Verktøy for begrenset smittespredning mellom oppdrettsanlegg

Nyheter   •   des 05, 2018 15:45 CET

Akvaplan-niva har på oppdrag for Troms og Finnmark fylkeskommuner simulert havstrømmer i Troms og Finnmark med hensikt å studere smittespredning mellom oppdrettsanlegg. Denne uken har Akvaplan-niva møter med mattilsynet i region Finnmark og region Troms og Svalbard hvor formålet er å orientere om våre modelleringsaktiviteter og nettkartløsningen "havstraum.no".

Nye arter og teknologi i oppdrett - Akvaplan-niva's bidrag

Nyheter   •   nov 29, 2018 09:16 CET

Akvaplan-niva er involvert i ulike gjennomføringen av ulike akvakultur-relaterte forskningsprosjekter, lovpålagte undersøkelser samt at vi bidrar med rådgivning til private og offentlige oppdrettsaktører. Denne uken holdt leder for vårt Bodø-kontor, Tormod Skålsvik, innlegg på Plankonferansen 2018 i Bodø. Tittel på hans innlegg var "Akvakultur- et felt i utvikling. Nye arter og ny teknologi.

Bærekraftig kystturisme

Nyheter   •   nov 21, 2018 13:44 CET

Det er i dag fokus på at reiseliv langs kysten opptar areal, setter spor og beslaglegger utfartsområder. Vi på Akvaplan-niva er involvert i en rekke prosjekter for bærekraftig utvikling av kystnæringer, reiseliv inkludert. Nå leder vi et NFR finansiert prosjekt for utvikling av reiselivsbygg som kan plasseres midlertidig i områder hvor permanente bygninger ikke tjenlig ut fra miljøhensyn/økonomi.

​Den lange vegen frå vitskap til miljølovverk

Nyheter   •   nov 21, 2018 08:19 CET

I desse dagar arrangerast det andre partsmøtet for Minamata-konvensjonen om kvikksølv, eit lovverk som ein i stor grad kan takke norsk innsats og arktisk forsking for. Vegen fram til det globale lovverket for kvikksølv tok mest 15 år. Korleis fekk arktisk forsking ei så stor rolle for at lovverket kom til?

​Setting sail from Akvaplan-niva to VISTA scholarships

Nyheter   •   nov 16, 2018 14:59 CET

Akvaplan-niva develops environmental simulation technologies to visualize and interpret complex ocean processes in new ways. Many of our projects include supervision of Ph.D. and Master's level students and the training of early career scientists. Three early career scientists, trained by Akvaplan-niva specialists, are recent winners of the prestigious VISTA scholarship.

"A plasticized world" - Bilateral marine litter project presented in Moscow

Nyheter   •   nov 07, 2018 21:43 CET

​This week Lionel Camus and Alexei Bambulyak from Akvaplan-niva visit Moscow to present the MALINOR project on marine litter in the Norwegian and Russian Arctic Seas. The event was the Norwegian-Russian seminar on Prevention of Marine Plastic Litter and Micro-plastics in the Barents Sea hosted by the Ministry of Nature Resources and Environment of Russia.

Russian interest in ocean drones - the Glider project goes abroad

Nyheter   •   okt 31, 2018 10:57 CET

The Glider project, led by Akvaplan-niva in Tromsø Norway, was presented and met with great interest at two different events in Russia this year, NORWEB Gazprom workshop during Offshore Marintec Russia 2018 in St. Petersburg in October and in July at an event arranged by Rosneft in Murmansk.

Add my Pet - 1315 arter allerede inkludert!

Nyheter   •   okt 12, 2018 15:47 CEST

​Kunnskap om betydningen av biodiversitet for økosystemers struktur og funksjon er avgjørende for miljøforvaltning. FREE prosjektet, ledet av Akvaplan-niva, har etablert et fleksibelt og vitenskapelig sett solid rammeverk hvor resultater fra eksperimenter på dyr kan inkluderes og representere et beslutningsverktøy for økosystembasert forvaltning (ØBF). Dette rammeverket heter Add my Pet (AmP).

Akvaplan-niva om neste generasjons havovervåking - dronearrangement på Svalbard

Nyheter   •   sep 05, 2018 11:23 CEST

18. september holder direktør ved Akvaplan-niva Salve Dahle innlegg på en konferanse om droner på UNIS i Longyearbyen. Tema for innlegg er miljøovervåking med havdroner i prosjektet GLIDER. Tittel : "Energy efficient AUVs: the next generation of marine environmental monitoring." Link til programmet under.

​Bøyer for havovervåking - Den norske Argo infrastrukturen

Nyheter   •   sep 04, 2018 10:32 CEST

NorArgo er et observasjonssystem for nordiske havområder bestående av batteridrevne bøyer, Argo-bøyer. NorArgo skal levere fysiske og biogeokjemiske data av høy kvalitet, i nær sanntid og med ukentlig tidsoppløsning. Datamaterialet vil være av betydning for forskning, overvåking og klimamodellering.

Om Akvaplan-niva

Skape verdier og bevisshet gjennom forskning

Akvaplan-niva tilbyr markedet forskning, råd og veiledning innen miljø og akvakultur.

Vår målsetting er å kombinere forskning, bransjekunnskap og erfaringer slik at vår rådgivning gir et godt grunnlag for å treffe gode beslutninger og bidrar til innovasjon, verdiskaping og trygge miljøoperasjoner for næringsliv, myndigheter og andre klienter i Norge og internasjonalt.

Våre kjerneaktiviteter er:
- Forskning og utvikling
- Ekspertrådgivning og beslutningsstøtte
- Teknologi og innovasjon

Vår portefølje inkluderer en rekke miljøovervåkingstjenester, miljørisiko- og konsekvensvurderinger, beredskapsanalyser, arktisk miljøforskning, akvakultur design og ledelse, FoU på nye akvakulturarter og utfordringer innen tradisjonell merdoppdrett av laks, og en rekke akkrediterte miljø, -tekniske og analytiske tjenester.

Adresse

  • Akvaplan-niva
  • Hjalmar Johansensgt. 14
  • 9007 Tromsø
  • Norway