Skip to main content

Tags

Arctic Frontiers

akvakultur

kyst og ferskvann

arktisk forskning

havmiljø

petroleum

Russland

akvakultur FoU

GLIDER

Siste nyheter

A warmer and more acid Arctic ocean: Challenges to marine organisms

A warmer and more acid Arctic ocean: Challenges to marine organisms

Nyheter   •   mai 27, 2020 12:00 CEST

The possible impacts of ocean acidification (OA) on Arctic marine ecosystems is a primary concern, especially on time scales beyond the next election, or beyond our own lifetimes. The Fram Centre’s Ocean Acidification Flagship seeks answers to this challenge.

Russia and Norway - Arctic collaboration platforms

Russia and Norway - Arctic collaboration platforms

Nyheter   •   mai 18, 2020 13:08 CEST

In 2017, Akvaplan-niva signed a Collaboration Agreement with Roscongress Foundation to strengthen cooperation between two Arctic forums – Arctic Frontiers (Norway) and Arctic: Territory of Dialogue (Russia). The next Arctic Frontiers will be held February 2021 and the next Arctic: Territory of Dialogue Forum will be arranged also in 2021, when Russia takes chairmanship in the Arctic Council

Alger som dreper fisk - er kysten klar?

Alger som dreper fisk - er kysten klar?

Nyheter   •   mai 15, 2020 15:19 CEST

​For ganske nøyaktig ett år siden så ble mine kollegaer ved Akvaplan-niva plutselig travle. Det kom inn meldinger om massedød av oppdrettslaks i Nordland og Troms. Våre feltarbeidere var ute på prøvetaking nesten døgnkontinuerlig og oseanografene våre fikk hendene fulle da de ble satt til å modellere sannsynlig algespredning. Vi spør om vi er beredt dersom situasjonen skulle oppstå på nytt?

Robot for kartlegging av havbunn

Robot for kartlegging av havbunn

Nyheter   •   mai 13, 2020 10:49 CEST

Akvaplan-niva samarbeider med selskapet Energi og Marine AS om en rekke kartleggingsprosjekt for akvakulturnæringen og myndigheter. Eksempler er alternative miljøundersøkelser ved hardbunn, faunakartlegging av havbunn, inspeksjon med ROV av forankring og bunnkartlegging med relativ hardhet.

Overvåking i referanseelver

Overvåking i referanseelver

Nyheter   •   mai 09, 2020 12:08 CEST

For å følge med på tilstanden til norsk natur overvåkes økosystemer og enkeltarter både på land og i vann gjennom en rekke overvåkingsprogrammer. Ett av programmene, «Overvåking i referanseelver» har gått over tre år med overvåking og nå er resultatene fra 2019 klare.

Kan taredyrking bli en industri?

Kan taredyrking bli en industri?

Nyheter   •   apr 29, 2020 12:47 CEST

Økt dyrking i sjø er nødvendig for å dekke behovene for mat, fôr og energi til en voksende verdensbefolkning. Det er ut fra dette et behov for å utrede potensialet til ulike arter for sjøproduksjon. Norge har lagt ned et betydelig arbeid i forskning og innovasjon på makroalger, blant annet i det nylig avsluttede prosjektet MACROSEA.

Fremmede ferskvannsfisk: Miljø-DNA i overvåking

Fremmede ferskvannsfisk: Miljø-DNA i overvåking

Pressemeldinger   •   apr 22, 2020 10:21 CEST

Protokoller for miljø-DNA av et utvalg fremmede fiskearter er nå klare til bruk som supplerende verktøy ved kartlegging og overvåking.

The Nansen Legacy project: 2019 report

The Nansen Legacy project: 2019 report

Nyheter   •   apr 22, 2020 10:18 CEST

​Last year, the Nansen Legacy set sail working for a more holistic understanding of the Arctic marine environment through the looking glass of the Barents Sea. Akvaplan-niva is involved in parts related to Russia in the project as well as in work on benthos. Akvaplan-niva is also coordinating the dialogue with the Nansen Legacy Reference Group.

Is cod becoming a stationary species in the Svalbard fjords?

Is cod becoming a stationary species in the Svalbard fjords?

Nyheter   •   apr 16, 2020 21:35 CEST

Climate warming is changing the distribution of marine species worldwide. To find out more about cod movements in the Arctic, Akvaplan-niva scientists, Dr. Hector Andrade and Dr. Michael Carroll, has led project "Effects of climate on cod life history and ecology along a temperate-arctic gradient". The study results have recently been published in the journal Polar Biology.

Boblegardin - utsikt til redusert støy ved undervannssprengning

Boblegardin - utsikt til redusert støy ved undervannssprengning

Nyheter   •   apr 08, 2020 15:42 CEST

Sprenging på sjøbunn medfører støy som kan ha negative miljøeffekter. Kystverket har derfor igangsatt et arbeid for å undersøke metoder for å redusere støy i forbindelse med slike undervannssprengninger. Kystverket engasjerte Akvaplan-niva AS og Quiet-Oceans SAS til å gjennomføre en analyse av støyspredning ved sprengninger under vann, samt evaluere effekten av boblegardin som avbøtende tiltak.

