Skip to main content

​Kære Per Christensen, formand for 3F - en hilsen fra privatskolerne

Nyhed   •   Sep 10, 2016 20:05 CEST

Kære Per Christensen, formand for 3F 

I morges gik du på TV2-News med en opfordring til politikerne om at stoppe tilskuddet til de frie grundskoler. I stedet skulle pengene tilfalde folkeskolen. Måske ved du godt, at det, at man tager tilskuddet fra privatskolerne, de frie grundskoler, er det samme som at lukke dem?

Ved du også, at det i virkeligheden kommer til at koste samfundet penge, hvis man lukker de frie grundskoler? Det vil koste samfundet mindst én milliard kroner, hvis man flytter de 117.000 børn, der i øjeblikket går i den frie grundskole til de offentlige skoler. Det bliver en dyr omgang. Hvor skal pengene så komme fra til folkeskolen? Folkeskolen er nok en af de vigtigste institutioner i Danmark. Og det er slet ikke vores ønske at være konkurrent til folkeskolen. Tværtimod ønsker vi en grundskole i Danmark med en velfungerende folkeskole og en stærk fri skole som et holdnings- og værdibåret alternativ.

Ved du i øvrigt, at forældrenes ret til et holdnings- og værdibåret alternativ til folkeskolen er sikret i grundlovens paragraf 76?

Du mener, at børn af ressourcestærke forældre forsvinder fra folkeskolen over i privatskolerne. Men aktuelle tal viser, at flere børn af ufaglærte, flere udsatte børn og lavindkomstfamilier også vælger privatskole. Den største stigning er sket blandt familier med kortere videregående uddannelser og grundskole som højeste uddannelse. Hvis tre ud af fem kriterier (ufaglærte forældre, indvandrer/efterkommere, enlige forældre, laveste indkomstgruppe samt forældre uden for arbejdsstyrken) er opfyldt, benyttes i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd analyse betegnelsen ”udsat barn”. Ca. hvert niende udsatte barn går i privatskole.

Vi vil gerne alle grupper i samfundet, og vi løfter alle elever, specielt løfter vi udsatte børn mest. Og privatskolerne skaber positive mønsterbrydere, viser en undersøgelse offentliggjort februar 2016. Konsulent- og analysefirmaet EPINION har lavet undersøgelsen, der dokumenterer omfanget af privatskolernes løft af det faglige niveau for elever med forskellige sociale baggrunde. Blandt elever med svag eller middel socioøkonomisk baggrund er der forholdsvis flere positive mønsterbrydere fra privatskoler end fra folkeskoler.

Det passer ikke, at vi ikke vil tage ansvar. Vi vil fx gerne vil tage ansvar for alle de flygtningebørn, der er kommet til Danmark. Der er indgået en aftale med Regeringen, der skaber rammerne for, at frie grundskoler kan tage del i ansvaret for at løse kommunernes integrationsopgave. Men det er kommunerne, der bestemmer, om det vil ske. Ikke den enkelte frie grundskole.

Du nævner i din argumentation, at religiøse eller ideologiske privatskoler skaber problemer for integrationen. Ved du ikke, at en fri grundskole får frataget sit tilskud, og dermed lukker, hvis den ikke opdrager elever til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre?

Ordet respekt betyder anerkendelse af nogens eller nogets værdi, status, vigtighed eller berettigelse. Respekt får os til at se muligheder i forskellighed. Det er en del af vores skoletradition.

Kære Per Christensen og 3F. Retten til frit at kunne vælge hvor og under hvilke værdisæt ens børn skal undervises, er en rettighed, der i høj grad kendetegner et velfungerende demokratisk samfund.

Med Venlig hilsen

Privatskolerne