Skip to main content

Tags

Arctic Frontiers

akvakultur

kyst og ferskvann

arktisk forskning

havmiljø

petroleum

russland

GLIDER

Fakta om lusemidler og reke

Fakta om lusemidler og reke

Nyheter   •   sep 16, 2019 19:06 CEST

Mulige miljøeffekter av kjemikalier som anvendes til lakselusbehandling i oppdrett er et tema som opptar både fiskere, forskere og fiskeoppdrettere. Graden av miljø-påvirkning i forbindelse med slik kjemikaliebruk er lite kjent. Akvaplan-niva har nylig gjennomført to FHF-finansierte prosjekt for å undersøke effekten av slike midler på eggbærende reker.

Hører torsken egentlig hjemme på Svalbard?

Hører torsken egentlig hjemme på Svalbard?

Nyheter   •   sep 15, 2019 09:30 CEST

Det kan være enklere for torsk å vandre nordover i et varmere klima, men kanskje er det ikke bare klimaet som styrer forekomsten av torsk i fjordene på Svalbard?

Stillingsannonse – Ny Administrerende direktør, Akvaplan-niva

Stillingsannonse – Ny Administrerende direktør, Akvaplan-niva

Nyheter   •   sep 12, 2019 12:29 CEST

Vi søker nå en ny administrerende direktør som skal bidra til å utvikle selskapet videre som leverandør av forskning og rådgiving som skaper konkurransefortrinn for våre kunder.

Algeoppblomstringen i nord

Algeoppblomstringen i nord

Nyheter   •   aug 26, 2019 12:19 CEST

Våren 2019 opplevde deler av Troms og Nordland en oppblomstring av giftige alger som tok livet av store mengder oppdrettslaks. Hva var årsaken til dette? Og kan vi hindre at det skjer igjen? Anton A. Giæver fra Akvaplan-niva har forfattet denne artikkelen basert på tidligere og vårens erfaringer fra algeoppblomstringen. Artikkelen har vært publisert i tidsskriftet Norsk Sjømat (Nr 4/2019)​.

ILA utbruddet i Kvænangen og smittespredning

ILA utbruddet i Kvænangen og smittespredning

Nyheter   •   aug 20, 2019 16:22 CEST

Akvaplan-niva har simulert strømforhold i nord (Troms/Finnmark) for å studere smittespredning mellom lokaliteter. På bakgrunn av dette har vi utviklet nettkartløsningen "havstraum.no" som viser strømkatalog og spredningssimulering for regionen. Dette verktøyet har nå vært tatt i bruk i forbindelse med et ILA-utbrudd i Kvænangen for å vurdere fare for smittespredning og kontrollområde.

Rømming fra landbaserte akvakulturanlegg

Rømming fra landbaserte akvakulturanlegg

Nyheter   •   aug 15, 2019 08:43 CEST

Denne uken besøk Gyda Wuttudal Lorås fra Akvaplan-niva NIVAs forsøksstasjon på Solbergstrand i Drøbak sammen med Stian Tandberg fra Norconsult. Formålet med besøket er å utarbeide en rømmingsteknisk rapport for stasjonen som skal utgjøre grunnlag for en brukstillatelse fra Fiskeridirektoratet.

​Gikk i dybden i Barentshavet

​Gikk i dybden i Barentshavet

Nyheter   •   aug 07, 2019 20:35 CEST

Forskere fra Akvaplan-niva har akkurat returnert fra et suksessfullt tokt til de sentrale delene av Barentshavet ombord på forskningfartøyet «Lance». Hensikten med toktet har vært å undersøke bunnfaunen i områder med både mye og lite snøkrabbe for å skaffe mer kunnskap om hvordan den påvirker miljøet.

