Skip to main content

De glemte barna

Pressemelding   •   jun 26, 2013 08:00 CEST

Det er få som nevner at internasjonal adopsjon er en velprøvd og juridisk trygg måte å få barn på. En familieforøkelse av denne typen har også den ekstra bonusen at man gir et barn som allerede eksisterer, en ny framtid.

Det skriver informasjonskonsulent i Adopsjonsforum, Mia Gill Kristiansen, i innlegget «Internasjonal adopsjon i skyggen» i Dagbladet. Internasjonal adopsjon er blitt et «glemt» alternativ i debatten om nye måter å få barn på. Samtidig finnes det fremdeles mange barn i verden som trenger en familie.

Bør øke adopsjonsstøtten
Kristiansen mener også at stortingsflertallet bør gå inn for det de har programfestet i så mange år: å øke adopsjonsstøtten til folketrygdens grunnbeløp. Å øke adopsjonsstøtten fra kr  45 330 til kr 85 245 er en beskjeden utgift sammenlignet med beløpene staten vil bruke, hvis forslaget om å utvide antall offentlig støttede prøverørsforsøk, får gjennomslag.

Adopsjonsstøtten ble etablert for å gjøre det mulig for flere å adoptere. Det er ikke tilfelle per dags dato. En adopsjonsprosess koster i dag ca. 140 000 kroner, i tillegg kommer utgifter til reise og opphold når man skal hente barnet.

Les innlegget i Dagbladet fra 24.6.2013 her.

De tre adopsjonsforeningene InorAdopt, Adopsjonsforum og Verdens Barn driver for tiden en underskriftskampanje på nettsidene sine og på Facebook for å øke adopsjonsstøtten over kommende statsbudsjett.

Gå til Øk adopsjonsstøtten her.

Støtt underskriftskampanjen her.

Foto: f1uffster (Jeanie)

 

Adopsjonsforum er en humanitær forening som har internasjonal adopsjon som sitt hovedarbeidsfelt. Vårt utgangspunkt er at adopsjon skal være til barnets beste. Gjennom vår bistandsavdeling Bistand for barn, støtter vi også foreldreløse og forlatte barn som ikke er aktuelle for adopsjon.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy