Otkumptbn7ntm4klot6e
Izwcwbr0rdjosgsvvdb6

Når rognkjeks rømmer fra oppdrettsmerder

Nyheter   •   mar 08, 2018 11:14 CET

I et forskningsprosjekt i regi av Akvaplan-niva og NIBIO har man undersøkt om det vil gi uheldig genetisk påvirkning dersom en villfanget rognkjeks rømmer fra en merd langt unna fangststedet. Prosjektet beskrives i en artikkel i Norsk Fiskeoppdrett og på ikyst.no. Prosjektleder hos Akvaplan-niva er Albert Imsland.

Nnwhir5q1w39nwaoyyii
R7fpnhz811akhobezs2h

​The Nansen Legacy: Contributions from Akvaplan-niva

Nyheter   •   mar 08, 2018 09:44 CET

The Nansen Legacy is a multidisciplinary project to understand the natural and human influences on ice-covered Barents Sea ecosystem beyond the present ice edge. The Nansen Legacy is led by UiT the Arctic University of Tromsø and Akvaplan-niva as well as 7 other Norwegian research institutes are partners to the project.

Adhs3daxj1mrzzneinxz

​Markerer oppstart av storsatsing på arktisk forskning

Pressemeldinger   •   mar 06, 2018 09:17 CET

Denne uka samles 160 forskere, forskningsledere, representanter fra Norges forskningsråd, næring og forvaltning samt internasjonale samarbeidspartnere i Tromsø. De skal markere oppstarten av det nasjonale forskningsprosjektet Arven etter Nansen. Prosjektet ledes av UiT Norges arktiske universitet ved Marit Reigstad.

Cbzaapyfzanzkkulmy9k
R7fpnhz811akhobezs2h

Pressekonferanse for storsatsingen "Arven etter Nansen" - i Tromsø 6. mars 2018

Pressemeldinger   •   mar 05, 2018 14:58 CET

Denne uken samles 130 forskere innen fagdisipliner som spenner fra marine bakterier og torsk til luft- og havstrømmer i Tromsø. Dette markerer starten på det unike forskningsprosjektet Arven etter Nansen. I forbindelse med oppstart av prosjektet inviterer vi til pressekonferanse: Sted: Foajeen i 2. etasje på Radisson Blu Hotell, Tromsø Tid: 6. mars klokka 13.30–14.00

Csv3rd9fdhevsjqofsd9
Tjadh8tiz1pxcrdn7omb

Ubemannede fartøyer på eggakanten og i Vestfjorden

Pressemeldinger   •   feb 28, 2018 07:54 CET

I uke 10 (5. – 11. mars 2018) vil 3 ubemannede havgående fartøyer (glidere) bli satt ut i sjøen utenfor Bodø. Fartøyene vil operere på norsk sokkel ut til eggakanten, i Vestfjorden og utenfor Lofoten og Vesterålen fram til medio september. I 2017 ble de samme fartøyene testet ut i samme område. De ble da satt ut utenfor Sandnessjøen og hentet opp igjen utenfor Bodø.

Zl60efj2zgapvwibbbjv
G7tr1hkbbesjdgkrzukp

Finmasket strømmodellering - viktig verktøy langs en forreven kyst

Nyheter   •   feb 26, 2018 08:02 CET

Kysten av Norge består av tusenvis av holmer, skjær, øyer, trange sund og fjorder. Tradisjonelle havstrømsmodeller har som regel for grov oppløsning for modellering av strøm og spredning av masse i slike områder. Akvaplan-niva har løst denne utfordringen ved hjelp av FVCOM, en modell som åpner for å variere graden av oppløsning innenfor et område.

Rrmbtqdcn9f2trykbqya
Zlwat3eixughawhkntij

Tusenvis av plastbiter er på vei mot Arktis

Pressemeldinger   •   feb 24, 2018 11:12 CET

Havstrømmer frakter plastsøppel til Arktis fra hele verden. Lokale kilder bidrar også til plast i havet og plastsøppel finnes nå i alle arktiske marine habitater: langs kysten, på havoverflaten, i vannsøylen, i sjøis og på havbunnen. Forskere antar nå at en sjette store flytende «søppeløya» er i ferd med å dannes i Barentshavet mellom Novaja Semlja, Frans Josefs land og Svalbard.

Jhfjph2rdmu4npox1b0x
Zlwat3eixughawhkntij

Thousands of plastic pieces are heading towards the Arctic

Pressemeldinger   •   feb 24, 2018 11:06 CET

Scientists are now finding plastic debris in all Arctic marine habitats – along the coasts, at the surface, in the water column, in sea ice and on the sea floor. Scientific models are predicting a sixth major plastic garbage patch forming in the Barents Sea between Novaya Zemlya, Franz Josef Land and Svalbard.​

Xg25sw3o9gpv2hmdj7lo
Duxfyphrxmvtxmgrsvqk

Påvirkning fra petroleumsvirksomhet i Norskehavet

Nyheter   •   feb 20, 2018 16:50 CET

Det er ønskelig å utvikle en indikator for påvirkning fra petroleumsvirksomheten – "Sjøbunn i Norskehavet påvirket av hydrokarboner" – tilsvarende den som er under utvikling for Nordsjøen. For å oppnå dette har DNV GL og Akvaplan-niva på oppdrag fra Miljødirektoratett gått gjennom aktuelle overvåkingsresultater som er lagret i miljøovervåkingsdatabasen MOD.

Tsuwyp706gnzx6cjizbe
Ml1oczu5lxgxcjmerthb

Akvaplan-niva contributes to global reference database on bacteria

Nyheter   •   feb 19, 2018 09:48 CET

Senior Scientist at Akvaplan-niva JoLynn Carroll is a member of The Earth Microbiome Project which work to characterize global microbial taxonomic and functional diversity for the benefit of the planet and humankind.The results from the project were published November 1 2017 in a paper co-authored by more than 300 researchers representing more than 160 institutions worldwide.

Om Akvaplan-niva

Skape verdier og bevisshet gjennom forskning

Akvaplan-niva tilbyr markedet forskning, råd og veiledning innen miljø og akvakultur.

Vår målsetting er å kombinere forskning, bransjekunnskap og erfaringer slik at vår rådgivning gir et godt grunnlag for å treffe gode beslutninger og bidrar til innovasjon, verdiskaping og trygge miljøoperasjoner for næringsliv, myndigheter og andre klienter i Norge og internasjonalt.

Våre kjerneaktiviteter er:
- Forskning og utvikling
- Ekspertrådgivning og beslutningsstøtte
- Teknologi og innovasjon

Vår portefølje inkluderer en rekke miljøovervåkingstjenester, miljørisiko- og konsekvensvurderinger, beredskapsanalyser, arktisk miljøforskning, akvakultur design og ledelse, FoU på nye akvakulturarter og utfordringer innen tradisjonell merdoppdrett av laks, og en rekke akkrediterte miljø, -tekniske og analytiske tjenester.

Adresse

  • Akvaplan-niva
  • Hjalmar Johansensgt. 14
  • 9007 Tromsø
  • Norway