Introduced species in Svalbard

Introduced species in Svalbard

Nyheter   •   aug 06, 2019 12:19 CEST

Akvaplan-niva has recently published a report from the project "Coastal biodiversity and introduced species in the Arctic, Norway". Through metabarcoding of 32 sediment samples from Kongsfjorden in Arctic Norway, the study concludes that metabarcoding has great potential for monitoring the presence of alien species in Arctic environmental samples and could be used to establish a baseline.

​Ecosystem studies in the CoArc project presented at Future Oceans conference

​Ecosystem studies in the CoArc project presented at Future Oceans conference

Nyheter   •   jul 29, 2019 11:44 CEST

From 17-21 June, partners in Work Package 1 of the CoArc project attended the IMBeR Future Oceans 2 conference in Brest, France. The project CoArc “A transatlantic innovation arena for sustainable development in the Arctic” is funded bythe Norwegian Ministry of Foreign Affairs’ grant scheme Arctic 2030. The project period is 2016-2020. Akvaplan-niva in Tromsø is leading the CoArc project.

Akvaplan-niva på offshoretokt i Barentshavet

Akvaplan-niva på offshoretokt i Barentshavet

Nyheter   •   jul 08, 2019 10:49 CEST

Akvaplan-niva avsluttet årets offshoretokt i Barentshavet på forsommeren. Toktet gikk non stop uten væravbrudd. 185 stasjoner med totalt 925 replikater og 174 bomskudd er tatt fra dybder som i snitt har ligget på 369 meter. Flott innsats fra hele gjengen.

Overvåkingsteknologi for blå utvikling: Bodøseminar

Overvåkingsteknologi for blå utvikling: Bodøseminar

Nyheter   •   jul 05, 2019 14:33 CEST

Ulike typer teknologi tas i økende grad i bruk til alt fra økt grunnleggende forståelsen av oseanografiske og økologiske prosesser i havet, til tilrettelegging for ny og bærekraftig bruk og høsting. Dette er tema på et seminar i regi av prosjektet GLIDER i Bodø 8. august. Prosjektet Glider består av tre ubemannede havdroner med ulike sensorer som samler data om oseanografi, meteorologi og biologi.

Akvaplan-niva på Forskningstorget - Aqua Nor i Trondheim

Akvaplan-niva på Forskningstorget - Aqua Nor i Trondheim

Nyheter   •   jun 28, 2019 12:47 CEST

Norges Forskningsråd arrangerer for andre gang "Forskningstorget" på Aqua Nor i Trondheim. Her samles forsknings-, innovasjons- og undervisningsmiljøene som er utstillere på Aqua Nor 2019. Basert på de positive erfaringene med Forskningstorget på Nor-Fishing 2018 der sju miljøer samarbeidet, har NFR i år invitert 14 institusjoner til å delta, inklusive Akvaplan-niva.

Giftalgens inntog i nord

Giftalgens inntog i nord

Nyheter   •   jun 28, 2019 11:49 CEST

Vi har nå lagt en hissig algeoppblomstring bak oss i deler av Troms og Nordland, og det ser heldigvis ut til at tilfellene med massedød av laks i merdene langs kysten over. Men det har smertet, og det vel ingen som har den fulle oversikt over hvilke skader oppblomstringen av Chrysochromulina leadbeateri totalt sett har medført. Og ingen vet vel heller hva som helt presist skjedde og hvorfor.

GLIDER prosjektet - bidrag til økt beredskap i nord

GLIDER prosjektet - bidrag til økt beredskap i nord

Nyheter   •   jun 18, 2019 13:03 CEST

​I dag innledet direktør ved Akvaplan-niva Salve Dahle på Arctic Drone Event 2019 som arrangeres på Framsenteret i Tromsø. I sitt foredrag oppsummerte han erfaringene etter 3 år med innsamling av havdata ved hjelp av såkalte glidere (ubemannede havdroner). Det overordnede temaet for arrangementet er anvendelse av autonome systemer til økt atomberedskap og miljøovervåkning i sårbare områder.

