Skip to main content

Tags

arctic frontiers

akvakultur

kyst og ferskvann

arktisk forskning

havmiljø

petroleum

russland

laboratorium

Akvaplan-niva leads Nansen Legacy cooperation with Russia: Mapping Barents Sea benthic fauna

Akvaplan-niva leads Nansen Legacy cooperation with Russia: Mapping Barents Sea benthic fauna

Nyheter   •   mai 11, 2018 12:18 CEST

On April 17, 2018 the Russian research vessel Dalniye Zelentsy departed from Murmansk for the Barents Sea. The research cruise was part of the Russian cooperation in the Nansen Legacy, led by Nansen Legacy partner Akvaplan-niva (APN). The cruise was a collaboration between APN and Murmansk Marine Biological Institute who have run joint research projects in the Barents Sea since 1989.

Ledige stillinger - Laboratorietekniker kjemi

Ledige stillinger - Laboratorietekniker kjemi

Nyheter   •   mai 02, 2018 11:45 CEST

Ledige stillinger - Laboratorietekniker marine bunndyr
Ledige stillinger - Identifiserer/taksonom

Ledige stillinger - Identifiserer/taksonom

Nyheter   •   mai 02, 2018 11:45 CEST

PhD defence and Post. Doctoral position for Emmelie Åström

PhD defence and Post. Doctoral position for Emmelie Åström

Nyheter   •   apr 23, 2018 14:56 CEST

Emmelie Åström successfully defended her PhD. thesis at UiT The Arctic University of Norway. The title of her thesis is: "Benthic communities at high-Arctic cold seeps: Faunal response to methane seepage in Svalbard". Her main supervisor has been Professor JoLynn Carroll, Akvaplan-niva and UiT The Arctic University of Norway.

Når rognkjeks rømmer fra oppdrettsmerder

Når rognkjeks rømmer fra oppdrettsmerder

Nyheter   •   mar 08, 2018 11:14 CET

I et forskningsprosjekt i regi av Akvaplan-niva og NIBIO har man undersøkt om det vil gi uheldig genetisk påvirkning dersom en villfanget rognkjeks rømmer fra en merd langt unna fangststedet. Prosjektet beskrives i en artikkel i Norsk Fiskeoppdrett og på ikyst.no. Prosjektleder hos Akvaplan-niva er Albert Imsland.

​The Nansen Legacy: Contributions from Akvaplan-niva

​The Nansen Legacy: Contributions from Akvaplan-niva

Nyheter   •   mar 08, 2018 09:44 CET

The Nansen Legacy is a multidisciplinary project to understand the natural and human influences on ice-covered Barents Sea ecosystem beyond the present ice edge. The Nansen Legacy is led by UiT the Arctic University of Tromsø and Akvaplan-niva as well as 7 other Norwegian research institutes are partners to the project.

Finmasket strømmodellering - viktig verktøy langs en forreven kyst

Finmasket strømmodellering - viktig verktøy langs en forreven kyst

Nyheter   •   feb 26, 2018 08:02 CET

Kysten av Norge består av tusenvis av holmer, skjær, øyer, trange sund og fjorder. Tradisjonelle havstrømsmodeller har som regel for grov oppløsning for modellering av strøm og spredning av masse i slike områder. Akvaplan-niva har løst denne utfordringen ved hjelp av FVCOM, en modell som åpner for å variere graden av oppløsning innenfor et område.

Påvirkning fra petroleumsvirksomhet i Norskehavet

Påvirkning fra petroleumsvirksomhet i Norskehavet

Nyheter   •   feb 20, 2018 16:50 CET

Det er ønskelig å utvikle en indikator for påvirkning fra petroleumsvirksomheten – "Sjøbunn i Norskehavet påvirket av hydrokarboner" – tilsvarende den som er under utvikling for Nordsjøen. For å oppnå dette har DNV GL og Akvaplan-niva på oppdrag fra Miljødirektoratett gått gjennom aktuelle overvåkingsresultater som er lagret i miljøovervåkingsdatabasen MOD.

Akvaplan-niva contributes to global reference database on bacteria

Akvaplan-niva contributes to global reference database on bacteria

Nyheter   •   feb 19, 2018 09:48 CET

Senior Scientist at Akvaplan-niva JoLynn Carroll is a member of The Earth Microbiome Project which work to characterize global microbial taxonomic and functional diversity for the benefit of the planet and humankind.The results from the project were published November 1 2017 in a paper co-authored by more than 300 researchers representing more than 160 institutions worldwide.

Akvaplan-niva collaboration with Japan

Akvaplan-niva collaboration with Japan

Nyheter   •   feb 16, 2018 15:59 CET

Professor Shosaku Kashiwada from Eastern Ocean University (Toyo University) in Tokyo Japan is an aquatic ecotoxicologist, primarily working on heavy metals and nanoparticles. In March Professor Kashiwade will speak at the Norwegian Environmental Toxicology Symposium (NETS) conference at Svalbard. This is the result of a long time collaboration with Akvaplan-niva.

