Skip to main content

Tags

legeforeningen 140 sykehus 66 helse 44 hege gjessing 41 marit hermansen 40 bent høie 34 debatt 29 ledelse 17 akademikerne 14 jon helle 11 spekter 9 valg 9 stortinget 9 fastlege 9 forhandlinger 8 statsbudsjettet 7 kari sollien 6 allmennlegeforeningen 6 ikt 6 folkehelse 5 yngre legers forening 5 president i legeforeningen 5 helsedirektoratet 5 høring 5 fastlegeordningen 4 leger uten grenser 4 statsbudsjett 4 johan torgersen 4 primærhelsetjenesten 4 politikk 4 visepresident i legeforeningen 4 utdanning 4 lege 4 norsk forening for allmennmedisin 4 christer mjåset 4 kommune 4 kommunehelsetjeneste 3 regjeringen 3 hod 3 Rune Frøyland 3 nfa 3 våruka 3 medhum 3 sierra leone 3 ylf 3 undersøkelse 2 aftenposten 2 dialogkonferansen 2 norsk nevrologisk forening 2 helse- og omsorgsdepartementet 2 turnusstilling 2 allmennlege 2 valgkamp 2 sykmelding 2 landsstyremøtet 2014 2 fritt behandlingsvalg 2 allmennmedisin 2 ks 2 tromsø 2 alkohol 2 rus 2 spesialisering 2 erna solberg 2 overbelegg 2 helsepolitikk 2 økonomi 2 åpenhet 2 christian grimsgaard 2 nrk 2 ebola 2 kommunehelsetjenesten 2 årsmøte 2 petter brelin 2 taxfree 2 sykehusplan 2 medlem 2 oslo 2 knut aarbakke 2 turnus 2 faste stillinger 2 rapport 2 tom ole øren 2 finansiering 2 diskrimering 1 overbehandling 1 regjering 1 arbeidstid 1 statusrapport 1 landsstyremøte 1 investeringsløft 1 norske sykehus 1 sykmeldingsarbeid 1 turnusleger 1 ous 1 sentralstyremedlem 1 sykkeltur 1 distrikt 1 verdens kreftdag 1 bjørn guldvog 1 jana midelfart hoff 1 ringerike sykehus 1 sosiale bestemmelser 1 revidert budsjett 2014 1 helseomsorg21 1 investeringspakke 1 tor einar calisch 1 folkehelseinstituttet 1 akademikerne helse 1 camilla stoltenberg 1 sykehjem 1 statsbudsjettet 2015 1 spesialitetsutdannelse 1 spesialist 1 primærmedisinsk uke 1 norsam 1 helse sør-øst 1 marit halonen christiansen 1 avisa nordland 1 fritt sykehusvalg 1 hjernens år 1 gyda ulleberg bugge 1 legevakt 1 landsrådsmøte 1 overlegeforeningen 1 jan olav birkenhagen 1 akademikerne kommune 1 akademikerne stat 1 anders kvam 1 ledervalg 1 landsstyremøtet 2015 1 oslo legeforening 1 flyktninghjelp 1 utvalg 1 tobakksfritt 1 anine kierulf 1 nasjonal helse- og sykehusplan 1 kjersti toppe 1 spesialistutdanning 1 turnuslege 1 migrene 1 Anne Kari Bratten 1 anniken hauglie 1 aker sykehus 1 torgeir micaelsen 1 anna stavdal 1 Wonca 1 medisinstudent 1 valg2017 1 stortingsvalgkamp 1 budsjettkonferanse 1 akuttberedskap 1 flyambulanse 1 gjør kloke valg 1 pasientsikkerhet 1 psykiatri 1 barn 1 forskning 1 diskriminering 1 wma 1 MS 1 paris 1 kvalitet 1 polen 1 student 1 strategi 1 rekord 1 gravid 1 klima 1 miljø 1 epj 1 journal 1 who 1 rikshospitalet 1 af 1 president 1 antibiotika 1 leder 1 staten 1 konferanse 1 trondheim 1 arbeidsmiljø 1 prioritering 1 tyrkia 1 syria 1 riksrevisjonen 1 etterslep 1 samhandling 1 kampanje 1 organisering 1 sykdom 1 jens stoltenberg 1 røde kors 1 nsf 1 skole 1 innsamling 1 innvandring 1 menneskerettigheter 1 bistand 1 budsjett 1 internasjonalt 1 hodepine 1 helse- og omsorg 1 kirkens bymisjon 1 kreftforeningen 1 høyesterett 1 pfu 1 spørreundersøkelse 1 EØS 1 vinmonopolet 1 helsevesenet 1 fabian stang 1 jonas gahr støre 1 nevrologi 1 knut arild hareide 1 samfunn 1 helsetjenesten 1 helsepersonell 1 styring 1 Nmf 1 medisin 1 internasjonalt arbeid 1 norsk sykepleierforbund 1 eli gunhild by 1 tobakk 1 ytringsfrihet 1 søvn 1 hjernen 1 media 1 gro harlem brundtland 1 medlemstilbud 1 aker 1 arbeidstilsynet 1 samhandlingsreformen 1 soria moria 1 helseminister 1 nøkkelhull 1 Vis alle nøkkelord
Statsbudsjettet: Halvhjertet for helse

Statsbudsjettet: Halvhjertet for helse

Pressemeldinger   •   okt 08, 2018 11:11 CEST

Regjeringen legger fram et stramt statsbudsjett. - Helsesektoren burde vært prioritert enda høyere. Nå skal vi gjøre vårt for at helse kommer styrket ut av budsjettforhandlingene, sier president Marit Hermansen.

Enighet med staten om fastlegenes normaltariff

Enighet med staten om fastlegenes normaltariff

Pressemeldinger   •   okt 01, 2018 14:05 CEST

Staten og Legeforeningen er nå enige om raskt å få på plass flere fastleger, få ned pasientlistene og at fastlegene skal kompenseres økonomisk for dette.

Legeforeningen lanserer kampanje mot overbehandling - Gjør kloke valg

Legeforeningen lanserer kampanje mot overbehandling - Gjør kloke valg

Pressemeldinger   •   sep 11, 2018 14:00 CEST

For å redusere overbehandling og øke bevisstheten rundt konsekvensene av overdiagnostikk og -behandling, lanserer derfor Legeforeningen kampanjen: "Gjør kloke valg" 13. september kl. 10.00-11.30 på Lovisenberg sykehus, i Oslo. Samme dag lanseres også kampanjens nye nettsider, rettet mot både befolkningen og helsepersonell.

Legeforeningen på Arendalsuka

Legeforeningen på Arendalsuka

Pressemeldinger   •   aug 14, 2018 09:57 CEST

Fastlegeordningen, e-helse og todelt helsevesen er blant temaene Legeforeningen diskuterer under årets Arendalsuka.

Frykter konsekvenser ved manglende autorisasjon

Frykter konsekvenser ved manglende autorisasjon

Pressemeldinger   •   aug 13, 2018 09:55 CEST

Nyutdannede leger fra en rekke EØS-land frykter at de ikke vil få svar på søknaden om autorisasjon før studentlisensen utgår 1. september.

FASTLEGEORDNINGEN: Brudd i forhandlingene om normaltariffen

FASTLEGEORDNINGEN: Brudd i forhandlingene om normaltariffen

Pressemeldinger   •   jun 25, 2018 10:10 CEST

- Selv om fastlegeordningen er i krise, tar ikke staten alvoret innover seg. Krisen rammer stadig nye kommuner. Det haster med strakstiltak som stopper utviklingen, sier president Marit Hermansen.

Legeforeningen krever strakstiltak for fastlegeordningen

Legeforeningen krever strakstiltak for fastlegeordningen

Pressemeldinger   •   mai 30, 2018 17:02 CEST

- Vi krever umiddelbar handling. Det er ingen tid å miste, sier president Marit Hermansen. Legeforeningens landsstyre samlet seg i dag bak en egen resolusjon for en fastlegeordning i krise.

Uholdbar situasjon for pasientsikkerheten

Uholdbar situasjon for pasientsikkerheten

Pressemeldinger   •   mai 08, 2018 15:09 CEST

Legeforeningen er bekymret for akuttberedskapen i Nord-Norge etter anbudskonkurransen om lufttransport av pasienter. - Vi forventer at saken løses snarest, sier president Marit Hermansen.

Forventer strakstiltak for fastlegeordningen og skjerming av sykehus

Forventer strakstiltak for fastlegeordningen og skjerming av sykehus

Pressemeldinger   •   mar 12, 2018 16:30 CET

​- I 2019-budsjettet må regjeringen ta situasjonen i fastlegeordningen på alvor og sykehusene må fortsatt skjermes for nedskjæringspolitikk, sier president i Legeforeningen, Marit Hermansen.

