Skip to main content

​Fakta: Privatskolernes løfteevne er stærkere

Nyhed   •   Feb 06, 2019 08:35 CET

#privateskoler

Fakta: Privatskolernes løfteevne er stærkere

Danmarks Private Skoler ønsker at bringe flere fakta ind i skoledebatten og har derfor undersøgt*, om der er særlige mønstre, når man ser på privatskolernes geografi, elevsammensætning og faglige løfteevne generelt, og når man sammenligner privatskolerne med deres socialt og geografisk sammenlignelige nabofolkeskoler.

En sammenligning af undervisningseffekten er nu foretaget mellem den samlede gruppe af privatskoler og de socioøkonomisk stærkeste folkeskoler. Privatskolernes løfteevne er relativt stærkere

Undervisningsministeriets mål for skolernes undervisningseffekt eller løfteevne bygger på en logik om, at elever, der har en stærk socioøkonomisk baggrund, forventes at klare sig bedre end elever med en svagere baggrund. Undervisningsministeriet korrigerer for sammensætningen af elevgrundlaget på en skole og ser på, om skolerne opnår et karaktergennemsnit, der er højere eller lavere end det, der var forventet ud fra skolernes sociale profil. Der er en klar tendens til, at privatskolerne lokalt løfter eleverne mere end folkeskolerne i en positiv retning. En sammenligning af undervisningseffekten er nu foretaget mellem den samlede gruppe af privatskoler og de socioøkonomisk stærkeste folkeskoler i de kommuner, hvori der er placeret privatskoler. Selvom forskellene i løfteevnen generelt er lidt mindre her, giver resultaterne også en indikation af, at privatskolernes løfteevne er relativt stærkere. 

*Grundskolen i Danmark er udgangspunkt for megen debat. En debat, der til tider er præget af selvforstærkende, men udokumenterede ”fortællinger”. Det gælder både debatten om de offentlige og de private skoler. Analysefirmaet Epinion har udført undersøgelser for Danmarks Private Skoler, bl.a. ”Privatskolernes løft af elevernes faglige niveau” og senest ”Ligheder og forskelle – private skoler og folkeskoler i lokalområder”. Undersøgelserne er udarbejdet med udgangspunkt i foreningens medlemsskoler. Undersøgelserne viser en række interessante karakteristika, både i forhold til privatskolerne generelt og lokalt. Samtidig viser undersøgelserne en stor diversitet blandt de private skoler. Undersøgelsernes resultater understreger bl.a., at det er relevant at tale ind i privatskolernes værdimæssige, historiske og lokale kontekst, når skoleformerne er til debat.
Læs mere her