Skip to main content

Tags

arctic frontiers

akvakultur

kyst og ferskvann

arktisk forskning

havmiljø

petroleum

russland

laboratorium

Siste nyheter

Kjemisk avlusing i oppdrett: fakta og føre-var

Kjemisk avlusing i oppdrett: fakta og føre-var

Nyheter   •   jan 05, 2019 12:28 CET

Lakselus er en betydelig utfordring for oppdrettsnæringen i Norge og årsaken til produksjonsnedgangen i næringen i perioden 2012-2017. Næringen tar i bruk en rekke metoder for å redusere mengden lakselus. Forskning utført av NORCE, Akvaplan-niva og Havforskningsinstituttet viser mulige negative miljøeffekter fra kjemiske lusemidler (bademidler) ved at disse påvirker andre arter enn lakselus.

​Akvaplan-niva og Norconsult styrker sitt samarbeid

​Akvaplan-niva og Norconsult styrker sitt samarbeid

Pressemeldinger   •   des 18, 2018 12:31 CET

Akvaplan-niva AS og Norconsult AS har blitt enige om en samarbeidsavtale som omfatter arbeid i akvakultur-markedet. Samarbeidet er allerede godt i gang.

Jellyfish - not only a nuisance

Jellyfish - not only a nuisance

Nyheter   •   des 17, 2018 13:28 CET

Many, probably most people think of jellyfish as a pest and a nuisance; a species that does not have any value in the food chain. Jellyfish have historically been regarded as a dead-end in the marine food chain, which means that the energy or nutrients ingested by jellyfish are not transferred to other marine animals. An article by Helge M. Markusson from the Fram Centre in Tromsø.

Verktøy for begrenset smittespredning mellom oppdrettsanlegg

Verktøy for begrenset smittespredning mellom oppdrettsanlegg

Nyheter   •   des 05, 2018 15:45 CET

Akvaplan-niva har på oppdrag for Troms og Finnmark fylkeskommuner simulert havstrømmer i Troms og Finnmark med hensikt å studere smittespredning mellom oppdrettsanlegg. Denne uken har Akvaplan-niva møter med mattilsynet i region Finnmark og region Troms og Svalbard hvor formålet er å orientere om våre modelleringsaktiviteter og nettkartløsningen "havstraum.no".

Nye arter og teknologi i oppdrett - Akvaplan-niva's bidrag

Nye arter og teknologi i oppdrett - Akvaplan-niva's bidrag

Nyheter   •   nov 29, 2018 09:16 CET

Akvaplan-niva er involvert i ulike gjennomføringen av ulike akvakultur-relaterte forskningsprosjekter, lovpålagte undersøkelser samt at vi bidrar med rådgivning til private og offentlige oppdrettsaktører. Denne uken holdt leder for vårt Bodø-kontor, Tormod Skålsvik, innlegg på Plankonferansen 2018 i Bodø. Tittel på hans innlegg var "Akvakultur- et felt i utvikling. Nye arter og ny teknologi.

Bærekraftig kystturisme

Bærekraftig kystturisme

Nyheter   •   nov 21, 2018 13:44 CET

Det er i dag fokus på at reiseliv langs kysten opptar areal, setter spor og beslaglegger utfartsområder. Vi på Akvaplan-niva er involvert i en rekke prosjekter for bærekraftig utvikling av kystnæringer, reiseliv inkludert. Nå leder vi et NFR finansiert prosjekt for utvikling av reiselivsbygg som kan plasseres midlertidig i områder hvor permanente bygninger ikke tjenlig ut fra miljøhensyn/økonomi.

​Den lange vegen frå vitskap til miljølovverk

​Den lange vegen frå vitskap til miljølovverk

Nyheter   •   nov 21, 2018 08:19 CET

I desse dagar arrangerast det andre partsmøtet for Minamata-konvensjonen om kvikksølv, eit lovverk som ein i stor grad kan takke norsk innsats og arktisk forsking for. Vegen fram til det globale lovverket for kvikksølv tok mest 15 år. Korleis fekk arktisk forsking ei så stor rolle for at lovverket kom til?

​Setting sail from Akvaplan-niva to VISTA scholarships

​Setting sail from Akvaplan-niva to VISTA scholarships

Nyheter   •   nov 16, 2018 14:59 CET

Akvaplan-niva develops environmental simulation technologies to visualize and interpret complex ocean processes in new ways. Many of our projects include supervision of Ph.D. and Master's level students and the training of early career scientists. Three early career scientists, trained by Akvaplan-niva specialists, are recent winners of the prestigious VISTA scholarship.

"A plasticized world" - Bilateral marine litter project presented in Moscow

"A plasticized world" - Bilateral marine litter project presented in Moscow

Nyheter   •   nov 07, 2018 21:43 CET

​This week Lionel Camus and Alexei Bambulyak from Akvaplan-niva visit Moscow to present the MALINOR project on marine litter in the Norwegian and Russian Arctic Seas. The event was the Norwegian-Russian seminar on Prevention of Marine Plastic Litter and Micro-plastics in the Barents Sea hosted by the Ministry of Nature Resources and Environment of Russia.

Russian interest in ocean drones - the Glider project goes abroad

Russian interest in ocean drones - the Glider project goes abroad

Nyheter   •   okt 31, 2018 10:57 CET

The Glider project, led by Akvaplan-niva in Tromsø Norway, was presented and met with great interest at two different events in Russia this year, NORWEB Gazprom workshop during Offshore Marintec Russia 2018 in St. Petersburg in October and in July at an event arranged by Rosneft in Murmansk.

Add my Pet - 1315 arter allerede inkludert!

Add my Pet - 1315 arter allerede inkludert!

