Skip to main content

Besøgende tager 3D brillen på

Pressemeddelelse   •   Sep 21, 2016 15:30 CEST

Tag en 3D brille på og tag på rundtur på Køge Vandværk. Det har en lang række besøgende allerede gjort på årets Vandtek konference, der i denne uge løber af stabelen i København.

Krüger har taget 3D brillen i brug for at give brugere og potentielle købere mulighed for at få visualiseret, hvordan fremtiden for design af vandværker og andre tekniske anlæg vil tage sig ud. For mulige købere af ny teknologi og nye vandværker giver brillen en langt bedre ide om, hvordan det faktisk kommer til at se ud, når det står færdigt, fremfor at kigge på klassiske tegninger. Brillen kan også sørge for, at man tidligt i processen får taget højde for kundens specifikke ønsker. Derudover kan 3D brillen bruges til en mere præcis træning af medarbejdere.

FrogBox® er en anden af Krügers teknologiske nyheder, som interesserede kan kigge nærmere på. Produktet er i stand til påvise cocktaileffekten af flere miljøfremmede stoffer på spildevandsrenseanlæg. Uden de store omkostninger kan FrogBox® bl.a. vise, hvor og hvilke mængder af uønskede stoffer, der løber ud i vandmiljøet. Den indeholder også et alarmværktøj i tilfælde af forurening eller ulykke. FrogBox® anvendes på spildevandsrenseanlæg, produktionsanlæg for drikkevand, industrispildevand med fokus på medicinalindustrien, kosmetikindustrien, landbruget og den kemiske industri.

Det kan du også opleve på Vandtek:

På Krügers stand kan du opleve resultaterne af den løbende udvikling, der sker i samarbejdet mellem forsyningsselskaber, industrier, forskningsinstitutioner og Krüger som producent og leverandør af teknologi og løsninger.

Ud over at stifte bekendtskab med 3D brillen og FrogBox®, kan du kigge nærmere på en lang række andre af Krügers nyeste teknologier indenfor: Drikkevand, renseanlæg, industri, afløbssystem, styring, service. Her er nogle eksempler:

- Styringssystemet STAR Utility Solutions™ indeholder bl.a. online varsling med SURFF, der er udviklet til at mindske skadevirkningerne fra ekstremregn og de oversvømmelser, ekstremregn kan skabe. Jo tidligere der kan varsles, desto bedre kan borgere, bygninger og infrastruktur beskyttes.

- MERMISS er den første løsning, der foretager miljøeffektiv rensning af højpotente lægemiddelstoffer i hospitalsspildevand.

- COPLATOR er en kompakt og højeffektiv iltningsenhed, der medfører komplet og hygiejnisk beluftning af drikkevand. Enheden kan normalt installeres i eksisterende bygninger i stedet for trapper eller rislebakker.

- Forfiltrering af spildevand er med til at øge biogasproduktionen, samtidig med at det sænker energiforbruget i procestrinnene og reducerer slamproduktionen. Krüger benytter her tromlefiltre, der udtager helt op til 85% af spildevandets suspenderede stof.

På standen står Krügers eksperter parate til en uforpligtende og direkte snak med kunderne.

Krüger A/S er en internationalt orienteret miljøvirksomhed med speciale i bæredygtig vandbehandling. Vi arbejder som rådgivere, entreprenører og leverandører af teknisk udstyr inden for drikkevand, procesvand og spildevand og bidrager herigennem sammen med vores kunder til at bevare, udvikle og genvinde ressourcer, som er afgørende for menneskers liv. Mange af vores løsninger er patenterede teknologier udviklet i tæt samarbejde med forsyninger og universiteter. 

Vi er i dag en internationalt orienteret dansk virksomhed med 450 medarbejdere, der fokuserer på at levere tekniske løsninger tilpasset kundens behov. Vi leverer helhedsorienterede og miljøbæredygtige løsninger inden for vand og spildevand til industrier og offentlige myndigheder. Krüger er en del af det verdensomspændende Veolia, som vi ofte samarbejder med på internationale projekter.

Vedhæftede filer

Word-dokument