Skip to main content

Fakta: Lokalt løfter privatskolerne eleverne mere

Nyhed   •   Feb 01, 2019 08:58 CET

#privateskoler

Fakta: Lokalt løfter privatskolerne eleverne mere

Danmarks Private Skoler ønsker at bringe flere fakta ind i skoledebatten og har derfor undersøgt*, om der er særlige mønstre, når man ser på privatskolernes geografi, elevsammensætning og faglige løfteevne generelt, og når man sammenligner privatskolerne med deres socialt og geografisk sammenlignelige nabofolkeskoler.

I en ny undersøgelse er privatskolernes løfteevne undersøgt nærmere. Bl.a. i hvilken grad lokale, sammenlignelige privatskoler og folkeskoler er i stand til at løfte eleverne fagligt. 

Epinion har lavet undersøgelsen ved at sammenligne privatskoler med den geografisk nærmeste folkeskole i de tilfælde, hvor de to skolers sociale profil ligger tæt op ad hinanden. Skolerne er altså både geografisk og socialt sammenlignelige. Den faglige løfteevne er undersøgt med udgangspunkt i Undervisningsministeriets mål for skolernes undervisningseffekt.

Analysen viser en klar tendens til, at privatskolerne lokalt løfter eleverne mere end folkeskolerne i en positiv retning. Det gælder både, når der foretages en sammenligning for de privatskoler, der har omtrent den samme sociale profilscore som den lokale folkeskole, og når der sammenlignes med de socioøkonomisk stærkeste folkeskoler inden for de enkelte kommuner. Elevgrundlaget er altså her det samme, men privatskolerne har en større løfteevne. Den største forskel i undervisningseffekten er i fagene matematik og fysik/kemi, mens forskellen er mindre i dansk.
*Grundskolen i Danmark er udgangspunkt for megen debat. En debat, der til tider er præget af selvforstærkende, men udokumenterede ”fortællinger”. Det gælder både debatten om de offentlige og de private skoler. Analysefirmaet Epinion har udført undersøgelser for Danmarks Private Skoler, bl.a. ”Privatskolernes løft af elevernes faglige niveau” og senest ”Ligheder og forskelle – private skoler og folkeskoler i lokalområder”. Undersøgelserne er udarbejdet med udgangspunkt i foreningens medlemsskoler. Undersøgelserne viser en række interessante karakteristika, både i forhold til privatskolerne generelt og lokalt. Samtidig viser undersøgelserne en stor diversitet blandt de private skoler. Undersøgelsernes resultater understreger bl.a., at det er relevant at tale ind i privatskolernes værdimæssige, historiske og lokale kontekst, når skoleformerne er til debat.
Læs mere her