Gå til indhold
Brugen af biomasse er løbet løbsk til skade for klimaet, naturen og biodiversiteten
Brugen af biomasse er løbet løbsk til skade for klimaet, naturen og biodiversiteten

Pressemeddelelse -

Ny kampagne fra Verdens Skove: Stop med at fyre med vores skove

Afbrændingen af træbiomasse er løbet løbsk. Vi afbrænder i dag årligt millioner af tons træbiomasse. Med det kolossale forbrug belaster vi naturen både i vore egne og udenlandske skove, og det skader biodiversiteten og klimaet. Det vil Verdens Skove stoppe med en kampagne, der skal få regeringen til at tage ansvar. Skriv under og støt kampagnen her.

Danmark har med en ny klimalov sat sig for at følge den grønne linje. Derfor strider det stik imod den linje, når man i stigende grad afbrænder biomasse fra træ i for at lave energi og varme under påstanden om, at det er bæredygtigt. Samtidig lægger afbrændingen et stort pres på skove og biodiversitet, både i Danmark og udlandet. Derfor har Verdens Skove iværksat en kampagne imod biomasse for få en politisk løsning på problemet.

“Afbrændingen af træbiomasse er løbet løbsk. Vi afbrænder i dag årligt millioner af tons træbiomasse. Med det kolossale forbrug belaster vi naturen både i vore egne og udenlandske skove, og det skader biodiversiteten og klimaet,” fortæller, Gry Bossen, politisk koordinator for Verdens Skove.

Der går i dag langt mere dansk træ til forbrænding, end der bruges til gavntræ som møbler. Fra 1990 til 2018 steg produktionen af skovflis med 1.200% samtidigt med, at der blev produceret mere brænde.

Faktisk bruges der i dag så meget træ til energi i Danmark, at vi bliver nødt til at importere enorme mængder flis og træpiller fra blandt andet Baltikum, USA, Rusland, og i stigende grad Afrika. Her går det hårdt ud over skovene, som ofte ikke engang bliver genplantet. Samtidig er den massive skovdrift til skade for de dyr og planter, der lever i skovene.

Træbaseret biomasse præsenteres som en vedvarende energikilde, der ikke udleder CO2, da der er opstået en fortælling om, at træ kan genplantes og derfor optager det samme CO2, som der er blevet udledt. Men når skovene fældes og brændes udleder de ikke blot CO2, de mister samtidig evnen til fortsat at optage mere CO2. Faktisk udleder afbrændt træbiomasse mere CO2 end naturgas og nogle gange endda mere CO2 pr. produceret energienhed end kul.

“Afbrænding af flis og træpiller regnes bæredygtigt og klimaneutralt på grund af en teknisk FN-regneregel. Men selvom afbrænding af biomasse ikke tælles med i det danske klimaregnskab, så kommer der stadig CO2 ud af skorstenene. Det er bekvemt for politikerne, men ikke klimaet, siger Gry Bossen.

Hvad skal der gøres?

Politikerne bør tage ansvar for naturen og klimaet, og Danmark bør udfase biomasse fra energiforsyningen inden 2030. Biomasse skal fremover kun bruges i et meget begrænset omfang i energiproduktionen. Politikerne bør ligeledes pålægge biomasse en afgift svarende til den CO2, der udledes ved afbrænding. Dermed ligestilles den med andre typer af brændsler i forhold til den reelle klimaeffekt. Desuden bør de sikre et minimum af krav til en ansvarlig produktion af biomasse, så dette ikke skader biodiversiteten og skovenes evne til at optage CO2 nu eller i fremtiden.

“Verdens Skove mener, at Danmark bør udfase biomasse, så der i 2030 kun afbrændes meget lidt biomasse, og den biomasse, der afbrændes, skal være dokumenteret ansvarligt produceret. Samtidig skal biomasse pålægges afgifter, så afbrændingen ikke bliver forfordelt frem for grøn energi som sol, vind og varmepumper,” slutter Gry Bossen.

Skriv under og støt vores kampagne mod biomasse her.

Emner

Tags


Verdens Skove er en dansk miljøorganisation, der kæmper for en verden med en rig skovnatur. Det gør vi i samarbejde med folk, der lever i og af skoven.

Sammen med vores partnere i Honduras, Nicaragua, Panama, Bolivia, Etiopien og Uganda forsvarer vi de tropiske skove.

Vi hjælper virksomheder, stater og forbrugere med at tage ansvar ude og hjemme og sikrer derved en bæredygtig anvendelse af skovens ressourcer.

I Danmark kæmper vi for at stoppe tabet af skovenes biologiske mangfoldighed. Vi vil skabe et nyt dansk landskab med mere vild skov-natur, der er rigt på biologisk mangfoldighed.

Verdens Skove startede som Regnskovsgruppen i 1982 og blev stiftet som Foreningen Regnskovsgruppen Nepenthes i 1983. 

Pressekontakt

Jonas Schmidt Hansen

Pressekontakt Redaktør og presseansvarlig 2625 8208
Nikolai Lang

Nikolai Lang

Pressekontakt Kommunikationschef 26846744

Relaterede nyheder