PEACE for miljøet: det prisvinnende miljøgiftprosjektet

PEACE for miljøet: det prisvinnende miljøgiftprosjektet

Nyheter   •   jun 04, 2019 16:41 CEST

Med forskningsprosjektet PEACE (Pollution and Ecosystem Adaptation to Changes in the Environment)skal man identifisere en mer realistisk metode for å studere økosystemeffekter av miljøgifter. PEACE-temaet markerte seg nylig på den prestisjetunge SETAC-konferansen i Helsinki og vant blant annet pris for beste plattformpresentasjon (SETAC - The society of Environmental Toxicology and Chemistry).

Pod og panel om sjødeponi

Pod og panel om sjødeponi

Nyheter   •   mai 30, 2019 12:14 CEST

Akvaplan-niva har i en årrekke forsket på miljøkonsekvenser av norsk mineralnæring, på land og i sjø. Studiene har vært gjennomført før, under og etter etablering av gruver. Denne uken deltok Guttorm Christensen fra Akvaplan-niva i en paneldebatt om sjødeponi i Finnmark samt at han bidro til en podcast om effekter av mineralnæring som er laget av SpareBank 1 Nord-Norge.

Akvaplan-niva: forskningstorg på Aqua Nor

Akvaplan-niva: forskningstorg på Aqua Nor

Nyheter   •   mai 21, 2019 14:02 CEST

På årets Aqua Nor i Trondheim deltar Akvaplan-niva på Forskningstorget i regi av Norges Forskningsråd (NFR). Har samler NFR alle FoU-institusjonene blant utstillerne på Aqua Nor. I år inkluderer dette i tillegg til Akvaplan-niva Havforskningsinstituttet, Nofima, Veterinærinstituttet, NINA, NORCE, SINTEF, NTNU, UiT Norges arktiske universitet, Nord universitet og NMBU, FHF, Innovasjon Norge og NFR

GLIDER prosjektet på Arctic Drone Event 2019

GLIDER prosjektet på Arctic Drone Event 2019

Nyheter   •   mai 21, 2019 11:11 CEST

Økt trafikk av reaktordrevne fartøy og transport av radioaktivt materiale i arktis gir nye utfordringer for beredskap og overvåkning. Hvilke ressurser kan vi bruke dersom det skjer en hendelse eller ulykke? Kan det få konsekvenser miljø, lokalsamfunn og næringsinteresser? Er kunnskapsgrunnlaget for å håndtere slike hendelser godt nok, og har vi de riktige verktøyene til å hjelpe oss?

Hva kan et kart fra 1539 fortelle oss om Lofotfisket?

Hva kan et kart fra 1539 fortelle oss om Lofotfisket?

Nyheter   •   mai 20, 2019 14:32 CEST

Kysten, sokkelkanten og havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen er senter for de tradisjonelle fiskeriene som strekker seg fra Møre til Finnmark og det blodrøde dyreplanktonet raudåte spiller en sentral rolle i dette. Helt nye satellittbilder viser supersvermer av raudåte i havoverflaten utenfor norskekysten. Nå undersøker vi om et kart fra 1539 kan gi svar på den enorme oppblomstringen.

Akvaplan-niva: «Moglegheitsstudie for framtidsretta akvakultur»

Akvaplan-niva: «Moglegheitsstudie for framtidsretta akvakultur»

Nyheter   •   mai 20, 2019 10:18 CEST

Akvaplan-niva vant ein ekstern konkurranse om muligghetsstudie for oppdrett som selskapet Gode Sirklar gjennomførte på vegne av kommunane Sund, Fjell og Øygarden (frå 2020 Nye Øygarden kommune). Akvaplan-niva har satt saman ei sterk fagleg prosjektgruppe med medarbeidarar frå Norconsult AS, Samfunns- og næringslivsforsking (SNF) ved Noregs Handelshøgskule og Høgskulen på Vestlandet.