Skip to main content

Tags

arctic frontiers

akvakultur

kyst og ferskvann

arktisk forskning

havmiljø

petroleum

russland

laboratorium

Siste nyheter

Akvaplan-niva leads Nansen Legacy cooperation with Russia: Mapping Barents Sea benthic fauna

Akvaplan-niva leads Nansen Legacy cooperation with Russia: Mapping Barents Sea benthic fauna

Nyheter   •   mai 11, 2018 12:18 CEST

On April 17, 2018 the Russian research vessel Dalniye Zelentsy departed from Murmansk for the Barents Sea. The research cruise was part of the Russian cooperation in the Nansen Legacy, led by Nansen Legacy partner Akvaplan-niva (APN). The cruise was a collaboration between APN and Murmansk Marine Biological Institute who have run joint research projects in the Barents Sea since 1989.

Ledige stillinger - Laboratorietekniker marine bunndyr
Ledige stillinger - Identifiserer/taksonom

Ledige stillinger - Identifiserer/taksonom

Nyheter   •   mai 02, 2018 11:45 CEST

Ledige stillinger - Laboratorietekniker kjemi

Ledige stillinger - Laboratorietekniker kjemi

Nyheter   •   mai 02, 2018 11:45 CEST

PhD defence and Post. Doctoral position for Emmelie Åström

PhD defence and Post. Doctoral position for Emmelie Åström

Nyheter   •   apr 23, 2018 14:56 CEST

Emmelie Åström successfully defended her PhD. thesis at UiT The Arctic University of Norway. The title of her thesis is: "Benthic communities at high-Arctic cold seeps: Faunal response to methane seepage in Svalbard". Her main supervisor has been Professor JoLynn Carroll, Akvaplan-niva and UiT The Arctic University of Norway.

Akvaplan-niva åpner kontor i Bodø

Akvaplan-niva åpner kontor i Bodø

Pressemeldinger   •   apr 12, 2018 09:45 CEST

Akvaplan-niva åpner avdelingskontor i Bodø. Bakgrunnen for etableringen er at Nordland er Norges største havbruksfylke med et betydelig potensiale for videre utvikling. Akvaplan-niva har allerede mange kunder i Nordland og etablerer Bodø- kontoret for bedre å kunne følge opp både kunder og andre samarbeidspartnere i fylket.

Når rognkjeks rømmer fra oppdrettsmerder

Når rognkjeks rømmer fra oppdrettsmerder

Nyheter   •   mar 08, 2018 11:14 CET

I et forskningsprosjekt i regi av Akvaplan-niva og NIBIO har man undersøkt om det vil gi uheldig genetisk påvirkning dersom en villfanget rognkjeks rømmer fra en merd langt unna fangststedet. Prosjektet beskrives i en artikkel i Norsk Fiskeoppdrett og på ikyst.no. Prosjektleder hos Akvaplan-niva er Albert Imsland.

​The Nansen Legacy: Contributions from Akvaplan-niva

​The Nansen Legacy: Contributions from Akvaplan-niva

Nyheter   •   mar 08, 2018 09:44 CET

The Nansen Legacy is a multidisciplinary project to understand the natural and human influences on ice-covered Barents Sea ecosystem beyond the present ice edge. The Nansen Legacy is led by UiT the Arctic University of Tromsø and Akvaplan-niva as well as 7 other Norwegian research institutes are partners to the project.

​Markerer oppstart av storsatsing på arktisk forskning

​Markerer oppstart av storsatsing på arktisk forskning

Pressemeldinger   •   mar 06, 2018 09:17 CET

Denne uka samles 160 forskere, forskningsledere, representanter fra Norges forskningsråd, næring og forvaltning samt internasjonale samarbeidspartnere i Tromsø. De skal markere oppstarten av det nasjonale forskningsprosjektet Arven etter Nansen. Prosjektet ledes av UiT Norges arktiske universitet ved Marit Reigstad.

Pressekonferanse for storsatsingen "Arven etter Nansen" - i Tromsø 6. mars 2018

Pressekonferanse for storsatsingen "Arven etter Nansen" - i Tromsø 6. mars 2018

Pressemeldinger   •   mar 05, 2018 14:58 CET

Denne uken samles 130 forskere innen fagdisipliner som spenner fra marine bakterier og torsk til luft- og havstrømmer i Tromsø. Dette markerer starten på det unike forskningsprosjektet Arven etter Nansen. I forbindelse med oppstart av prosjektet inviterer vi til pressekonferanse: Sted: Foajeen i 2. etasje på Radisson Blu Hotell, Tromsø Tid: 6. mars klokka 13.30–14.00

Ubemannede fartøyer på eggakanten og i Vestfjorden

Ubemannede fartøyer på eggakanten og i Vestfjorden

Pressemeldinger   •   feb 28, 2018 07:54 CET

I uke 10 (5. – 11. mars 2018) vil 3 ubemannede havgående fartøyer (glidere) bli satt ut i sjøen utenfor Bodø. Fartøyene vil operere på norsk sokkel ut til eggakanten, i Vestfjorden og utenfor Lofoten og Vesterålen fram til medio september. I 2017 ble de samme fartøyene testet ut i samme område. De ble da satt ut utenfor Sandnessjøen og hentet opp igjen utenfor Bodø.