Hydrocarbon seeps fuel biological production in the Arctic Ocean

Hydrocarbon seeps fuel biological production in the Arctic Ocean

Nyheter   •   apr 03, 2020 16:47 CEST

Akvaplan-niva scientists has led a research team at the Centre for Arctic Gas Hydrate, Environment, and Climate and published a synthesis of findings on benthic communities at sites of methane gas seepage in the Arctic. The work sheds new light on a previously underappreciated energy resource for life in the Arctic in the context of the unique marine habitats and ecosystems they support.

Marin påvirkning fra lakseoppdrett

Marin påvirkning fra lakseoppdrett

Nyheter   •   apr 03, 2020 11:43 CEST

​Akvaplan-niva og NIVA har i 6 år arbeidet med prosjekt Marin overvåking. Prosjektet ble avsluttet i juni i 2019 og hovedrapporten publiseres i vår. I siste del av prosjektet "Marin overvåking Nordland" (MON), som ble gjennomført på oppdrag for NCE Aquaculture, var Thor Arne Hangstad hovedkoordinator for prøvetaking av vannmasser hos Akvaplan-niva.

Rigger til for ny oppdrettsovervåking

Rigger til for ny oppdrettsovervåking

Nyheter   •   mar 30, 2020 13:41 CEST

​Oppdrett i sjø innebærer utslipp av organisk materiale som kan ha effekter på bunnfauna. Som følge av dette så er oppdrettere pålagt å gjennomføre bunnundersøkelser etter standardiserte prosedyrer. Disse undersøkelsene er designet for bløtbunn. I dag legges flere lokaliteter til hard- eller blandingsbunn og Akvaplan-niva har derfor utviklet en rigg for undersøkelser av slike bunntyper.

New technology for aquaculture monitoring

New technology for aquaculture monitoring

Nyheter   •   mar 30, 2020 13:32 CEST

The monitoring of effects from open pen aquaculture is focusing on soft sediment and its fauna. Nowadays however, an increasing number of aquaculture sites are located over hard- and mixed bottom habitats. Based on guidelines from IMR Akvaplan-niva and partner Novamar, has designed a new technology for monitoring hard- and mixed bottom habitats.

Høy oppløsning på bunn

Høy oppløsning på bunn

Nyheter   •   mar 25, 2020 12:31 CET

Offentlig tilgjengelige bunnkart har lav grad av nøyaktighet og oppdrettsselskap får som følge av dette et betydelig merarbeid ved planlegging og utsett av anlegg. Nå har Akvaplan-niva og Energi og Marine AS, gjennomført en svært detaljert bunnkartlegging av 14 oppdrettslokaliteter med et flunkende nytt multistråle ekkolodd fra Kongsberg Maritime montert ombord vår eminente feltbåt MS Louise.

Fisketelling under gresk sol

Fisketelling under gresk sol

Nyheter   •   mar 24, 2020 16:54 CET

Akvaplan-niva er engasjert i mange prosjekter internasjonalt. For tiden setter korona en stopper for praktiske oppdrag med feltarbeid, men her en liten rapport fra i fjor høst og i februar hvor personell fra Akvaplan-niva besøkte Hellas i forbindelse med "Oppdrag NEMO". Totalt hadde vi 5 team på feltarbeid i tilsammen 6 uker.

​Microplastics in Nordic waters

​Microplastics in Nordic waters

Nyheter   •   mar 24, 2020 16:27 CET

To map plastic contamination levels in the Nordic Seas, scientists from NIVA and Akvaplan-niva have investigated samples of 5 marine bivalve species from 100 locations from the North and Baltic Seas to Svalbard and Greenland. The results show large geographical differences in the distribution patterns of microplastics in filter-feeding animals living on the seafloor.

Mikroplast i nordiske farvann

Mikroplast i nordiske farvann

Pressemeldinger   •   mar 23, 2020 11:39 CET

​I en studie av mikroplast har forskere fra Akvaplan-niva og NIVA undersøkt prøver av 5 ulike marine skjell fra 100 lokasjoner fra Nordsjøen og Østersjøen samt kysten utenfor Svalbard og Grønland. Forskerne finner store geografiske forskjeller distribusjonsmønster i de studerte områdene. Resultatene fra studien er publisert i en rapport som nylig ble utgitt av Miljødirektoratet.

Akvaplan-niva: levering av tjenester og smittehygieniske tiltak

Akvaplan-niva: levering av tjenester og smittehygieniske tiltak

Pressemeldinger   •   mar 19, 2020 16:57 CET

Akvaplan-niva følger Folkehelseinstituttets korona retningslinjer vedrørende smittevern og har fokus ​på hygiene i alle ledd! Vi prioriterer kundenes og egne ansattes helse, samtidig som vi tilbyr våre tjenester. Dette som en del av vårt bidrag til opprettholdelse av næringsaktivitet og viktige samfunnsfunksjoner i det som er en utfordrende tid i Norge og globalt.

​Hvorfor er Svalbard så interessant?

​Hvorfor er Svalbard så interessant?

Nyheter   •   mar 16, 2020 14:30 CET

Svalbardtraktaten er 100 år i år. Det er mange ulike syn på hva Svalbard betyr for norsk identitet, og hvorfor Svalbard er viktig. I denne artikkelen forfølger Akvaplan-niva forsker Larsen en mulig forklaring på Svalbards betydning, nemlig det at øygruppen ligger midt i vårt kommende marine og maritime matfat. Av Lars-Henrik Larsen, Akvaplan-niva