Gå til indhold
UNIKT SAMARBEJDE OM ORDBLINDE ELEVER

Nyhed -

UNIKT SAMARBEJDE OM ORDBLINDE ELEVER

Et nyt stort projekt, der skal sikre overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelserne for ordblinde elever, er sat i gang i Randers. En af byens skoler, Randers Realskole, står bag.

Ordblinde børn og unge har samme drømme om at få en uddannelse som deres venner, men for mange går de ikke i opfyldelse. Det viser en rapport fra 2018 fra Egmontfonden. Selvom de ordblinde elever både afslutter grundskolen og påbegynder en ungdomsuddannelse i samme grad som andre unge, falder flest ordblinde elever fra undervejs: 86 % starter på ungdomsuddannelserne og kun 69 % gennemfører; modsat de jævnaldrende uden ordblindhed, hvor 85 % starter og 81 % afslutter [1].

En smidig overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse minimerer risikoen for, at den unge afbryder uddannelsen [2], og det er netop her, at man i Randers nu sætter ind med et storstilet projekt.


Tryghed og relationer er vigtige overskrifter

Initiativtageren til det helt nye projekt er Randers Realskole. I projektet er der et ekstraordinært stort fokus på, at ordblinde elever får hjælp, når de står i skiftet mellem 9.-10. klasse og ungdomsuddannelserne. Via et tæt netværkssamarbejde mellem skolen og alle byens ungdomsuddannelser samt UU-Randers er det lykkedes at tilbyde en unik overlevering, når eleverne til marts har valgt deres uddannelse efter grundskolen.

Randers Realskole inviterer i foråret sine ordblinde elever og deres forældre til et overleveringsmøde. Her møder eleverne byens erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser, så der kan skabes personlig kontakt. Idéen til at fokusere på overleveringsprocessen kom fra en af skolens læsevejledere, Mette Søndergaard, som fortæller:

»En vigtig del af vores overleveringsmøde i foråret bliver det personlige møde mellem Randers Realskole som den afgivende skole og deres kommende uddannelse. Den relation, elever og forældre får mulighed for at skabe med deres kommende uddannelse, bliver en fantastisk mulighed for at få en optimal skolestart på ungdomsuddannelserne.«

Undersøgelser viser da også, at når overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse er vanskelig for ordblinde elever, er det afgørende, at de unge møder kvalificeret hjælp og støtte fra bl.a. UU-vejledere, lærere, forældre og deres venner [3]. Og det er netop det, som man vil skabe rammerne for med det tætte samarbejde mellem grundskole og ungdomsuddannelse. Om det siger Mette Søndergaard:

»Vi er meget glade for at samarbejde med ungdomsuddannelserne og UU-Randers omkring dette vigtige projekt. Vi ved, hvor vigtigt det er for ordblinde, at de oplever en tryghed fra deres omgivelser, og netop starten på en ungdomsuddannelse kan ofte være vanskelig.«


Hele kommunen skal med

Selvom initiativet kommer fra Randers Realskole, har skolen ikke tænkt sig at ”putte” med projektet. Udviklingschef fra Randers Realskole, Christian Møller, uddyber:

»Det ligger i skolens værdier at fokusere på den enkelte elevs udvikling fagligt, personligt og socialt. Vi vil have alle - uanset forudsætning - til at udnytte deres potentiale, og vi skal nok give rammerne! Selvom disse elever er nogle, der er på vej videre fra os, så føler vi stadig et stort ansvar. Når vi på skolen længe har haft ordblindhed som fokusområde, og derfor har den nødvendige erfaring og det nødvendige overskud til at forfølge sådan et stort projekt, hvorfor skulle vi så ikke få flere med i det og dele ud af det til alles gavn og glæde?«

Planen er, at skolen i samarbejde med UU-Randers ”folder projektet ud” og får alle kommunens skoler med i skoleåret 2019-20.

[1] Egmont rapporten 2018: Let vejen – Til uddannelse for ordblinde børn og unge.

[2] Emu.dk: Fra grundskole til ungdomsuddannelse

[3] Martin Hauerberg Olsen og Mia Finnemann Schultz – Dansk Videnscenter for Ordblindhed, 2010

Emner

Tags

Pressekontakt

Simone Dalsgaard

Simone Dalsgaard

Pressekontakt Kommunikationsansvarlig chefkonsulent +45 33 30 79 27

Relaterede nyheder

Danmarks Private Skoler

Danmarks Private Skoler er organisation for frie og private grundskoler og gymnasiale uddannelser fordelt over hele Danmark.
Foreningen varetager skolernes interesser over for bl.a. Folketinget og Undervisningsministeriet. Interessevaretagelsen understøttes af foreningens kommunikationsvirksomhed, projekt- og analysearbejde. Foreningens sekretariat rådgiver skolerne i juridiske, økonomiske, ledelsesmæssige, pædagogisk- og undervisningsrelaterede spørgsmål.
Foreningen har desuden en omfattende kursusvirksomhed for skolernes ledelser og bestyrelser.

Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier
Ny Kongensgade 15, 3
1472 København K
Danmark