Gå til indhold
​Flygtningebørn på privatskoler. Ja!

Nyhed -

​Flygtningebørn på privatskoler. Ja!

Omkring 15.000 børn vil få opholdstilladelse i 2016. Disse børn har brug for mange ting. Blandt andet undervisning. Det vil ligge i tråd med mange privatskolers grundlæggende værdier at løfte denne opgave.

Mange privatskoler vil med deres tydelige værdimæssige rammer og fokus på organisering af læring kunne give netop disse elever en undervisning og nogle forhold af en kvalitet, der kan give flygtningebørnene håb om en bedre fremtid.

Regeringen ønsker at forpligte de frie grundskoler på at stille en kapacitet af ledige pladser til rådighed for optag af flygtningeelever. Formand for Danmarks Privatskoleforening, Karsten Suhr fortæller: ”Vi har fra starten signaleret, at vi vil tage et ansvar her. Vi har været i drøftelser med politikere og embedsværk siden slutningen af 2015 om at få fjernet de barrierer, der kan være for skolernes optag af flygtningebørn. Problemstillingerne vedrører bl.a. den egentlige lovhjemmel til at optage flygtningebørn samt rammer for den økonomiske- og tilskudsmæssige tildeling til opgaven.”

Det afhænger af kommunerne

Danmarks Privatskoleforening har meddelt Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, at foreningen vil gøre sit til, at skolerne medvirker til at skabe så gode rammer for integration af nytilkomne til Danmark som muligt. Indfrielse af denne forpligtelse afhænger dog i høj grad af kommunernes aktive involvering af de frie grundskoler: ”Det ser ud til, at vi ender med en ordning, hvor det bliver den enkelte kommunes valg, om de vil løse flygtningeudfordringen med hjælp fra de frie grundskoler,” fortæller Karsten Suhr.

Hvad kræver det?

Mange frie – private grundskoler vil gerne tage ansvar og løfte opgaven, og dem, der kan og vil finder en måde. Karsten Suhr siger: ”Der er allerede oprettet modtagerklasser på private skoler. I denne sag handler det for alvor om at tænke ”ud af boksen”. Nogle skoler er i fuld gang, nogle er i planlægningsfasen, andre overvejer. Nogle har bare svært ved at overskue, hvad det overhovedet kan betyde at lave et tilbud for flygtningebørn: Hvad kræver det?

Danmarks Privatskoleforening har i samarbejde med de øvrige skoleforeninger og FSL inviteret skolerne til en temadag i slutningen af maj. Her vil være repræsentanter fra flygtningeorganisationer, uddannelsesinstitutioner og andre, som giver kvalificeret sparring på, hvordan det er at møde flygtningebørn og -unge i skolen. Der vil også være appetitvækkere på kursustilbud, som understøtter de nødvendige kompetencer hos medarbejderne, således at skolerne er rustede til at varetage arbejdet med flygtningebørnene. 

Emner

Tags


Danmarks Private Skoler er organisationen for private grundskoler, gymnasier og studenterkurser fordelt over hele Danmark. På vores skoler har godt 70.000 elever deres daglige gang og undervisning. Vi udvikler muligheden for at drive frie skoler, der uddanner og danner børn og unge til fremtidens fællesskaber.

Pressekontakt

Simone Dalsgaard

Simone Dalsgaard

Pressekontakt Kommunikationsansvarlig chefkonsulent +45 33 30 79 27
Karsten Suhr

Karsten Suhr

Formand for Danmarks Private Skoler 40280027

Relaterede nyheder