Nyheter   •   okt 12, 2018 15:47 CEST

​Kunnskap om betydningen av biodiversitet for økosystemers struktur og funksjon er avgjørende for miljøforvaltning. FREE prosjektet, ledet av Akvaplan-niva, har etablert et fleksibelt og vitenskapelig sett solid rammeverk hvor resultater fra eksperimenter på dyr kan inkluderes og representere et beslutningsverktøy for økosystembasert forvaltning (ØBF). Dette rammeverket heter Add my Pet (AmP).

Akvaplan-niva om neste generasjons havovervåking - dronearrangement på Svalbard

Akvaplan-niva om neste generasjons havovervåking - dronearrangement på Svalbard

Nyheter   •   sep 05, 2018 11:23 CEST

18. september holder direktør ved Akvaplan-niva Salve Dahle innlegg på en konferanse om droner på UNIS i Longyearbyen. Tema for innlegg er miljøovervåking med havdroner i prosjektet GLIDER. Tittel : "Energy efficient AUVs: the next generation of marine environmental monitoring." Link til programmet under.

​Bøyer for havovervåking - Den norske Argo infrastrukturen

​Bøyer for havovervåking - Den norske Argo infrastrukturen

Nyheter   •   sep 04, 2018 10:32 CEST

NorArgo er et observasjonssystem for nordiske havområder bestående av batteridrevne bøyer, Argo-bøyer. NorArgo skal levere fysiske og biogeokjemiske data av høy kvalitet, i nær sanntid og med ukentlig tidsoppløsning. Datamaterialet vil være av betydning for forskning, overvåking og klimamodellering.

Arktisk Råd som "science broker": Minamata konvensjonen om kvikksølv

Arktisk Råd som "science broker": Minamata konvensjonen om kvikksølv

Nyheter   •   aug 21, 2018 11:37 CEST

Kvikksølv har vært identifisert som et miljøproblem i lang tid. Man ble også tidlig bevisst at håndteringen av kvikksølvproblemet måtte finne sted via internasjonal regulering. I en nylig publisert artikkel i Arctic Review on Law and Politics, analyseres Arktisk Råds rolle i prosessen fram mot signeringen av konvensjonen som skal regulere bruk og handel med kvikksølv, Minamata konvensjonen.

"Teknologi kan bedre sameksistens mellom fiskeri og akvakultur"

"Teknologi kan bedre sameksistens mellom fiskeri og akvakultur"

Nyheter   •   aug 10, 2018 10:46 CEST

"Teknologi kan bedre sameksistens mellom fiskeri og akvakultur". Dette var en av kommentarene som kom opp i diskusjonen på et seminar om blå næringer som ble arrangert av Akvaplan-niva og Nord Universitet i Bodø. Seminaret, som ble moderert av leder for Akvaplan-niva sin avdeling i Bodø Tormod Skålsvik, samlet 50 interesserte og engasjerte deltakere.

Marine droner bidrar til kunnskap for oppdrettsnæringen - seminar i Bodø 9. august

Marine droner bidrar til kunnskap for oppdrettsnæringen - seminar i Bodø 9. august

Nyheter   •   jul 06, 2018 13:25 CEST

I mai holdt leder for vårt Glider prosjekt, Lionel Camus, innlegg på Spaceport i Stavanger. Tittelen på hans foredrag var “New access to Ocean knowledge for aquaculture by using marine drones powered by space”. 9. august setter vi et videre fokus på anvendelsen av datamaterialet fra Glider prosjektet til oppdrettsformål på seminar i Bodø.

Protis akvaplani - "vår" børstemark omtalt i ny bok

Protis akvaplani - "vår" børstemark omtalt i ny bok

Nyheter   •   jul 06, 2018 10:19 CEST

Andrey Sikorski fra Akvaplan-niva er medforfatter av en ny bok om kalkrørsbyggende børstemark (Polychaeta, Serpulidae) i Polhavet. Arten er viktig i vurdering av miljøtilstand på hardbunn i fjære- og gruntvannsområder. En av børstemakkene som omtales i boka ble oppdaget i forbindelse Akvaplan-niva's arbeide med konsekvensutredning på Snøhvit og har fått navnet "Protis akvaplani".

The Argo buoy network - Euro-Argo ERIC meeting in Bergen

The Argo buoy network - Euro-Argo ERIC meeting in Bergen

Nyheter   •   jul 04, 2018 15:41 CEST

Akvaplan-niva is partner to the NorArgo2 project. 26-27 June the project leader the Institute of Marine Research hosted the Euro-Argo ERIC (European Research Infrastructure Consortium) Management Board meeting. 15 persons attended from nine European countries.

​Forskere finner superstimer av raudåte utenfor Lofoten og Vesterålen

​Forskere finner superstimer av raudåte utenfor Lofoten og Vesterålen

Nyheter   •   jun 28, 2018 15:45 CEST

Forskningsskipet FF Helmer Hanssen vært på tokt på sokkelen utenfor Lofoten og Vesterålen med prosjektet "SeaPatches" hvor fokus er på kartlegging av raudåte. Gjennom en kombinasjon av tradisjonell prøvetagning fra forskningsfartøyet og bruk av ubemannede fartøy utstyrt med sensorer, fant de store stimer av raudåte utenfor Lofoten og Vesterålen.

Phd study by Ana Sofia Aniceto - ​Tromsø whales studied by aerial drones

Phd study by Ana Sofia Aniceto - ​Tromsø whales studied by aerial drones

Nyheter   •   jun 20, 2018 15:39 CEST

We extend our warmest congratulations to Dr. Ana Sofia Aniceto who successfully defended her Ph.D. degree on 19 June 2018. Ana Sofia is part of an emerging field in the development and application of unmanned sampling technologies for marine environmental surveys and monitoring activities - a key focus area for Akvaplan-niva.