Skip to main content

Fire klimakrav til en ny regering - en ny retning for dansk klimapolitik

Pressemeddelelse   •   Jun 12, 2019 15:34 CEST

Foto: Folkets Klimamarch

Nu skal der handles på klima. Det er det simple budskab 19 grønne NGO’er, fagforeninger oginteresseorganisationer går sammen om, og sender til de igangværende regeringsforhandlinger.

Gennem hele foråret og valgkampen, har der været meget fokus på klimaet. Og et stort flertal af danskerne (ca. 60% Voxmeter) mener nu, at klimaet er det vigtigste politiske emne at tage fat på i en ny regeringsperiode. Det fokus i befolkningen ønsker de 19 organisationer, der repræsenterer over 350.000 danskere, nu at understøtte, og samler sig derfor om et indspil med ønsker til de igangværende regeringsforhandlinger.

Nu må snakken stoppe, og vi skal se handling. Nu skal der gøres det nødvendige.

De 4 klimakrav fra de 19 organisationer lyder:

1. Klimalov med bindende delmål baseret på 1,5 gradsmålet.

Om dette punkt udtaler Troels Dam Christensen, sekretariatsleder for 92-gruppen at: ”Det er helt afgørende, at dennye regering og det nye folketing sikrer, at Danmark får en ambitiøs klimalov nu. Klimaloven skal leve op til det ansvar, Denmark har for at være med til at holde den globale temperaturstigning under 1,5 grad. Den skal indeholde klimamål og delmål både på kort og langt sigt og for alle relevante sektorer og politiker, så vi kommer i gang med det samme og holder kursen. Kun derved kan vi blive et grønt foregangsland igen”.

2. 70% reduktion i Danmarks udslip af drivhusgasser i 2030 og netto-nul i 2040.

”Når vi i forhold til 1,5 gradsmålet ser på Danmarks andel af det tilbageværende globale Carbon-budget, og på hvilken kurs og hastighed der skal sættes, for at vi holder os indenfor vores del af dette budget, så kan vi se, at vi senest skal være i netto-nul i 2040 og have reduceret vores udledning af drivhusgasser med minimum 70% i 2030. Og disse mål må være minimumsmål, der skal hæves, hvis videnskaben siger, det er nødvendigt.” siger Lars Køhler, klimapolitisk rådgiver hos Det Økologiske Råd om dette krav, der vil betyde en hævelse af de nuværende danske klimamål.

3. Stop for nye tilladelser til at lede efter og udvinde olie og gas.

Jens Mattias Clausen, forklarer om dette krav at: "En ny, grøn regering skal levere mere end stærke mål. Det er helt oplagt at tage fat i Nordsøen, hvor vi kan risikere at låse os fast til massiv olieudvinding i årtier frem, hvis vi ikke sætter en stopper for nye tilladelser til at lede efter og udvinde olie og gas. Vi ved, at mindst 80% af verdens kendte reserver af fossile brændsler skal blive i undergrunden, og som et rigt land skal Danmark gå forrest og hverken suge til sidstedråbe eller lede efter endnu flere”.

4. Danmark skal leve op til internationale forpligtelser om klimabistand.

“Rige lande som Danmark har lovet at hjælpe fattige og sårbare lande med ekstra klimabistand. Men vi lever ikke op tilløfterne. Det er uværdigt og uansvarligt. Vi har brug for, at Danmark igen lever op til sit internationale ansvar.” siger Rasmus Stuhr Jakobsen, generalsekretær hos Care Danmark.

De 19 organisationer er:
Care Danmark, 350 Klimabevægelsen Danmark, DIB, IWGIA, Verdens Skove, WWF, Det Økologiske Råd, Greenpeace, Mellemfolkeligt Samvirke, VedvarendeEnergi, Dansk Magisterforening, JA, FAOD, Den Grønne Studenterbevægelse, Så Er Det Nu, Folkekirkens Nødhjælp, Danmarks Naturfredningsforening, Bibliotekarforbundet og 92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling.


For yderligere information, kontakt:

Troels Dam Christensen, 92-gruppen: Tlf. 2172 7957

Lars Køhler, Det Økologiske Råd: Tlf. 5196 7009

Jens Mattias Clausen, Greenpeace: Tlf. 6013 1748

John Nordbo, Care Danmark: Tlf. 6127 0745

Verdens Skove er en dansk miljøorganisation, der kæmper for en verden med en rig skovnatur. Det gør vi i samarbejde med folk, der lever i og af skoven.

Sammen med vores partnere i Honduras, Nicaragua, Panama og Bolivia forsvarer vi regnskoven.

Vi hjælper virksomheder, stater og forbrugere med at tage ansvar ude og hjemme og sikrer derved en bæredygtig anvendelse af skovens ressourcer.

I Danmark kæmper vi for at stoppe tabet af skovenes biologiske mangfoldighed. Vi vil skabe et nyt dansk landskab med mere vild skov-natur, der er rigt på biologisk mangfoldighed.

Verdens Skove startede som regnskovsgruppen Nepenthes i 1982. 

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar

Ved at indsende kommentaren accepterer du, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med Mynewsdesks privatlivspolitik.