Skip to main content

Utenriksdepartementet støtter Akvaplan-nivas prosjekt CoArc

Nyhet   •   jan 26, 2016 12:00 CET

Akvaplan-niva i Tromsø har fått støtte til et prosjekt under UDs tilskuddsordning Arktis 2030. Prosjektet heter "A transatlantic innovation arena for sustainable development in the Arctic (CoArc)". Støttebeløpet er på 14,3 millioner og prosjektperioden er 2016-2020.

Prosjektet er i tråd med sentrale Arktis 2030-kriterier som internasjonalt samarbeid, næringsliv, kunnskap, miljøvern, og sikkerhet og beredskap. Primær målgruppe for prosjektet er petroleumsindustrien, som også deltar som partner i prosjektet. Andre partnere er: UiT Norges Arktiske Universitet, Havforskningsinstituttet, IRIS Internasjonale Forskningsinstitutt i Stavanger og den kanadiske institusjonen Fisheries & Ocean. De ulike partnerne vil bidra med betydelige egne ressurser inn i prosjektet.

Hva er bakteppet for CoArc?

Norge og andre arktiske land i Nord-Atlanteren har store naturressurser i sine havområder i form av fiskerier og petroleumsforekomster. En grunnleggende utfordring er å få tilgang til og utvikle disse verdiene på en bærekraftig måte som ivaretar hensynet til regionens unike karakteristika. For å løse dette kreves det innovative løsninger og internasjonalt samarbeid.

Hva er fokus i CoArc?

Prosjektet skal bidra til å utvikle fremtidsrettede og kosteffektive løsninger for miljøovervåkning og risikovurdering for offshore-virksomhet i nordlige farvann. Særlig vekt vil bli lagt på utvikling av beslutningsstøtteverktøy for god forvaltning av det arktiske miljøet.

Hvorfor får CoArc støtte fra Utenriksdepartementet?

CoArc vil gi viktige bidrag til å utvikle potensialet for ansvarlig utnyttelse av petroleumsressurser i nordlige områder. Det er av stor betydning at det fremskaffes kunnskap og formuleres løsninger som tar hensyn til de særlige utfordringene som finnes i arktiske farvann. Prosjektet er med på å realisere regjeringens nordområdepolitikk. CoArc er videre et eksempel på en innovasjonsklynge som bygger på ekspertise og ressurser i nord. Det inkluderer investeringer fra internasjonal petroleumsindustri for å støtte innovasjon drevet fram av privat sektor kombinert med tette koplinger til universitetsmiljøer.

Foto: CoArc studieområdeKommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Personvernerklæring</a>.