Skip to main content

Tags

Brukerrepresentant utelates fra anbudsprosessen

Brukerrepresentant utelates fra anbudsprosessen

Pressemeldinger   •   aug 29, 2019 10:32 CEST

Sykehusinnkjøp har ikke innkalt brukerrepresentanten når spesilistutvalget skal vurdere innkjøp av hivmedisiner for de neste tre årene. De mener at det for holde at han blir orientert om resultatet av avgjørelsen. HivNorge mener dette er oppsiktsvekkende og alvorlig.

PrEP reduserer nye tilfeller av hiv

PrEP reduserer nye tilfeller av hiv

Pressemeldinger   •   jul 10, 2019 13:38 CEST

​Det er ikke kun i Norge man kan takke den forebyggende hivmedisinen PrEP for nedgang i antall nye tilfeller av hiv. Australia har registrert en nedgang på 23 prosent de siste fem årene. Samtidig er HivNorge bekymret for PrEP-ordningen her i landet. HivNorge ber helseministeren om at han sikrer at PrEP kommer tilbake på blå resept og at oppfølgingen av brukerne kan overtas av fastlegene

Høie vil vurdere anbudsrunden

Høie vil vurdere anbudsrunden

Pressemeldinger   •   jun 26, 2019 11:35 CEST

HivNorge har lenge vært bekymret for hvordan Beslutningsforum forvalter sin rolle og er glad for at helseministeren nå vil følge opp om det nye anbudssystemet kan utelukke nye og bedre medisiner.

Beslutningsforum må radikalt endres

Beslutningsforum må radikalt endres

Pressemeldinger   •   mai 28, 2019 11:20 CEST

Styreleder Jens-Harald Âlgenäs Eliassen i HivNorge sier seg enig med overlege Oluf Dimitri Røe ved Sykehuset Levanger som i en kronikk i Dagens Medisin gir uttrykk for at dagens modell for innføring av effektive medisiner ikke er til å stole på. Han mener Riksrevisjonen bør foreta en revisjon for å se om Beslutningsforum ivaretar sin rolle i henhold til Stortingets intensjoner.

Hivpositive er smittefrie og hivepidemien kan stanses

Hivpositive er smittefrie og hivepidemien kan stanses

Pressemeldinger   •   mai 06, 2019 11:55 CEST

hivpositiv, smittefri, Partner 2-studien, hivepidemi, stans, the Lancet

Ja til ny hivmedisin

Ja til ny hivmedisin

Pressemeldinger   •   mar 21, 2019 12:51 CET

HivNorge synes det er svært positivt at medisinen Biktarvy nå er godkjent av Beslutningsforum. Beslutningsforum har tidligere sagt nei til flere andre nye hiv-medikamenter etter at anbudsrunden ble innført i januar 2018.

Økning av gonoré og syfilis

Økning av gonoré og syfilis

Pressemeldinger   •   mar 20, 2019 09:04 CET

Folkehelseinstituttet legger i dag fram sin årlige rapport om gonoré og syfilissituasjonen i Norge. Den viser at økningen fra tidligere år fortsetter. Nyvalgt styreleder i HivNorge, Jens Harald Älgenäs-Eliassen, mener økt testaktivitet kan forklare noe av dette.

Laveste hivtall siden 2001

Laveste hivtall siden 2001

Pressemeldinger   •   mar 05, 2019 11:06 CET

hivtall, nedgang, folkehelseinstituttet, vellykket behandling, PrEP, hiv i Norge, HivNorge

Hivforebygging lønner seg

Hivforebygging lønner seg

Pressemeldinger   •   des 19, 2018 14:46 CET

Den hivforebyggende behandlingen PrEP ble offisielt tilgjengelig på det norske markedet under blåreseptordningen fra begynnelsen av 2017. Nå debatteres det hvorvidt staten skal fortsette å finansiere ordningen.

Er helsevesenet rustet til å ta imot eldre mennesker med hiv?

Er helsevesenet rustet til å ta imot eldre mennesker med hiv?

Pressemeldinger   •   nov 29, 2018 15:03 CET

Hvordan vil helsevesenet møte en aldrende som vil ha behov for den pleiehjelp, oppfølging og inngrep som hører alderdommen til, men som i tillegg har hiv? HivNorge, verdens aidsdag, visste du at: hivpositive på vellykket behandling kan ikke smitte andre med hiv

Visste du at: hivpositive på vellykket behandling kan ikke smitte andre!

Visste du at: hivpositive på vellykket behandling kan ikke smitte andre!

