Skip to main content

Første spadestik er taget til Nordeuropas første opdrætsanlæg med sushifisk på land

Nyhed   •   Feb 25, 2016 15:29 CET

Sashimi Royal bliver et forbillede på fiskeopdræt på land, og det fysiske arbejde med realiseringen blev i dag markeret med et arrangement, hvor det første spadestik blev taget.

Anlægget til landbaseret fiskeopdræt går nu ind i byggefasen, og det blev festligt markeret med et besøg af en lang række nøglepersoner fra fiskebranchen og lokalområdet.

- Dansk miljøteknologi rummer et stort potentiale, også for den danske akvakulturbranche. Det her projekt kan vise omverdenen, hvordan grøn teknologi er en gevinst for virksomheder og miljø, siger vicedirektør i Miljøstyrelsen, Michel Schilling.

Lavt vandforbrug og høje rensegrader
Opdrætsanlægget bruger op til 500 m3 vand per tons produceret fisk mod op til 50.000 m3 per ton i almindelige dambrug på land. Det kan lade sig gøre, fordi opdrættet recirkulerer vandet, renser det så fiskene trives og genbruger det igen, inden det til sidst renses og føres tilbage til havet. Virksomheden bag vandrensningsteknologien, Krüger A/S, oplever allerede stor interesse og glæder sig til at kunne fremvise et stort fuldskala anlæg i Hanstholm. Interessen er særlig stor i blandt andet USA og Sydamerika, hvilket primært skyldes den høje produktionskapacitet kombineret med en meget lav miljøbelastning.

- Teknologien i RAS2020 anlægget sørger for, at hele 99 procent af vandet renses og recirkuleres i et landbaseret system. Supplerende rensning giver en minimaludledning til det lokale vandmiljø. Der er stor vækst i internationalt fiskeopdræt, og anlægget ved Sashimi Royal kan demonstrere teknologien og understøtte en forventelig stor dansk eksport af vandteknologi i denne sektor, siger projektudvikler Michael Bech fra Krüger A/S.

50 nye arbejdspladser
I første omgang skal der produceres 1.200 tons Kingfish om året på anlægget. Det meste går til eksport i Europa, hvor den dyre fisk primært er efterspurgt til sushi. Når anlægget i Hanstholm er fuldt udbygget, kan det producere op til 4.800 tons fisk per år, og det vil gøre Sashimi Royal til landets største fiskeopdrætter. Hos Thisted Kommune glæder man sig over de 50 arbejdspladser, som det nye opdræt fører med sig:

Det er godt for kommunen og godt for Hanstholm. Når en ny virksomhed slår sig ned og tilfører 50 arbejdspladser, så skaber det ikke bare job her, men også hos de øvrige virksomheder på egnen, siger borgmester i Thisted Kommune, Lene Kjelgaard Jensen.

Miljø- og Fødevareministeriet har i 2015 givet tilsagn om støtte til projektet med 20 mio. kroner fra Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program (MUDP) og 12 mio. kroner i etableringsstøtte fra Det danske Hav- og Fiskeriudviklingsprogram (EHFF).