Skip to main content

Strømprisen følger oljeprisen oppover

Pressemelding   •   jun 01, 2016 06:00 CEST

Strømprisen har fulgt med oljeprisen oppover, melder Andreas Myhre, direktør for krafthandel, i månedens priskommentar fra LOS Energy.

Akkurat nå er det ingenting som påvirker prisen på strøm mer enn prisen på olje. Det betyr at hendelser i Midt-Østen, Venezuela og Afrika bestemmer hva du betaler for strøm på Sørlandet.

– Selv flom og nesten-flom i flere deler av landet, som vanligvis fører til lavere strømpriser, har ikke klart å motvirke effekten av stigende oljepris. Strømprisen har fulgt med oppover, sier Andreas Myhre, direktør for krafthandel i LOS Energy.

Dermed er det slutt på årets bunnpris-rekorder. I mai havnet strømprisen på Sørlandet på 21 øre/kWh. Det er riktignok lavere enn snittprisen for mai måned de siste 14 årene, men dyrere enn mai både i fjor og i forfjor.

– Ressurssituasjonen, altså tilgangen på vann for vannkraftprodusentene, er noe dårligere enn hva vi har sett de siste årene, og derfor holder prisene seg noe sterkere i år, forklarer Myhre.

I markedet forventes det at prisene holder seg på samme nivå ut året, med mulighet for noe lavere priser i sommer. Både spotprisen og fremtidsprisene har løftet seg noe den siste måneden på grunn av høyere olje- og kullpris.

Stigende oljepriser gir stigende strømpriser
Olje og strøm er energi, men har ellers lite til felles. Likevel ser vi stor samvariasjon mellom oljepriser og strømpriser. De laveste strømprisene i år ble registrert i februar. Det samme gjelder oljeprisen. Laveste døgnpris på strøm i år ble notert 7. februar, med 14,1 øre/kWh i snitt for Norden. Knappe to uker i forveien bunnet oljeprisen ut på 27 dollar. Siden har både oljeprisen og strømprisen hatt en stigende trend.

– Vanligvis er det temperatur og nedbør som i stor grad bestemmer den nordiske strømprisen. Men overføringskabler til utlandet gjør at også kraftprisen i Nederland og Tyskland spiller inn. Mye av kraftproduksjonen i Europa er basert på kullkraft, og dermed har råvareprisene stor betydning for det europeiske prisnivået på kraft. Oljeprisen påvirker kullprisen. Derfor kan vi si at OPEC på mange måter er med på å bestemme nivået på strømprisen i Norden, forklarer Myhre.

For tiden er det mye fokus på oljeprisen, som ligger rundt 50 dollar fatet. Analytikere i inn- og utland forventer priser opp mot 60-70 dollar i løpet av året, men mange faktorer kan bidra til at oljeprisen også faller i månedene fremover.

– Om oljeprisen stiger til 70 dollar, er det stor sjanse for at vi vil se høyere strømpriser. Men vått og mildt vær utover høsten kan også kunne presse strømprisen nedover, sier Myhre.

Om LOS Energy

  • LOS AS eier og driver de to merkevarene LOS Energy og LOS som opererer i hhv bedrifts- og      privatmarkedet i Norden og Norge.
  • Med et årlig salg på ca 8 TWh (årsforbruk til ca 500.000 husstander) er LOS Energy største      energileverandør i det norske bedriftsmarkedet
  • Siden 2007 har LOS AS hatt en portefølje i vekst. Kjernevirksomheten er å redusere energikostnadene vil våre kunder ved å selge, forvalte og identifisere energiløsninger tilpasset kundens behov.
  • LOS AS er et heleid datterselskap av Agder Energi AS med hovedkontor i Kristiansand og regionskontorer på Lysaker, i Gøteborg og Arendal.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.