Pressemeldinger   •   nov 15, 2018 10:30 CET

HivNorge, verdens aidsdag, vellykket behandling, 0 virus = 0 smitte, U=U, faglig vorspiel, fagkonferanse på verdens aidsdag, The Sinister Vogue Ball, solidaritetsmarkering, mennesker som lever med hiv

Hivbehandling settes ti år tilbake

Hivbehandling settes ti år tilbake

Pressemeldinger   •   jun 18, 2018 11:36 CEST

Sykehusinnkjøp HF anbefaler at hivpositive på vellykket behandling skal bytte fra én pille om dagen til en kombinasjon av to piller. Det er resultatet av anbudsrunden, og man tror det 65 millioner kroner å spare på dette. Styreleder Leif-Ove Hansen er sterkt kritisk til dette og mener dette tar oss ti år tilbake i tid. – Her tas det kun økonomiske hensyn.

PrEP-tilbudet i Oslo bryter sammen

PrEP-tilbudet i Oslo bryter sammen

Pressemeldinger   •   mar 16, 2018 08:53 CET

Olafiaklinikken i Oslo stenger nå inntaket av nye PrEP-pasienter i Oslo. Over 200 står i kø og det er ikke ledig time før i oktober 2018. – Oslo universitetssykehus har ansvaret, sier HivNorge.

Forventet økning i gonoré og syfilis

Forventet økning i gonoré og syfilis

Pressemeldinger   •   mar 15, 2018 09:05 CET

Folkehelseinstituttet offentliggjør i dag 2017-tallene for gonoré- og syfilistilfeller her i landet. Tallene viser en stigende tendens, som den også gjør i resten av Europa og i USA. Vi må tilbake til 70-tallet for å finne like mange syfilistilfeller som det ble oppdaget i fjor. - Det er en forventet økning, sier styreleder i HivNorge, Leif-Ove Hansen.

Er legemidler dyre i Norge?

Er legemidler dyre i Norge?

Pressemeldinger   •   mar 07, 2018 11:49 CET

Det pågår en stor debatt i Norge om kostnad på legemidler, og man kan få inntrykk av at alle legemidler stiller i Spinraza-klassen, med sju millioner for ett års behandling. Slik er det ikke, de fleste legemidler har en lav pris, og sammenligner vi med hva de betaler i andre land, så er kostnaden lavere i Norge.

Liten nedgang i nye hivtilfeller

Liten nedgang i nye hivtilfeller

Pressemeldinger   •   mar 01, 2018 07:19 CET

Tallene for nye hivdiagnoser går ned. Styreleder Leif Ove Hansen i HivNorge mener vi nå får betalt for den målrettede innsatsen som har vært gjort med hensyn til hurtigtesting, behandling og ikke minst bruk av forebyggende hivmedisin – PrEP – de siste årene.

Den norske hiv-suksessen kan være på vei mot slutten

Den norske hiv-suksessen kan være på vei mot slutten

Pressemeldinger   •   feb 08, 2018 03:35 CET

I over 20 år har hivpositive hatt tilgang til de nyeste og beste hivmedisinene, noe som har gjort at man har holdt seg frisk og ikke har vært smittsomme for andre. Et stortingsvedtak kan få utilsiktede konsekvenser og gjøre slutt på dette.

Kunnskapsløst av politiet

Kunnskapsløst av politiet

Pressemeldinger   •   des 12, 2017 17:41 CET

​Politiet i Haugesund har i dag 12. desember valgt å bruke medie-Norge til å advare om at en sexarbeider som lever med hiv, kan ha smittet flere av sine kjøpere. Politimannens kunnskap er helt i strid med nåtidens medisinske tilstand. Ingen medier virker interessert i å sjekke realitetene i hva som er rett, på tross av flere henvendelser fra blant andre oss i HivNorge og andre.

Undøvendig smittefrykt

Undøvendig smittefrykt

Pressemeldinger   •   des 05, 2017 09:06 CET

På et tatoverings- og piercingstudio i en av landets større byer blir kundene presentert for et spørreskjema hvor de må bekrefte at de ikke har sykdommer som hiv og gonoré. Dette mener HivNorges styreleder Leif-Ove Hansen er helt unødvendig.

Plussprisen til Ingrid Slørdal

Plussprisen til Ingrid Slørdal

Pressemeldinger   •   des 04, 2017 09:17 CET

Plussprisen for 2017 ble tildelt sykepleier Ingrid Slørdal fra St. Olavs hospital i Trondheim under konferansen HIV17 Beyond zero på verdens aidsdag 1. desember. En glad og rørt Slørdal er tydelig stolt av prisen, som deles ut hvert år av HivNorge.