Skip to main content

R​ebild Kommune har nødberedskabet på plads

Pressemeddelelse   •   Mar 12, 2020 12:58 CET

I lighed med resten af landet, lukker også Rebild Kommune ned for alle funktioner der ikke er strengt nødvendige. Borgerne har dog ikke grund til bekymring, da beredskabet er på plads. Der bliver som altid taget hånd om de ældre og udsatte borgere, ligesom der vil være mulighed for nødpasning af de børn hvis forældre ikke har andre muligheder på grund af kritiske funktioner.

- Det er jo en helt ekstraordinær situation vi står i, som vil gribe forstyrrende ind i rigtig mange menneskers hverdag. Men det er naturligvis vigtigt at vi alle bakker op om regeringens tiltag for at mind-ske spredningen af coronavirus mest muligt, siger kommunaldirektør Jes Lunde.

Tager hånd om de borgere der har behov for det

Han forsætter med at berolige de borgere der har behov for kommunens ydelser:

- Alle borgere der har akut brug for kommunens ydelser, får naturligvis den hjælp de har behov for. Det gælder beboere på ældrecentrene og andre plejekrævende eller sårbare borgere og i de socialfaglige tilbud. Der bliver også arrangeret nødvendig pasning i daginstitutioner og skoler op til og med 3. klasse. Der vil være forældre der er nødt til at tage på arbejde, og vi sørger naturligvis for pasning til deres børn. Det bedste er hvis man kan passe børnene derhjemme, men for forældre der ikke har andre muligheder, stiller vi nødpasning til rådighed, siger Jes Lunde.

Kommunaldirektøren understreger at bedsteforældre ikke bør passe børn, hvis de på grund af alder eller helbred er særligt sårbare over for smitte med coronavirus.

Hvordan nødpasningen bliver organiseret, kan man læse på Aula og daginstitutionernes intranet.

Ingen besøg og arrangementer

I tråd med statsministerens udmelding torsdag aften, bliver der lukket for alle besøg på kommunens ældrecentre – bortset fra helt særlige situationer – og ikke som hidtil, kun for pårørende der har været på rejse i de særlige risikoområder.

Det har tidligere været meldt ud at mange kommunale arrangementer bliver udsat, men det gælder nu alle arrangementer som kommunen står som arrangør af.

Borgerservice er åben – men ring først

Borgerservice er åben, men kun for nødvendige henvendelser. Ring på 99 88 99 88, hvis du er i tvivl – gerne før du kommer.

Affalds- og genbrugscontainerne bliver tømt som normalt og der bliver hentet storskrald som der plejer, men genbrugspladserne lukker.

I forhold til oplysninger om epidemiens udvikling, opfordres alle til at følge med på coronasmitte.dk.

---------------------

Du er som journalist eller borger altid velkommen til at kontakte os for en udtalelse, baggrundsviden eller andet, du måtte have brug for. Vi har samlet kontaktoplysninger, vores sociale medier og nyttige links til blandt andet dagsordner og høringer.