Skip to main content

Pressemeldinger Se alle 7 treff

Lusemidlers effekt på egg-bærende reker

Lusemidlers effekt på egg-bærende reker

Pressemeldinger   •   aug 06, 2019 16:05 CEST

Dypvannsreker har blitt observert uten rogn på tidspunkt på året der de normalt skal ha rogn, og det er reist spørsmål om dette kan knyttes til eksponering for bademidler brukt mot lakselus i oppdrett. Akvaplan-niva har med bakgrunn i dette gjennomført et FHF-finansiert prosjekt hvor målsetningen har vært å undersøke effekter av lave konsentrasjoner av slike midler på egg-bærende dypvannreke.

Akvaplan-niva leder utredning om nye oppdrettsarter i Norge

Akvaplan-niva leder utredning om nye oppdrettsarter i Norge

Pressemeldinger   •   jan 29, 2019 09:39 CET

Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Forskningsrådet i oppdrag å hente inn mer kunnskap om nye marine arter. Akvaplan-niva AS skal lede arbeidet på vegne av Forskningsrådet. Arbeidet vil bli gjort i samarbeid med Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA), Havforskningsinstituttet (HI) og Samfunns- og næringslivsforskning (SNF).

​Akvaplan-niva og Norconsult styrker sitt samarbeid

​Akvaplan-niva og Norconsult styrker sitt samarbeid

Pressemeldinger   •   des 18, 2018 12:31 CET

Akvaplan-niva AS og Norconsult AS har blitt enige om en samarbeidsavtale som omfatter arbeid i akvakultur-markedet. Samarbeidet er allerede godt i gang.

Akvaplan-niva åpner kontor i Bodø

Pressemeldinger   •   apr 12, 2018 09:45 CEST

Akvaplan-niva åpner avdelingskontor i Bodø. Bakgrunnen for etableringen er at Nordland er Norges største havbruksfylke med et betydelig potensiale for videre utvikling. Akvaplan-niva har allerede mange kunder i Nordland og etablerer Bodø- kontoret for bedre å kunne følge opp både kunder og andre samarbeidspartnere i fylket.

Nyheter Se alle 42 treff

Fakta om lusemidler og reke

Fakta om lusemidler og reke

Nyheter   •   sep 16, 2019 19:06 CEST

Mulige miljøeffekter av kjemikalier som anvendes til lakselusbehandling i oppdrett er et tema som opptar både fiskere, forskere og fiskeoppdrettere. Graden av miljø-påvirkning i forbindelse med slik kjemikaliebruk er lite kjent. Akvaplan-niva har nylig gjennomført to FHF-finansierte prosjekt for å undersøke effekten av slike midler på eggbærende reker.

Stillingsannonse – Ny Administrerende direktør, Akvaplan-niva

Stillingsannonse – Ny Administrerende direktør, Akvaplan-niva

Nyheter   •   sep 12, 2019 12:29 CEST

Vi søker nå en ny administrerende direktør som skal bidra til å utvikle selskapet videre som leverandør av forskning og rådgiving som skaper konkurransefortrinn for våre kunder.

Algeoppblomstringen i nord

Algeoppblomstringen i nord

Nyheter   •   aug 26, 2019 12:19 CEST

Våren 2019 opplevde deler av Troms og Nordland en oppblomstring av giftige alger som tok livet av store mengder oppdrettslaks. Hva var årsaken til dette? Og kan vi hindre at det skjer igjen? Anton A. Giæver fra Akvaplan-niva har forfattet denne artikkelen basert på tidligere og vårens erfaringer fra algeoppblomstringen. Artikkelen har vært publisert i tidsskriftet Norsk Sjømat (Nr 4/2019)​.

ILA utbruddet i Kvænangen og smittespredning

ILA utbruddet i Kvænangen og smittespredning

Nyheter   •   aug 20, 2019 16:22 CEST

Akvaplan-niva har simulert strømforhold i nord (Troms/Finnmark) for å studere smittespredning mellom lokaliteter. På bakgrunn av dette har vi utviklet nettkartløsningen "havstraum.no" som viser strømkatalog og spredningssimulering for regionen. Dette verktøyet har nå vært tatt i bruk i forbindelse med et ILA-utbrudd i Kvænangen for å vurdere fare for smittespredning og kontrollområde.

Bilder Se alle 12 treff

Nye Øygarden team

Nye Øygarden team

Lisens Bruk i media
Last ned
Størrelse

876 KB • 2336 x 1444 px

Akvaplan-niva og Norconsult

Akvaplan-niva og Norconsult

Lisens Bruk i media
Fotograf/kilde Akvaplan-niva
Last ned
Størrelse

5.54 MB • 4032 x 3024 px

Jellyfarm prosjektet

Jellyfarm prosjektet

Lisens Creative Commons navngivelse
Fotograf/kilde Magnhild Torper
Last ned
Størrelse

232 KB • 1600 x 1200 px

Manet "Periphylla", JellyFarm prosjektet

Manet "Periphylla", Jelly...

Lisens Creative Commons navngivelse
Fotograf/kilde Graihagh Hardinge
Last ned
Størrelse

262 KB • 1600 x 1200 px

Dokumenter Se alle 12 treff

Kontaktpersoner Se alle 15 treff

 • Seniorrådgiver
 • Akvakultur
 • pekgr.charlmneiu.ejymaudussh@aarkvbzapjplaatn.wxnifavauz.nkrogs
 • +47 416 76 829
Kontorsted Alta

 • Seniorrådgiver
 • Seksjonsleder Akvakultur
 • spvzaruxbouee@cvakmkvakmplioanhx.nknivuqa.fgnonc
 • +47 950 58 338
Arbeidssted: Tromsø

 • Rådgiver
 • gwafl@wmaksevawgpltjangf.nhtivlza.pvnogr
 • 46877861
Kontorsted: Bodø