​Kontrakt for økosystemovervåking ferskvann Norskehavet Nord (III) til Akvaplan-niva

​Kontrakt for økosystemovervåking ferskvann Norskehavet Nord (III) til Akvaplan-niva

Nyheter   •   feb 08, 2018 06:12 CET

Miljødirektoratet har vurdert tilbudene på anskaffelsen Økosystemovervåking i kystvann – Delprogram Norskehavet Nord (III) og besluttet at oppdraget går til Akvaplan-niva. Tildelingen er på opp mot 10 millioner kroner, avhengig av opsjoner. NIVA er samarbeidspartner.

Kystovervåking i Arktis - nytt prosjekt

Kystovervåking i Arktis - nytt prosjekt

Nyheter   •   feb 07, 2018 17:38 CET

Akvaplan-niva har mottatt prosjektfinansiering fra Norges Forskningsråds program Petromaks2. Prosjektet har tittelen: 'Environmental monitoring of Arctic coastal ecosystems: Sensitivity to petroleum pollution (Arctic EcoSens).' Prosjektleder er Paul Renaud.

Akvaplan-niva - 30 år med miljøovervåking offshore

Akvaplan-niva - 30 år med miljøovervåking offshore

Nyheter   •   feb 05, 2018 21:02 CET

Akvaplan-niva har i 30 år bedrevet miljøovervåking av offshore petroleumsvirksomhet. I 2018 oppdraget omfatter overvåkingen felt i Region V (Møreområdet; Ormen Lange på ca 900 m dyp), Region VI (Haltenbanken, en del grunnlagsundersøkelser), Region VII (Nordland; Aasta Hansteen på omtrent 1300 m dyp) og Region X (Barentshavet; Johan Castberg med flere).

FAAbulous science - video presenting our project on effects on ice algae from climate change in the Arctic

FAAbulous science - video presenting our project on effects on ice algae from climate change in the Arctic

Nyheter   •   jan 18, 2018 15:39 CET

The FAABulous project studies how ongoing climate change will affect the development of algae blooms in sea ice and water in a future Arctic ocean. To this end, we combine extensive seasonal data collection (automated and sampling) in two Arctic fjords with contrasting environmental conditions, experimental studies, and different modeling approaches. Project leader presents the project in a video.

Frozen Plastic: Plastic litter in the Arctic environment - an Arctic Frontiers side event

Frozen Plastic: Plastic litter in the Arctic environment - an Arctic Frontiers side event

Nyheter   •   jan 17, 2018 10:14 CET

​Ocean plastic pollution is a transboundary, complex, social, economic and environmental problem with no easy solution. It is everywhere on the planet, including the Arctic where it poses a major threat to ecosystems, fisheries, aquaculture and recreation and tourism industries. For Arctic Indigenous Peoples who rely on food from the land and sea, it has the potential to be a major health concern.

​A taste for jellyfish

​A taste for jellyfish

Nyheter   •   jan 02, 2018 13:36 CET

Scandinavian langoustine fisheries represents the third most valuable fishery in the North Sea and catches are rising in Norwegian waters. Delicious as langoustine are on our tables, few of us think about what they are eating on the sea floor. A study published in Nature Scientific Reports demonstrates that jellyfish can contribute significantly to langoustine diets in Norwegian fjords.

Akvaplan-niva til prestisjefulle OG21-Forum

Akvaplan-niva til prestisjefulle OG21-Forum

Nyheter   •   nov 08, 2017 10:53 CET

​I dag er Akvaplan-niva's direktør Salve Dahle invitert til å holde innlegg på OG21-Forum under sesjonen Nye olje- og gassteknologier og overførbare teknologier fra annen industri. Tittel på hans innlegg er "Bruk av glidere og droner for å innhente miljødata". Bakgrunnen er Akvaplan-niva sitt mangeårige petroleumsrelaterte miljøovervåkings- og forskningsarbeid samt forskningsprosjektet GLIDER.

​Melting sea ice may open polar oceans to new predators

​Melting sea ice may open polar oceans to new predators

Nyheter   •   okt 05, 2017 11:49 CEST

New publication on the consequences of melting sea ice by Tom J. Langbehn (University of Bergen) and Øystein Varpe (Akvaplan-niva/UNIS).

Akvaplan-niva søker akvatekniker til Forsøks- og innovasjonsstasjonen FISK

Akvaplan-niva søker akvatekniker til Forsøks- og innovasjonsstasjonen FISK

Nyheter   •   sep 12, 2017 15:59 CEST

Vår Forsøks- og innovasjonsstasjon Kraknes (FISK) utenfor Tromsø er sentral i utvikling av vår forskning og rådgivning for en bærekraftig framtid. Vi ønsker å supplere vårt team på FISK med en dyktig og engasjert akvatekniker. Vi kan tilby interessante og allsidige arbeidsoppgaver i et spennende, internasjonalt og dynamisk miljø.