Finmasket strømmodellering - viktig verktøy langs en forreven kyst

Finmasket strømmodellering - viktig verktøy langs en forreven kyst

Nyheter   •   feb 26, 2018 08:02 CET

Kysten av Norge består av tusenvis av holmer, skjær, øyer, trange sund og fjorder. Tradisjonelle havstrømsmodeller har som regel for grov oppløsning for modellering av strøm og spredning av masse i slike områder. Akvaplan-niva har løst denne utfordringen ved hjelp av FVCOM, en modell som åpner for å variere graden av oppløsning innenfor et område.

Tusenvis av plastbiter er på vei mot Arktis

Tusenvis av plastbiter er på vei mot Arktis

Pressemeldinger   •   feb 24, 2018 11:12 CET

Havstrømmer frakter plastsøppel til Arktis fra hele verden. Lokale kilder bidrar også til plast i havet og plastsøppel finnes nå i alle arktiske marine habitater: langs kysten, på havoverflaten, i vannsøylen, i sjøis og på havbunnen. Forskere antar nå at en sjette store flytende «søppeløya» er i ferd med å dannes i Barentshavet mellom Novaja Semlja, Frans Josefs land og Svalbard.

Thousands of plastic pieces are heading towards the Arctic

Thousands of plastic pieces are heading towards the Arctic

Pressemeldinger   •   feb 24, 2018 11:06 CET

Scientists are now finding plastic debris in all Arctic marine habitats – along the coasts, at the surface, in the water column, in sea ice and on the sea floor. Scientific models are predicting a sixth major plastic garbage patch forming in the Barents Sea between Novaya Zemlya, Franz Josef Land and Svalbard.​

Påvirkning fra petroleumsvirksomhet i Norskehavet

Påvirkning fra petroleumsvirksomhet i Norskehavet

Nyheter   •   feb 20, 2018 16:50 CET

Det er ønskelig å utvikle en indikator for påvirkning fra petroleumsvirksomheten – "Sjøbunn i Norskehavet påvirket av hydrokarboner" – tilsvarende den som er under utvikling for Nordsjøen. For å oppnå dette har DNV GL og Akvaplan-niva på oppdrag fra Miljødirektoratett gått gjennom aktuelle overvåkingsresultater som er lagret i miljøovervåkingsdatabasen MOD.

Akvaplan-niva contributes to global reference database on bacteria

Akvaplan-niva contributes to global reference database on bacteria

Nyheter   •   feb 19, 2018 09:48 CET

Senior Scientist at Akvaplan-niva JoLynn Carroll is a member of The Earth Microbiome Project which work to characterize global microbial taxonomic and functional diversity for the benefit of the planet and humankind.The results from the project were published November 1 2017 in a paper co-authored by more than 300 researchers representing more than 160 institutions worldwide.

Akvaplan-niva collaboration with Japan

Akvaplan-niva collaboration with Japan

Nyheter   •   feb 16, 2018 15:59 CET

Professor Shosaku Kashiwada from Eastern Ocean University (Toyo University) in Tokyo Japan is an aquatic ecotoxicologist, primarily working on heavy metals and nanoparticles. In March Professor Kashiwade will speak at the Norwegian Environmental Toxicology Symposium (NETS) conference at Svalbard. This is the result of a long time collaboration with Akvaplan-niva.

​Kontrakt for økosystemovervåking ferskvann Norskehavet Nord (III) til Akvaplan-niva

​Kontrakt for økosystemovervåking ferskvann Norskehavet Nord (III) til Akvaplan-niva

Nyheter   •   feb 08, 2018 06:12 CET

Miljødirektoratet har vurdert tilbudene på anskaffelsen Økosystemovervåking i kystvann – Delprogram Norskehavet Nord (III) og besluttet at oppdraget går til Akvaplan-niva. Tildelingen er på opp mot 10 millioner kroner, avhengig av opsjoner. NIVA er samarbeidspartner.

Kystovervåking i Arktis - nytt prosjekt

Kystovervåking i Arktis - nytt prosjekt

Nyheter   •   feb 07, 2018 17:38 CET

Akvaplan-niva har mottatt prosjektfinansiering fra Norges Forskningsråds program Petromaks2. Prosjektet har tittelen: 'Environmental monitoring of Arctic coastal ecosystems: Sensitivity to petroleum pollution (Arctic EcoSens).' Prosjektleder er Paul Renaud.

Akvaplan-niva - 30 år med miljøovervåking offshore

Akvaplan-niva - 30 år med miljøovervåking offshore

Nyheter   •   feb 05, 2018 21:02 CET

Akvaplan-niva har i 30 år bedrevet miljøovervåking av offshore petroleumsvirksomhet. I 2018 oppdraget omfatter overvåkingen felt i Region V (Møreområdet; Ormen Lange på ca 900 m dyp), Region VI (Haltenbanken, en del grunnlagsundersøkelser), Region VII (Nordland; Aasta Hansteen på omtrent 1300 m dyp) og Region X (Barentshavet; Johan Castberg med flere).