Skip to main content

Sådan arbejder Verdens Skove med FSC i Latinamerika

Nyhed   •   Mar 21, 2018 11:20 CET

Verdens Skove arbejder for at forbedre certificeringspolitikkerne for skovforvaltere som oprindelige folk og landsbyer i Latinamerika. Foto: Mike Kollöffel

Verdens Skove bruger FSC til sikre en bæredygtig brug af skovene.

Verdens Skove har to projekter, der illustrerer vores praktiske arbejde med FSC. Det ene projekt er at forbedre certificeringspolitikkerne for skovforvaltere som oprindelige folk og landsbyer i Latinamerika. Det andet projekt er at skabe afsætning af FSC-certificeret træ fra Honduras.

Af Toke Laursen

FSC står for Forest Stewardship Council. Det er en certificeringsordning til bæredygtig brug af skovene. Mærkningen sikrer, at skoven består, selv om der produceres tømmer fra skovene. Verdens Skove arbejder praktisk med implementering af FSC-certificering i landsbyforvaltede skove og med at skabe bedre mulighed for, at landsbysamfund kan bruge FSC til at styrke og dokumentere en ansvarlig skovforvaltning.

Verdens Skove fokuserer specifikt på certificeringen af skovforvaltere blandt oprindelige folk og lokale landsbyer i Latinamerika. Disse skovforvaltere har ikke nemt ved opnå FSC certificering.

Problemet kan skyldes krav i certificeringen, som de ressourcesvage forvaltere ikke kan efterleve, og skovforvaltningen kan derfor ikke certificeres.

Landekoordinator i Verdens Skove, André Mildam forklarer, hvorfor FSC-certificeringen er vigtig:

”Hvis skoven har en værdi, har dens forvaltere et større incitament for at bevare den. Som det er nu, har skoven en lille værdi for dens forvaltere, der ofte er fattige lokale bønder, som forsøger at overleve med det levebrød, de har. Hvis der følger et marked med, kan certificeringen give skoven mere værdi.”

Med andre ord er det vigtigt, at forvalterne kan afsætte det træ, de løbende producerer. Derfor arbejder Verdens Skove på at etablere samarbejder mellem certificerede skovforvaltere i Honduras og virksomheder i blandt andet Danmark og Tyskland.

Forskellige krav, samme effekt

Verdens Skove søger at gøre FSC-certificeringssystemet mere fleksibelt i forhold til oprindelige folk og lokale landsbyer. Certificeringen består af 10 overordnede principper, som hver har en række krav og indikatorer under sig. Verdens Skove arbejder for, at krav, som i visse kontekster ikke er relevante, ikke skal hæmme fattige skovforvalteres muligheder for at opnå og bruge FSC-certificering.

André Mildam uddyber:

”Oprindelige folk og lokale landsbyer er de vigtigste for os. De oprindelige folk har en traditionel ret til områderne, og sammen med lokale landsbyer er det ofte dem, der laver arbejdet med at bevare skoven, og de står dermed mellem skovrydning og bevarelse. Vi vil gerne gøre certificeringen mere tilgængelig for dem.”

Mildam forklarer problemet:

”Problemet er, at de oprindelige folk og landsbyer ofte ikke har ressourcerne og kompetencerne til at leve op til alle kravene. Derfor vil det være bedre, hvis de kun skal forholde sig til de relevante krav, som selvfølgelig også skal sikre en ansvarlig skovforvaltning. Vi skal for eksempel ikke lave biodiversitetsundersøgelser for undersøgelsernes skyld. Derimod skal vi, hvor det er relevant, identificere forskellige måder at leve op til certificeringens krav, og altså dermed med samme effekt.”

Ifølge André Mildam er der tilfælde, hvor visse krav til certificeringen ikke er relevante. Det vil sige, at områderne ikke har problemer med de ting, som kravene skal imødekomme. Han eksemplificerer:

”Der er måske krav om ressourcekrævende dokumentation og løbende opfølgning på en bestemttype aktivitet som for eksempel brug af sprøjtegifte i et skovområde. Men hvis ikke der bruges og aldrig har været brugt sprøjtemidler i området, så er kravet en unødvendig barriere for de oprindelige folk eller de landsbyer, som gerne vil certificeres.”

Han fortsætter:

”Disse mennesker har i forvejen svært ved at efterleve FSC’s krav, fordi de mangler ressourcer og kompetencer. Opstår der en situation, hvor det bliver relevant, for eksempel hvis en sprøjtegift bruges, så skal der selvfølgelig laves indikatorer, dokumentation og løbende opfølgning. Men så længe det ikke er aktuelt, er kravet ikke relevant og dermed unødvendigt. Det vil vi lave om på.”

Træet skal sælges

Verdens Skove gør en aktiv indsats for at skovforvalterne, de arbejder med kan sælge deres træ. Særligt arbejder Verdens Skove på at etablere samarbejder mellem forvalterne i Honduras og virksomheder i lande som Danmark og Tyskland.

André Mildam forklarer baggrunden for arbejdet:

”Det er vigtigt, at der er afsætning af træet fra de FSC-certificerede forvaltere i Honduras, så deres livsgrundlag opretholdes. Der er en efterspørgsel på træet, men virksomhederne er vant til at gå til andre forvaltere. Vi arbejder på, at forvalterne i Honduras kommer i kontakt med virksomhederne og ind på markedet. Har forvalterne svært ved at afsætte deres certificerede træ, kan de se sig nødsaget til at finde deres levebrød på andre måder, og det kan potentielt ende med skovrydning.”

Forvalterne er afhængige af det træ, de sælger. Derfor er det vigtigt, at de kan få det afsat, så de kan opretholde den bæredygtige brug og dermed bevarelsen af skovene.

En ordning for skov og folk

Det er ikke kun skovene, der drager fordel af forvalternes FSC-certificering. De folk og landsbyer, der forvalter skovene får uvurderlig viden om både skovforvaltning og virksomhedsdrift.

André Mildam fortæller om certificeringens betydning:

”Vi ved, hvor godt det kan være for disse samfund at blive certificeret. Vi har snakket med nogle af de skovforvaltere i Bolivia, der tidligere var FSC-certificeret. De fortalte, at det også betyder meget internt i landsbyen blandt andet på grund af den øgede transparens, de får via certificeringen. Det er sværere at snyde hinanden, og det gavner alle i samfundet, fordi det giver en større sikkerhed og bedre økonomi.”

Verdens Skove arbejder med lokale skovgrupper, for at bevare skovene og fremme bæredygtig brug af skovene. Læs mere her.

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar

Ved at indsende kommentaren accepterer du, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med Mynewsdesks privatlivspolitik.