Kapasiteten i fastlegeordningen er sprengt

Kapasiteten i fastlegeordningen er sprengt

Pressemeldinger   •   mar 06, 2018 16:18 CET

Helsedirektoratets tidsbruksundersøkelse, som ble lagt frem tirsdag 6. mars, bekrefter at kapasiteten i fastlegeordningen er sprengt.

Berømmer strakstiltak for fastlegeordningen

Berømmer strakstiltak for fastlegeordningen

Pressemeldinger   •   jan 31, 2018 14:35 CET

Flertallet i Helse- og omsorgskomitéen vedtok nylig flere tiltak for å styrke fastlegeordningen. - Vi har ingen tid å miste, sier president Marit Hermansen.

Enighet mellom Spekter og Legeforeningen

Enighet mellom Spekter og Legeforeningen

Pressemeldinger   •   jan 24, 2018 09:32 CET

- Vi er fornøyd med å ha kommet fram til en forhandlingsløsning om ny tariffavtale mellom Spekter og Legeforeningen for helseforetakene. Vi legger en krevende tid bak oss, og er enige om å se framover og i fellesskap utvikle tariffavtalen videre.

Full stans i forhandlingene med KS

Full stans i forhandlingene med KS

Pressemeldinger   •   des 11, 2017 17:39 CET

KS brøt i dag forhandlinger om særavtalen for leger i kommunene. Rammeavtalen forlenges uendret for ett år.

Tilbyr løsning i sykehuskonflikten

Tilbyr løsning i sykehuskonflikten

Pressemeldinger   •   nov 20, 2017 12:55 CET

For å skape ro i sykehusene, har Akademikerne og Legeforeningen sendt et løsningsforslag til Spekter. - Svaret fra Spekter er ikke i tråd med signalene vi har fått fra helseforetakene, sier president Marit Hermansen.

Stramt helsebudsjett

Stramt helsebudsjett

Pressemeldinger   •   okt 12, 2017 12:22 CEST

- Budsjettet er likevel et utgangspunkt for en tydelig prioritering av helse. Nå må politikerne forplikte seg til å følge opp. Pasientene skal fortsatt møte en helsetjeneste i verdensklasse, sier president Marit Hermansen.

Ny borgerlig regjering må prioritere helse

Ny borgerlig regjering må prioritere helse

Pressemeldinger   •   sep 12, 2017 10:56 CEST

Legeforeningens president gratulerer de borgerlige partiene med valgseieren og forventer en tydeligere prioritering av helse i den neste fireårs-perioden. - Nå er det avgjørende at regjeringen viser evne og vilje til å styrke den offentlige helsetjenesten, sier Marit Hermansen.

Partiene utfordres i sykehuspolitikken

Partiene utfordres i sykehuspolitikken

Pressemeldinger   •   aug 29, 2017 16:26 CEST

Arbeiderpartiet la i dag frem løfter om 12 milliarder kroner i friske midler til sykehusene. - Utspillet utfordrer de øvrige partiene til å tallfeste sine løfter, sier president Marit Hermansen.

Marit Hermansen gjenvalgt som Legeforeningens president
Presseinvitasjon til Legeforeningens landsstyremøte 2017

Presseinvitasjon til Legeforeningens landsstyremøte 2017

Pressemeldinger   •   mai 24, 2017 09:00 CEST

Til høsten er det stortingsvalg og helsepolitikken står ved et veiskille: Kan vi unngå et todelt helsevesen der størrelsen på lommeboka er avgjørende, eller er vi for sent ute? Legeforeningen tar den viktige debatten om hvor vi står og hva vil med helsetjenesten. Det skjer på Scandic Parken i Ålesund, kl. 13.15, tirsdag 30. mai.

Helsebarometeret 2017: Helse troner på topp

Helsebarometeret 2017: Helse troner på topp

Pressemeldinger   •   mar 28, 2017 07:00 CEST

Velgernes tilbakemelding er soleklar. I kampen om statsbudsjettkronene må helsesektoren bli vinneren. - Befolkningen vil at helse skal prioriteres, men en fersk rapport viser at helse taper budsjettkampen. Politikerne er åpenbart i utakt med velgerne sine, sier president i Legeforeningen, Marit Hermansen.