygning skal sikres mod terror og andre angreb, udgør døre og vinduer den første forsvarslinje. Hvis en bygning er korrekt sikret vil det forsinke angrebsmændenes forsøg på at tiltvinge sig adgang, og derved øges muligheden for at kunne komme i sikkerhed og tilkalde hjælp. Som sikkerhedsrådgivere får Gunnebo spørgsmål omkring terrorsikring, og svarene kan du læse her.


Hvad er forskellen på sikkerhedsdøre og almindelige forstærkede døre?

Sikkerhedsdøre og vinduer er certificeret mod skud eller eksplosioner. Det betyder at dørene er testet og yder et højt sikkerhedsniveau, hvis en bygning skulle blive angrebet. Har man ikke testet men blot forstærket døre og vinduer har man som regel ingen garanti for at det kan modstå et angreb

Hvordan fastsættes certificerings-niveauet?

Efter testning tildeles en certificering i henhold til anerkendte standarder. For skudsikring er standarderne i Europa eksempelvis fastlagt af et internationalt ekspertpanel. Det består af blandt andre producenter, forbrugere, konsulenter, ingeniører og offentlige myndigheder. Standarderne er ikke alene baseret på den kombinerede viden fra disse specialister, men også på resultaterne af faktiske angreb og forskellige feltforsøg.

Hvilke slags våben testet der med?

Pistoler, rifler, geværer og haglbøsser samt en række forskellige ammunitionstyper, fra kugler med blød kerne til kugler med hærdet stålkerne.

Beskytter denne slags test også for angreb med Kalashnikov?

Kalashnikov er et russisk automatvåben, der er blevet mere og mere almindeligt, men det indgår ikke i EN 1522/EN 1063 standarderne for skudtest. Gunnebo har valgt ekstraordinært at teste vores produkter mod skud fra Kalashnikov.Testmetoden er som i standarden EN 1522/EN1063. Der tilbydes en testrapport som garanti for dette produkt

Skudsikring - certificerede sikkerhedsprodukter

Se kort film der meget enkelt forklarer de forskellige standarder og certificeringer. Klik her.

---------------------------------------------------------------------------------------

STANDARDER FOR SKUDSIKRING

EN 1522 for vinduer, døre og skodder. Definerer syv modstandsniveauer for pistoler, rifler og geværer (FB1-FB7) og et for haglgeværer (FSG).

EN 1063 SIKKERHEDSRUDER

Definerer syv modstandsniveauer for pistoler, rifler og geværer (BR1-BR7) og to for haglgeværer (SG1 og SG2). Hvis sikkerhedsruder er certificeret og samtidig har fået en ”NS”-klassifikation, betyder det, at de har bestået testen uden at splintre. ”S” betyder, at de splintrede.

Gunnebo tester også for Kalashnikov (non-standard)

______________________________________________________

Hvordan måles en eksplosion?

En eksplosion skaber en chokbølge eller en trykbølge, det såkaldte ’hændelsestryk’. Når denne bølge møder en forhindring – for eksempel en dør – skaber den en tryktopværdi, også kaldet det ’reflekterende tryk’. Det reflekterede tryk er ca. dobbelt så kraftigt som hændelsestrykket. Det er det reflekterede tryk, der måles på i standarderne. Efter chokbølgen kommer en depression, et ’negativt tryk’, svarende til omkring en tredjedel af den reflekterede tryktopværdi.

Er der forskellige typer eksplosioner?

Der sondres mellem korte eksplosioner med en varighed på ca. 5-20 millisekunder – kaldet detonationer – og længere eksplosioner med en varighed på 200 millisekunder eller mere – kaldet forbrændinger. Industrielle gaseksplosioner er et velkendt eksempel på en forbrænding.

Hvordan udføres en eksplosionstest?

Der findes to testtyper: Test med chokrør og udendørstest. I et chokrør holdes en luftmængde under tryk i et kammer og frigives via et rør. Den dør eller det vindue, der skal testes, er placeret for enden af røret. Udendørstest anvendes til at kontrollere modstanden af en dør eller et vindue mod en TNT-ækvivalent. Genstanden anbringes i en fastlagt afstand fra eksplosionen (mellem 3,0 og 5,5 meter).

Eksplosionssikring af bygninger

---------------------------------------------------------------------------------------------

STANDARDER FOR EKSPLOSIONSSIKRING 

EN 13123/124-1

Test med chokrør af vinduer, døre og skodder. Definerer fire modstandsniveauer (EPR1- EPR4) for et reflekteret tryk på mellem 0,5 og 2 bar. Bruges typisk i forbindelse med ønske om beskyttelse mod eksplosioner ved industriproduktion, el – gas o.lign.

EN 13123/142-2

Udendørstest af vinduer, døre og skodder. Definerer fem modstandsniveauer (EXR1- EXR5) for en TNT-sprængladning på mellem 3 og 20 kg og et reflekteret tryk på mellem 2,5 og 28,0 bar. Bruges typiske i forbindelse med sikring af bygninger mod angreb udefra. Kundegrupper er typisk ambassader, højsikringsområder og områder i øvrigt hvor der er risiko for f.eks terrorangreb

Sales Manager og Sikkerhedsrådgiver i A/S Gunnebo Nordic Henrik Hansen, vil holde et indlæg omkring sikring mod skud på terrorkonferencen d. 27/9 på Security User Expo.
Læs mere her

_________________________________________________________

Kontakt rådgiver. Klik her

Læs mere om sikring af bygninger her

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy