Marine recycling cluster - mot global forsøpling

Nyheter   •   jun 03, 2020 12:03 CEST

​Akvaplan-niva AS er medlem i bedriftsklyngen Marine Recycling Cluster (MRC). Klyngen, som har tatt mål av seg til å bli Norges teknologiske spydspiss i kampen mot global marin forsøpling, har gjort kartlegging til ett av sine hovedverktøy i et konsept som kalles Marine Clean-up Toolbox.

The melting Arctic: how algal blooms change in rapidly warming seas

Nyheter   •   jun 03, 2020 11:46 CEST

Arctic environments are changing rapidly. Clearly this poses challenges to ecosystems, but we do not yet understand the consequences in their full complexity. However, we know that the first response to sea ice decline, ocean acidification, and warmer waters happens at the level of unicellular algae.

Anu Fredrikson ny direktør for Arctic Frontiers

Pressemeldinger   •   jun 02, 2020 11:51 CEST

Arctic Frontiers har utviklet seg til en viktig plattform for tematikken bærekraftig verdiskaping i Arktis. Vi er nå glade for å kunne melde ansettelse av Anu Fredrikson som ny direktør for organisasjonen. "Fredrikson har bred erfaring fra arbeide med arktiske tema og med henne får vi en meget kvalifisert leder ", sier administrerende direktør i Akvaplan-niva Merete Kristiansen.

Biosensors in Arctic bivalves for environmental monitoring

Nyheter   •   mai 29, 2020 12:19 CEST

Monitoring the quality of ocean water is important, for various societal, economic and ecological reasons. But it is also costly and time-consuming, and the monitoring task itself can sometimes put humans at risk. We are looking for better ways to monitor water quality in high-risk environments.

A warmer and more acid Arctic ocean: Challenges to marine organisms

Nyheter   •   mai 27, 2020 12:00 CEST

The possible impacts of ocean acidification (OA) on Arctic marine ecosystems is a primary concern, especially on time scales beyond the next election, or beyond our own lifetimes. The Fram Centre’s Ocean Acidification Flagship seeks answers to this challenge.

Russia and Norway - Arctic collaboration platforms

Nyheter   •   mai 18, 2020 13:08 CEST

In 2017, Akvaplan-niva signed a Collaboration Agreement with Roscongress Foundation to strengthen cooperation between two Arctic forums – Arctic Frontiers (Norway) and Arctic: Territory of Dialogue (Russia). The next Arctic Frontiers will be held February 2021 and the next Arctic: Territory of Dialogue Forum will be arranged also in 2021, when Russia takes chairmanship in the Arctic Council

Alger som dreper fisk - er kysten klar?

Nyheter   •   mai 15, 2020 15:19 CEST

​For ganske nøyaktig ett år siden så ble mine kollegaer ved Akvaplan-niva plutselig travle. Det kom inn meldinger om massedød av oppdrettslaks i Nordland og Troms. Våre feltarbeidere var ute på prøvetaking nesten døgnkontinuerlig og oseanografene våre fikk hendene fulle da de ble satt til å modellere sannsynlig algespredning. Vi spør om vi er beredt dersom situasjonen skulle oppstå på nytt?

Robot for kartlegging av havbunn

Nyheter   •   mai 13, 2020 10:49 CEST

Akvaplan-niva samarbeider med selskapet Energi og Marine AS om en rekke kartleggingsprosjekt for akvakulturnæringen og myndigheter. Eksempler er alternative miljøundersøkelser ved hardbunn, faunakartlegging av havbunn, inspeksjon med ROV av forankring og bunnkartlegging med relativ hardhet.

Overvåking i referanseelver

Nyheter   •   mai 09, 2020 12:08 CEST

For å følge med på tilstanden til norsk natur overvåkes økosystemer og enkeltarter både på land og i vann gjennom en rekke overvåkingsprogrammer. Ett av programmene, «Overvåking i referanseelver» har gått over tre år med overvåking og nå er resultatene fra 2019 klare.

Kan taredyrking bli en industri?

Nyheter   •   apr 29, 2020 12:47 CEST

Økt dyrking i sjø er nødvendig for å dekke behovene for mat, fôr og energi til en voksende verdensbefolkning. Det er ut fra dette et behov for å utrede potensialet til ulike arter for sjøproduksjon. Norge har lagt ned et betydelig arbeid i forskning og innovasjon på makroalger, blant annet i det nylig avsluttede prosjektet MACROSEA.

Kontaktpersoner 51 kontaktpersoner

Om Akvaplan-niva

Skape verdier og bevisshet gjennom forskning

Akvaplan-niva tilbyr markedet forskning, råd og veiledning innen miljø og akvakultur.

Vår målsetting er å kombinere forskning, bransjekunnskap og erfaringer slik at vår rådgivning gir et godt grunnlag for å treffe gode beslutninger og bidrar til innovasjon, verdiskaping og trygge miljøoperasjoner for næringsliv, myndigheter og andre klienter i Norge og internasjonalt.

Våre kjerneaktiviteter er:
- Forskning og utvikling
- Ekspertrådgivning og beslutningsstøtte
- Teknologi og innovasjon

Vår portefølje inkluderer en rekke miljøovervåkingstjenester, miljørisiko- og konsekvensvurderinger, beredskapsanalyser, arktisk miljøforskning, akvakultur design og ledelse, FoU på nye akvakulturarter og utfordringer innen tradisjonell merdoppdrett av laks, og en rekke akkrediterte miljø, -tekniske og analytiske tjenester.

Adresse

  • Akvaplan-niva
  • Hjalmar Johansensgt. 14
  • 9007 Tromsø
  • Norway